Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0473

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 12006E036 ; 12006E037;

Procedure:
Nõuandemenetlus (CNS)
Type of file:
ETTEPANEK MÄÄRUSE KOHTA
MÄÄRUS
EuroVoc thesaurus:
maaelu areng; halduskontroll; juhtimisaudit
Directory code:
03.07.00.00 Põllumajandus / Statistika
Leading person:
Mariann FISCHER BOEL
Leading service:
Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat
Decision mode:
Suuline menetlus
Addressee for formal act:
Euroopa Liidu Nõukogu
Addressee for mandatory consultation:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ; Euroopa Parlament
Addressee for optional consultation:
Euroopa Regioonide Komitee
Legal basis:
12006E036 ; 12006E037
Procedure:
Nõuandemenetlus (CNS)
Type of file:
ETTEPANEK MÄÄRUSE KOHTA
Documents:
COM/2009/38/FINAL
CS/2009/5883
JO C/2010/76/17
CELEX number of the main document:
52009PC0038(01)
Decision:
Kõikide muudatusettepanekutega heakskiitmine
Rapporteur:
Petya STAVREVA
Documents:
A6/2009/259
TA/2009/352/P6
JO C E/2010/212/250
CELEX number of the main document:
52009AP0352
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session:
2944
Subject:
PÕLLUMAJANDUS/KALANDUS
Type of file:
MÄÄRUS
Documents:
CS/2009/10243/ADD 1
CS/2009/8567
CS/2009/9919
PRES/2009/150
JO L/2009/144/3
CELEX number of the main document:
32009R0473

Activities of the institutions