EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:348:TOC

 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.348.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 348

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
29. detsember 2009


Sisukord

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

Lehekülg

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU VI JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2009/1010/JSK

 

*

Europoli haldusnõukogu otsuse kavand, 4. juuni 2009, andmete töötlemise tingimuste kohta Europoli otsuse artikli 10 lõike 4 alusel

1

 

 

2009/1011/JSK

 

*

Europoli haldusnõukogu otsus, 4. juuni 2009, millega kehtestatakse Europoli direktori ja asedirektorite valimise, ametiaja pikendamise ja ametist vabastamise eeskiri

3

 

 

V   Alates 1. detsembrist 2009 Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud õigusaktid

 

 

ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE ON KOHUSTUSLIK

 

*

Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1295/2009, 22. detsember 2009, millega kohandatakse alates 1. juulist 2009 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate pensioniskeemi sissemaksete määra

9

 

*

Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1296/2009, 23. detsember 2009, millega kohandatakse alates 1. juulist 2009 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

10

 

*

Nõukogu otsus 2009/1012/ÜVJP, 22. detsember 2009, relvaekspordikontrolli ning ühismeetme 2008/944/ÜVJP põhimõtete ja kriteeriumide edendamiseks kolmandates riikides läbiviidava ELi tegevuse toetamise kohta

16

 

 

ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE EI OLE KOHUSTUSLIK

 

 

2009/1013/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 22. detsember 2009, mille kohaselt lubatakse Austria Vabariigil jätkuvalt kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 168

21

 

 

2009/1014/EL

 

*

Nõukogu otsus, 22. detsember 2009, Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2010 kuni 25. jaanuarini 2015

22

 

 

2009/1015/EL

 

*

Nõukogu otsus, 22. detsember 2009, millega muudetakse ühiste konsulaarjuhiste 3. lisa I osa seoses kolmandate riikide kodanikega, kellelt nõutakse lennujaamaviisat

51

 

 

2009/1016/EL

 

*

Nõukogu otsus, 22. detsember 2009, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2009/473/EÜ kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Guinea Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu ajutist kohaldamist

53

 

 

2009/1017/EL

 

*

Nõukogu otsus, 22. detsember 2009, milles käsitletakse Ungari Vabariigi asutuste poolt riigiabi andmist põllumajandusmaa ostmiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2013

55

 

 

2009/1018/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 14. detsember 2009, millega muudetakse otsust EKP/2006/17 Euroopa Keskpanga raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2009/29)

57

 

 

2009/1019/EL

 

*

Nõukogu soovitus, 22. detsember 2009, vaktsineerimise kohta hooajalise gripi vastu (1)

71

 

 

2009/1020/EL

 

*

Komisjoni soovitus, 21. detsember 2009, vähese väävlisisaldusega kütuse ohutu kasutamise kohta laevades ühenduse sadamate kaide ääres (1)

73

 

 

2009/1021/EL

 

*

Euroopa Keskpanga suunis, 14. detsember 2009, millega muudetakse suunist EKP/2006/16 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2009/28)

75

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top