EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:337:TOC

 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 337

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
22. detsember 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2103/2005, 12. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3605/93 seoses statistiliste andmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 2104/2005, 20. detsember 2005, millega kohandatakse alates 1. juulist 2005 Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2105/2005, 21. detsember 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2106/2005, 21. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 39 ( 1 )

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2107/2005, 21. detsember 2005, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 174/1999, (EÜ) nr 2771/1999, (EÜ) nr 2707/2000, (EÜ) nr 214/2001 ja (EÜ) nr 1898/2005 piimasektoris

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2108/2005, 21. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 923/2005 Ungari sekkumisameti valduses oleva 80 000 tonni pehme nisu, 80 000 maisi ja 40 000 tonni odra üleviimiseks ja müümiseks Portugali turul

23

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2109/2005, 21. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 716/96 veiselihaturu erakorraliste toetusmeetmete kasutuselevõtu kohta Ühendkuningriigis

25

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 2. detsember 2005, Alpi konventsiooni pinnasekaitseprotokolli, energeetikaprotokolli ja turismiprotokolli Euroopa Ühenduse nimel allkirjastamise kohta

27

Protokoll 1991. aasta Alpi konventsiooni rakendusprotokoll pinnasekaitse valdkonnas

29

Protokoll 1991. aasta Alpi konventsiooni rakendusprotokoll energeetikavaldkonnas

36

Protokoll 1991. aasta Alpi konventsiooni rakendusprotokoll turismivaldkonnas

43

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 21. detsember 2005 nimekirja kohta, mis nõukogu määruse (EÜ) nr 980/2005 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) artikli 26 punktis e sätestatu alusel tuleb koostada soodustatud riikidest, kes vastavad säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kohaldamise tingimustele

50

 

*

Komisjoni soovitus, 14. detsember 2005, nõukogu direktiivi 95/53/EÜ kohase loomasöötade kooskõlastatud kontrolliprogrammi kohta aastaks 2006

51

 

*

Komisjoni otsus, 21. detsember 2005, madala patogeensusega klassikalise lindude katku täiendavate tõrjemeetmete kehtestamise kohta Itaalias ning otsuse 2004/666/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5566)  ( 1 )

60

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2005/927/ÜVJP, 21. detsember 2005, ühise seisukoha 2004/694/ÜVJP (edasiste meetmete kohta, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist) rakendamise kohta

71

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top