EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1094

European Commission
Council of the European Union
European Central Bank
Economic and Social Committee
European Parliament
Legal basis:


Commission: 12008E294 ; 12008E114; 12006E095 ; 12006E251 ; TFUE/art 114
Procedure:
Kaasotsustamismenetlus (COD)
Type of file:
MÄÄRUS
ETTEPANEK MÄÄRUSE KOHTA
EuroVoc thesaurus:
finantseerimisasutus; finantskontroll; tegevusaruanne
Directory code:
10.30.00.00 Majandus- ja rahapoliitika ning kapitali vaba liikumine / Majanduspoliitika
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session:
3045
Subject:
MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Documents:
CSST/2010/16212
PRES/2010/301
Decision:
Kõikide muudatusettepanekutega heakskiitmine
Rapporteur:
Peter SKINNER
Documents:
A7/2010/170
JO C E/2012/50/209
TA/2010/334/P7
CELEX number of the main document:
52010AP0334
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
3027
Subject:
MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Documents:
CSST/2010/12620
PRES/2010/200
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2981
Subject:
MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED
Documents:
CS/2009/16972
PRES/2009/352
Leading person:
Charlie MCCREEVY
Leading service:
Siseturu ja teenuste peadirektoraat
Joint leading person:
Joaquin ALMUNIA
Joint leading service:
Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat
Decision mode:
Suuline menetlus
Addressee for formal act:
Euroopa Parlament ; Euroopa Liidu Nõukogu
Addressee for mandatory consultation:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Addressee for optional consultation:
Euroopa Keskpank ; Euroopa Regioonide Komitee
Legal basis:
12006E095 ; 12006E251 ; TFUE/art 114
Procedure:
Kaasotsustamismenetlus (COD)
Type of file:
ETTEPANEK MÄÄRUSE KOHTA
Documents:
COM/2009/502/FINAL
CS/2009/13653
JO C/2011/26/12
CELEX number of the main document:
52009PC0502

Activities of the institutions