Help Print this page 

Document L:2007:077:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 77, 16. märts 2007

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 16/03/2007
Miscellaneous information
  • Author: Euroopa Liit
  • Form: Euroopa Liidu Teataja
Text
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 77

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
16. märts 2007


Sisukord

 

II   EÜ asutamislepingu/Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

EELARVED

 

 

Euroopa Parlament

 

 

2007/143/EÜ, Euratom

 

*

Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve lõplik vastuvõtmine

1

Käesolevas eelarvedokumendis on kõik summad väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Finantsmääruse artikli 18 lõikes 1 sätestatud mis tahes tulu, mis on kirjendatud tulude eelarvestuse 5. või 6. jaotisse, võib kanda lisaassigneeringuna rubriikidesse, kus oli vastava tulu aluseks olnud esialgne kulu.

Täitumisnäitajad sisaldavad kõiki kinnitatud assigneeringuid, sealhulgas eelarveassigneeringuid, lisaassigneeringuid ja sihtotstarbelisi tulusid.

Sisukord

 

II   EÜ asutamislepingu/Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

EELARVED

 

 

Euroopa Parlament

 

*

1

Käesolevas eelarvedokumendis on kõik summad väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Finantsmääruse artikli 18 lõikes 1 sätestatud mis tahes tulu, mis on kirjendatud tulude eelarvestuse 5. või 6. jaotisse, võib kanda lisaassigneeringuna rubriikidesse, kus oli vastava tulu aluseks olnud esialgne kulu.

Täitumisnäitajad sisaldavad kõiki kinnitatud assigneeringuid, sealhulgas eelarveassigneeringuid, lisaassigneeringuid ja sihtotstarbelisi tulusid.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top