Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0650

European Commission
Council of the European Union
Economic and Social Committee
European Parliament
Legal basis:
Commission: 12006E061-PTC) ; 12006E061-PTC) ; 12006E251 ; 12006E067-P5TIRE2 ; 12006E067-P5TIRE2 ; TFUE/art 81 par 2; 12008E081-P2 ; 12008E081-P2 ; 12008E294;

Procedure:
Kaasotsustamismenetlus (COD)
Type of file:
ETTEPANEK MÄÄRUSE KOHTA
MÄÄRUS
EuroVoc thesaurus:
õigusaktide ühtlustamine; pärand; pärimisõigus
Directory code:
19.20.00.00 Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala / Õigusalane koostöö tsiviilasjades
Leading person:
Jacques BARROT
Leading service:
Õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat
Decision mode:
Suuline menetlus
Addressee for formal act:
Euroopa Liidu Nõukogu ; Euroopa Parlament
Addressee for optional consultation:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Legal basis:
12006E061-PTC) ; 12006E061-PTC) ; 12006E251 ; 12006E067-P5TIRE2 ; 12006E067-P5TIRE2 ; TFUE/art 81 par 2
Procedure:
Kaasotsustamismenetlus (COD)
Type of file:
ETTEPANEK MÄÄRUSE KOHTA
Documents:
COM/2009/154/FINAL
CS/2009/14722
IP/2009/1508
JO C/2011/26/11
CELEX number of the main document:
52009PC0154 ; 52011XC0128(04)
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
3018
Subject:
JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSED
Documents:
PRES/2010/161
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
3096
Subject:
JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSED
Documents:
CSST/2011/11454
PRES/2011/161
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
3135
Subject:
JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSED
Documents:
CSST/2011/18595
PRES/2011/491
Decision:
Kõikide muudatusettepanekutega heakskiitmine
Rapporteur:
Kurt LECHNER
Documents:
A7/2012/45
JO C E/2013/251/154
TA/2012/68/P7
CELEX number of the main document:
52012AP0068
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session:
3172
Subject:
JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSED
Type of file:
MÄÄRUS
Documents:
CSST/2012/11280/ADD 1
PRES/2012/241

Activities of the institutions