Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0079

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11992E100A ; 11992E189B; 11997E251 ; 11997E095;


Procedure:
Kaasotsustamismenetlus (COD)
Type of file:
ETTEPANEK DIREKTIIVI KOHTA
Direktiiv
EuroVoc thesaurus:
kaupade vaba liikumine; tehnilised normid; meditsiiniseadmed ja kirurgilised instrumendid
Directory code:
13.30.99.00 Tööstuspoliitika ja siseturg / Siseturg: õigusaktide ühtlustamine / Õigusaktide ühtlustamine muudes sektorites
Leading service:
III peadirektoraat – tööstus
Associated service:
Personali- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat ; Peasekretariaat ; Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat ; XXIII peadirektoraat – ettevõtluspoliitika, kaubandus, turism ja kooperatiivid ; Eelarve peadirektoraat ; XV peadirektoraat – siseturg ja finantsteenused ; Finantskontrolli peadirektoraat ; Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat
Decision mode:
Kirjalik menetlus
Addressee for formal act:
Euroopa Parlament ; Euroopa Liidu Nõukogu
Addressee for mandatory consultation:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Legal basis:
11992E100A ; 11992E189B
Procedure:
Kaasotsustamismenetlus (COD)
Type of file:
ETTEPANEK DIREKTIIVI KOHTA
Remarks:
Levitab Ametlike Väljaannete Talitus
Documents:
COM/1995/130/FINAL/1
C4/1995/152
BULLETIN/1995/4/1.3.10
JO C/1995/172/21
CELEX number of the main document:
51995PC0130(01)
Decision:
Kõikide muudatusettepanekutega heakskiitmine
Rapporteur:
Alain POMPIDOU
Remarks:
EP POTENTSIAALNE KOOSKÕLASTUS
Documents:
JO C/1996/96/43
BULLETIN/1996/3/1.3.10
CELEX number of the main document:
51996AP0031
Decision:
Osaline kokkulepe
Taking over:
Martin BANGEMANN
Remarks:
NÕUSOLEK JÄÄB JÕUSSE
Leading service:
III peadirektoraat – tööstus
Decision mode:
Volitamismenetlus
Addressee for formal act:
Euroopa Parlament ; Euroopa Liidu Nõukogu
Procedure:
Kaasotsustamismenetlus (COD)
Type of file:
ETTEPANEK DIREKTIIVI KOHTA
Remarks:
EP arvamuse tagajärjel võetud meetmed

Levitab Ametlike Väljaannete Talitus
Documents:
COM/1996/643/FINAL
CS/1997/5349
C4/1996/682
BULLETIN/1996/12/1.3.33
JO C/1997/87/9
CELEX number of the main document:
51996PC0643
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session:
2076
Documents:
CS/1998/5255
BULLETIN/1998/3/1.2.32
JO C/1998/178/7
CELEX number of the main document:
51998AG0610(02)
Decision:
Kõikide muudatusettepanekutega heakskiitmine
Rapporteur:
Alain POMPIDOU
Documents:
A4/1998/225
BULLETIN/1998/6/1.3.25
JO C/1998/210/194
CELEX number of the main document:
51998AP0225
Decision:
Kokkulepe
Remarks:
NÕUSOLEK JÄÄB JÕUSSE PÄRAST TEIST LUGEMIST
Leading service:
III peadirektoraat – tööstus
Decision:
Muutev arvamus
Decision mode:
Volitamismenetlus
Remarks:
EP 2. lugemisel esitatud arvamuse alusel võetud meetmed
Documents:
COM/1998/548/FINAL
BULLETIN/1998/10/1.2.22
CELEX number of the main document:
51998DC0548
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session:
2120
Subject:
ÜLDASJAD
Procedure:
Kaasotsustamismenetlus (COD)
Type of file:
Direktiiv
Documents:
PRES/1998/322
BULLETIN/1998/10/1.2.22
Type of file:
Direktiiv
Remarks:
ETTEPANEK ON OSALISELT VASTUVÕTMATA
Documents:
PE-CONS/1998/3624
BULLETIN/1998/10/1.2.22
JO L/1998/331/1
CELEX number of the main document:
31998L0079
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session:
2235
Subject:
KESKKOND
Documents:
PRES/1999/409
Council agenda:
NÕUKOGU ISTUNGI PÄEVAKORRA PUNKT A
Council session:
2281
Subject:
TERVISHOID
Documents:
CS/1999/13561
PRES/2000/225
JO C/2000/245/19
CELEX number of the main document:
52000AG0040
Rapporteur:
Antonios TAKATELLIS
Author of report:
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Documents:
A5/2000/268
PE/293653
Decision:
Heakskiitmine muudatusettepanekuta
Rapporteur:
Antonios TRAKATELLIS
Documents:
A5/2000/268
BULLETIN/2000/10/1.3.29
JO C/2001/197/74
Procedure:
Kaasotsustamismenetlus (COD)
Type of file:
Direktiiv
Documents:
PE-CONS/2000/3656
BULLETIN/2000/11
JO L/2000/313/12
CELEX number of the main document:
32000L0069 ; 32000L0070

Activities of the institutions