EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51996DC0389

European Commission
European Committee of the Regions
European Parliament
Type of file:
Teatis
EuroVoc thesaurus:
kutseõpe; töökorraldus; töökohtade loomine
Directory code:
16.20.00.00 Teadus, informatsioon, haridus ja kultuur / Teabelevi
Rapporteur:
Roger BURNEL
Documents:
JO C/1997/206/10
CELEX number of the main document:
51997AC0456
Rapporteur:
VAN VELZEN
Rapporteur:
Evan JENSEN
CELEX number of the main document:
51996AR0365
Leading service:
Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat
Associated service:
Arengu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega suhete edendamise peadirektoraat ; Eelarve peadirektoraat ; Energeetika peadirektoraat ; Eurostat ; Finantskontrolli peadirektoraat ; Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat ; II peadirektoraat – majandus- ja rahandusküsimused ; III peadirektoraat – tööstus ; Infoühiskonna ja meedia peadirektoraat ; Keskkonna peadirektoraat ; Konkurentsi peadirektoraat ; Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat ; Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat ; Personali- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat ; Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat ; Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat ; Strateegiabüroo ; Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat ; Tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat ; VII peadirektoraat – transport ; X peadirektoraat – informatsioon, teabevahetus, kultuur ja audiovisuaalmeedia ; XV peadirektoraat – siseturg ja finantsteenused ; XVIII peadirektoraat – krediit ja investeeringud ; XXIII peadirektoraat – ettevõtluspoliitika, kaubandus, turism ja kooperatiivid
Decision mode:
Suuline menetlus
Addressee:
Euroopa Parlament ; Euroopa Liidu Nõukogu ; 1020
Type of file:
Teatis
Remarks:
Levitab Ametlike Väljaannete Talitus
Documents:
COM/1996/389/FINAL
C4/1996/522
BULLETIN/1996/7//8/1.3.230
CELEX number of the main document:
51996DC0389