Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:310:TOC

 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.310.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 310

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
9. november 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1039/2012, 29. oktoober 2012, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit alumiiniumradiaatorite impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1040/2012, 7. november 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 754/2009 seoses teatavate laevarühmade väljajätmisega määruses (EÜ) nr 1342/2008 sätestatud püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast ning määruseid (EL) nr 43/2012 ja (EL) nr 44/2012 seoses teatavate kalapüügivõimalustega

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1041/2012, 26. oktoober 2012, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus 平谷大桃 (Pinggu Da Tao) (KPN)

17

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1042/2012, 7. november 2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010, et lisada loetellu Ühendkuningriigi määratav enampakkumisplatvorm (1)

19

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1043/2012, 8. november 2012, millega kiidetakse heaks toimeaine fosfaan kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (1)

24

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1044/2012, 8. november 2012, erandi kohta määrusest (EMÜ) nr 2454/93 seoses üldise tariifsete soodustuste süsteemi raames kohaldatavate päritolureeglitega, et võtta arvesse Guatemala eriolukorda teatavate kalandustoodete Euroopa Liitu eksportimisel

28

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1045/2012, 8. november 2012, määruse (EMÜ) nr 2454/93 erandi kohta seoses üldise tariifsete soodustuste süsteemi raames kohaldatavate päritolureeglitega, et võtta arvesse El Salvadori eriolukorda teatavate kalandustoodete Euroopa Liitu eksportimisel

31

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1046/2012, 8. november 2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega

34

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1047/2012, 8. november 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1924/2006 toitumisalaste väidete loetelu osas (1)

36

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1048/2012, 8. november 2012, toidu kohta esitatavate ja haigestumise riski vähendamisele osutavate tervisealaste väidete lubamise kohta (1)

38

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1049/2012, 8. november 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses polüglütsitoolsiirupi kasutamisega mitme toidugrupi koostises (1)

41

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1050/2012, 8. november 2012, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid, polüglütsitoolsiirupi osas (1)

45

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1051/2012, 8. november 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

47

 

 

OTSUSED

 

 

2012/693/EL

 

*

Nõukogu otsus, 7. november 2012, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Taani liikme ametisse nimetamise kohta

49

 

 

2012/694/EL

 

*

Nõukogu otsus, 7. november 2012, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Luksemburgi liikme ametisse nimetamise kohta

50

 

 

2012/695/EL

 

*

Nõukogu otsus, 7. november 2012, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Ühendkuningriigi liikme ametisse nimetamise kohta

51

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top