EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_379_R_0083_01

European Commission
Council of the European Union
Legal basis:

Commission: Traité/CE/art 94, 300 par 2 al 1
Type of file:
Otsus
Ettepanek otsuse kohta
EuroVoc thesaurus:
maksusüsteem; tulumaks; leping (EL)
Directory code:
11.40.10.10 Välissuhted / Kahepoolsed lepingud ja kokkulepped kolmandate riikidega / Euroopa riigid / Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmesriigid
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session:
2625
Subject:
TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ENERGEETIKA
Type of file:
Otsus
Documents:
CS/2004/12637
CS/2004/15108
BULLETIN/2004/11/1.3.17
JO L/2004/379/83
CELEX number of the main document:
32004D0897
Leading person:
Frits BOLKESTEIN
Leading service:
Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat
Decision mode:
Kirjalik menetlus
Addressee:
Euroopa Parlament
Addressee for formal act:
Euroopa Liidu Nõukogu
Legal basis:
Traité/CE/art 94, 300 par 2 al 1
Type of file:
Ettepanek otsuse kohta
Documents:
COM/2004/569/FINAL
CS/2004/11924
BULLETIN/2004/7/8/1.2.35
JO C/2004/290/6
CELEX number of the main document:
52004PC0569(01)