EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1907

European Commission
Council of the European Union
Economic and Social Committee
European Committee of the Regions
European Parliament
Legal basis:


Commission: 12002E095 ; 12002E251
Procedure:
Kaasotsustamismenetlus (COD)
Type of file:
MÄÄRUS
ETTEPANEK MÄÄRUSE KOHTA
EuroVoc thesaurus:
turundus; keemiatööstus; keemiatoode
Directory code:
15.10.20.50 Keskkond, tarbijad ja tervisekaitse / Keskkond / Reostus ja saaste / Kemikaalid, tööstusrisk ja biotehnoloogia
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session:
2773
Subject:
KESKKOND
Type of file:
MÄÄRUS
Documents:
CS/2006/16604
PRES/2006/349
IP/2006/1826
BULLETIN/2006/12/1.12.17
Decision:
Kõikide muudatusettepanekutega heakskiitmine
Rapporteur:
Guido SACCONI
Documents:
A6/2006/352
TA/2006/552/P6
BULLETIN/2006/12/1.12.17
CELEX number of the main document:
52006AP0552
Documents:
SEC/2006/924
CELEX number of the main document:
52006SC0924
Leading person:
Stavros DIMAS
Joint leading person:
Günter VERHEUGEN
Decision mode:
Kirjalik menetlus
Documents:
COM/2006/375/FINAL
CS/2006/11677
JO C/2006/303/94
CELEX number of the main document:
52006PC0375
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session:
2740
Subject:
KESKKOND
Documents:
CS/2006/10802
CS/2006/7524
PRES/2006/192
C6/2006/267
BULLETIN/2006/6/1.12.10
JO C E/2006/276/1
CELEX number of the main document:
52006AG0017
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2694
Subject:
KONKURENTS
Documents:
PRES/2005/287
Decision:
Kõikide muudatusettepanekutega heakskiitmine
Rapporteur:
Guido SACCONI
Documents:
A6/2005/315
TA/2005/434/P6
BULLETIN/2005/11/1.3.47
CELEX number of the main document:
52005AP0434
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2684
Subject:
KESKKOND
Documents:
CS/2005/13362
PRES/2005/255
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2681
Subject:
KONKURENTS
Documents:
CS/2005/13170
PRES/2005/245
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2670
Subject:
KESKKOND
Documents:
CS/2005/10529
PRES/2005/147
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2665
Subject:
KONKURENTS
Documents:
CS/2005/9816
PRES/2005/133
Decision mode:
Häälteenamus
Rapporteur:
RIEDEL
Documents:
CDR/2004/238
BULLETIN/2005/1/2/1.3.95
JO C/2005/164/78
CELEX number of the main document:
52004IR0238
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2632
Subject:
KESKKOND
Documents:
CS/2004/16275
PRES/2004/357
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2624
Subject:
KONKURENTS
Documents:
CS/2004/15259/7
PRES/2004/323
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2593
Subject:
KESKKOND
Documents:
PRES/2004/203
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2583
Subject:
KONKURENTS
Documents:
CS/2004/9586
PRES/2004/140
Decision mode:
Häälteenamus
Rapporteur:
Paolo BRAGHIN
Documents:
CESE/2004/524
BULLETIN/2004/3/1.3.91
JO C/2004/112/92
CELEX number of the main document:
52004AE0524
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2566
Subject:
KESKKOND
Documents:
CS/2004/6200
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2556
Subject:
KESKKOND
Documents:
PRES/2003/376
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT B
Council session:
2539
Subject:
KONKURENTS
Documents:
PRES/2003/316
Leading person:
Erkki LIIKANEN
Leading service:
Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat
Joint leading person:
Margot WALLSTRÖM
Joint leading service:
Keskkonna peadirektoraat
Decision mode:
Suuline menetlus
Addressee:
Euroopa Regioonide Komitee
Addressee for formal act:
Euroopa Liidu Nõukogu ; Euroopa Parlament
Addressee for mandatory consultation:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Legal basis:
12002E095 ; 12002E251
Procedure:
Kaasotsustamismenetlus (COD)
Type of file:
ETTEPANEK MÄÄRUSE KOHTA
Documents:
COM/2003/644/FINAL
CS/2003/15409
C5/2003/530
IP/2003/1477
BULLETIN/2003/10/1.3.73
JO C/2004/96/24
CELEX number of the main document:
52003PC0644(01)

Activities of the institutions