Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:103:TOC

 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 103

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
8. mai 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused, suunised ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Nõukogu

2007/C 103/01

Nõukogu soovitus, 19. märts 2007, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (kuues EAF) meetmete rakendamisega 2005. eelarveaastal

1

2007/C 103/02

Nõukogu soovitus, 19. märts 2007, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (seitsmes EAF) meetmete rakendamisega 2005. eelarveaastal

2

2007/C 103/03

Nõukogu soovitus, 19. märts 2007, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (kaheksas EAF) meetmete rakendamisega 2005. eelarveaastal

3

2007/C 103/04

Nõukogu soovitus, 19. märts 2007, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (üheksas EAF) meetmete rakendamisega 2005. eelarveaastal

4


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2007/C 103/05

Euro vahetuskurss

5

2007/C 103/06

Kalanduse ja vesiviljeluse nõuandekomitee koosseisu uuendamine

6

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2007/C 103/07

Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni aasta määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes (1)

7

2007/C 103/08

Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni aasta määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes (1)

11

2007/C 103/09

Avaliku teenindamise kohustuse muutmine teatavate regulaarlennuteenuste osutamisel Assooride autonoomses piirkonnas (1)

14


 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2007/C 103/10

Hiina Rahvavabariigist pärit kumariini impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamise algatamise teadaanne

15

 

MUUD AKTID

 

Komisjon

2007/C 103/11

Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

20


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top