Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:359:TOC

 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 359

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
4. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2073/2004, 16. november 2004, halduskoostöö kohta aktsiisimaksude valdkonnas

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2074/2004, 29. november 2004, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärinevate spiraalköiteseadiste impordi suhtes

11

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2075/2004, 3. detsember 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

23

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2076/2004, 3. detsember 2004, millega esmakordselt kohandatakse väetisi käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003 I lisa (EDDHSA ja kolmekordne superfosfaat) ( 1 )

25

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2077/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2037/2000 seoses töötlemise abiainete kasutamisega

28

 

*

Nõukogu Direktiiv 2004/106/EÜ, 16. november 2004, millega muudetakse direktiive 77/799/EMÜ liikmesriikide pädevate asutuste vastastikuse abi kohta otsese maksustamise, teatavate aktsiisimaksude ja kindlustusmaksete maksustamise valdkonnas ning 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta

30

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/828/EÜ:
Nõukogu otsus, 2. november 2004, Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu allakirjutamise ja sellele lisatud vastastikuse mõistmise memorandumi allakirjutamise ja sõlmimise kohta

32

Leping Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamise kohta

33

Vastastikuse mõistmise memorandum

46

 

*

2004/829/EÜ:
Nõukogu otsus, 29. november 2004, regioonide komitee Hispaania asendusliikme ametisse nimetamise kohta

54

 

 

Komisjon

 

*

2004/830/EÜ:
Komisjoni otsus, 18. oktoober 2004, millega lõpetatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2164/98 (millega kehtestatakse teatavate Indiast pärit laia spektriga antibiootikumide impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks) kiirendatud korras läbivaatamine

55

 

*

2004/831/EÜ:
Komisjoni otsus, 3. detsember 2004, millega muudetakse otsust 2003/526/EÜ seoses sigade katku tõrjemeetmetega Saksamaal Nordrhein-Westfalenis ja Slovakkias (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4506 all)
 ( 1 )

61

 

*

2004/832/EÜ:
Komisjoni otsus, 3. detsember 2004, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks Vosges’i põhjaosas Prantsusmaal (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4538 all)
 ( 1 )

62

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2004/833/ÜVJP, 2. detsember 2004, ühismeetme 2002/589/ÜVJP rakendamise ja Lääne-Aafrika riikide majandusühendusele antava Euroopa Liidu toetuse kohta seoses kergrelvade moratooriumiga

65

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top