EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000DC0330

European Commission
Council of the European Union
Economic and Social Committee
Type of file:
Teatis
EuroVoc thesaurus:
infovõrk; uus tehnoloogia; infotehnoloogia
Directory code:
13.20.60.00 Tööstuspoliitika ja siseturg / Tööstuspoliitika: tegevus sektorite kaupa / Infotehnoloogia, telekommunikatsioon ja andmetöötlus
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2373
Subject:
TÖÖHÕIVE JA SOTSIAALPOLIITIKA
Documents:
CS/2001/12233
CS/2001/12610
PRES/2001/345
JO C/2001/292/6
CELEX number of the main document:
32001G1018(01)
Rapporteur:
Christoforos KORYFIDIS
CELEX number of the main document:
52001AE0045
Leading service:
Infoühiskonna ja meedia peadirektoraat
Associated service:
Eurostat ; Peasekretariaat ; Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat ; Personali- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat ; Teabevahetuse peadirektoraat ; Konkurentsi peadirektoraat ; Kirjaliku tõlke peadirektoraat ; Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat ; Teadusuuringute Ühiskeskus ; Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO) ; Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat ; Euroopa Pettustevastane Amet ; Õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat ; Keskkonna peadirektoraat ; Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat ; Laienemise peadirektoraat ; Kaubanduse peadirektoraat ; Välissuhete peadirektoraat ; Suulise tõlke peadirektoraat ; Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat ; Energeetika ja transpordi peadirektoraat ; Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat ; Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat ; Eelarve peadirektoraat ; Väljaannete talitus ; Siseturu ja teenuste peadirektoraat ; Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat ; Arengu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega suhete edendamise peadirektoraat ; Finantskontrolli peadirektoraat ; Välissuhete ühistalitus ; Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat
Decision mode:
Suuline menetlus
Addressee:
Euroopa Liidu Nõukogu ; 1020 ; Euroopa Regioonide Komitee ; Euroopa Parlament
Type of file:
Teatis
Documents:
COM/2000/330/FINAL
BULLETIN/2000/5/1.3.91
CELEX number of the main document:
52000DC0330