Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:162:TOC

 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 162

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
25. juuni 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

442. istungjärgul 13.-14. veebruaril 2008

2008/C 162/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ühishagi rolli ja süsteemi määratlemine Euroopa Liidu tarbijakaitseõiguses”

1

2008/C 162/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele: EÜ tarbijapoliitika strateegia 2007–2013. Tarbijate mõjukuse suurendamine, heaolu edendamine ja tõhus kaitse”KOM(2007) 99 lõplik

20

2008/C 162/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa kosmosepoliitika kohta”KOM(2007) 212 lõplik

24

2008/C 162/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiivi 1999/44/EÜ (tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta) rakendamise kohta, sealhulgas tootja otsese vastutuse kehtestamise analüüs”KOM(2007) 210 lõplik

31

2008/C 162/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Komisjoni aruanne 2006. aasta konkurentsipoliitika aruanne”KOM(2007) 358 lõplik

35

2008/C 162/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete osa tüübikinnituse kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2007) 840 lõplik — 2007/0284 (COD)

40

2008/C 162/07

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee Arvamuse eelnõu teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tekstiilinimetuste kohta” (uuesti sõnastamine) KOM(2007) 870 lõplik — 2008/0005 (COD)

40

2008/C 162/08

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2007) 873 lõplik — 2007/0299 (COD)

41

2008/C 162/09

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ravimites lubatud värvainete kohta” (uuesti sõnastamine) KOM(2008) 1 lõplik — 2008/0001 (COD)

41

2008/C 162/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Üldhuviteenuste sõltumatu hindamine”

42

2008/C 162/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Laialdane juurdepääs Euroopa digitaalraamatukogule kõigi kodanike jaoks”

46

2008/C 162/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Energialiikide kombinatsioon transpordis”

52

2008/C 162/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ehitiste energiatõhusus — lõppkasutajate panus” (ettevalmistav arvamus)

62

2008/C 162/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Rangemate keskkonna- ja energiapoliitiliste nõudmiste võimalik positiivne ja negatiivne mõju Euroopa tööstuse konkurentsivõimele”

72

2008/C 162/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 460/2004 (millega luuakse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet) seoses selle kestusega”KOM(2007) 861 lõplik — 2007/0291 (COD)

79

2008/C 162/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Kalanduse õigustepõhised juhtimissüsteemid”

79

2008/C 162/17

Euroopa Majandus- Ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „ettepanek: Nõukogu Määrus, Millega Muudetakse Määrust (eü) Nr 1782/2003 (millega Kehtestatakse Ühise Põllumajanduspoliitika Raames Kohaldatavate Otsetoetuskavade Ühiseeskirjad Ja Teatavad Toetuskavad Põllumajandustootjate Jaoks) Seoses Puuvilla Toetuskavaga”KOM(2007) 701 lõplik — 2007/0242 (CNS)

83

2008/C 162/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise kohta” (uuesti sõnastamine) KOM(2007) 736 lõplik — 2007/0259 (COD)

85

2008/C 162/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2007) 667 lõplik — 2007/0235 (COD)

86

2008/C 162/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/…, aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjade kohta (uuesti sõnastamine)”KOM(2007) 848 lõplik — 2007/0287 (COD)

86

2008/C 162/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamise kohta” (uuesti sõnastatud) KOM(2007) 858 lõplik — 2007/0292 (COD)

87

2008/C 162/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Teadusuuringute väljavaated Euroopa söe- ja terasesektoris”

88

2008/C 162/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus nr 85/368/EMÜ Euroopa Ühenduse liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavuse kohta”KOM(2007) 680 lõplik — 2007/0234 (COD)

90

2008/C 162/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta, mis põhinevad EÜ asutamislepingu artiklil 128”KOM(2007) 803 lõplik/2 (V osa) — 2007/0300 (CNS)

92

2008/C 162/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Finantsintegratsioon — Euroopa börsid” (omaalgatuslik arvamus)

96


ET

 

Top