EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:354:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 354, 14. detsember 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 354

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
14. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1829/2006, 13. detsember 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1830/2006, 13. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2092/2004, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha imporditariifikvoodi rakendamiseks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1831/2006, 13. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I lisa seoses doramektiiniga ( 1 )

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1832/2006, 13. detsember 2006, milles sätestatakse üleminekumeetmed suhkrusektoris seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1833/2006, 13. detsember 2006, ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika riikide ja territooriumide nomenklatuuri kohta ( 1 )

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1834/2006, 12. detsember 2006, millega Portugali lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merluusi püük ICES VIIIc, IX, X ja CECAF 34.1.1 (EÜ veed) püügipiirkonnas

29

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1835/2006, 12. detsember 2006, millega Portugali lipu all sõitvatel laevadel keelatakse euroopa merikuradi püük ICES VIIIc, IX, X ja CECAF 34.1.1 (EÜ veed) püügipiirkonnas

31

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1836/2006, 12. detsember 2006, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merluusi püük ICESi vööndi IIa (EÜ vetes) ja vööndi IV (EÜ vetes)

33

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1837/2006, 13. detsember 2006, millega lubatakse Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel uuesti alustada hariliku heeringa püüki ICESi püügipiirkondades IVc, VIId

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1838/2006, 13. detsember 2006, millega süsteemi A1 raames kehtestatakse eksporditoetused pähklitelt (kooritud mandlid, kooritud ja koorimata sarapuupähklid, koorimata kreeka pähklid)

37

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 12. detsember 2006, millega kohandatakse kolmandates riikides töötavate Euroopa ühenduste ametnike, ajutiste teenistujate ja lepinguliste teenistujate töötasu suhtes alates 1. veebruarist 2006, 1. märtsist 2006, 1. aprillist 2006, 1. maist 2006 ning 1. juunist 2006 kohaldatavaid paranduskoefitsiente

39

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2006, 2006. ja 2007. aastal antava ühenduse rahalise toetuse kohta, millega kaetakse Portugali kulutused seoses haigusetekitaja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) vastu võitlemisega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6433 all)

42

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2006, millega muudetakse otsust 2005/176/EÜ, milles sätestatakse loomahaigustest teatamise kodeeritud vorm ja koodid vastavalt nõukogu direktiivile 82/894/EMÜ (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6437 all)  ( 1 )

48

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2006, millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ seoses Kanada, Uus-Meremaa ja Ameerika Ühendriikide teatavate embrüokogumis- ja -tootmisrühmadega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6441 all)  ( 1 )

50

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2006, millega Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega seoses muudetakse otsust 2001/881/EÜ veterinaarkontrolliks heakskiidetud piiripunktide loetelu osas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6454 all)  ( 1 )

52

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2006, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks üksikasjaliku läbivaatuse jaoks esitatud toimik, pidades silmas flubeendiamiidi võimalikku kandmist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6457 all)  ( 1 )

54

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2006, millega nähakse ette kord, mille abil teha Rumeeniaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide täitmisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6569 all)

56

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2006, millega nähakse ette kord, mille abil teha Bulgaariaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide täitmisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6570 all)

58

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top