EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi humanitaarabi rahastamisvahend

ELi humanitaarabi rahastamisvahend

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu määrus (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

  • ELi humanitaarabi hõlmab abi-, pääste- ja kaitsemeetmeid loodusõnnetuste ning inimeste tekitatud katastroofide vms hädaolukordade ohvritele. Tähelepanu keskmes on kõige haavatavamad ohvrid.
  • Käesoleva määrusega sätestatakse ELi humanitaarabioperatsioonide rakendamise peamised eesmärgid, põhimõtted ja menetlused.

PÕHIPRIORITEEDID

Põhimõtted

ELi abi peab:

Abisaajad

ELi abi koordineerib Euroopa kodanikukaitse- ja humanitaarabioperatsioonide peaadirektoraat (ECHO).

Rahastamine on mõeldud riikidele väljaspool ELi.

Hõlmatud sektorid

Humanitaarabi võib anda mitmesugusel kujul, olenevalt kriisi laadist, sealhulgas:

  • toidu- ja toitumisalane abi;
  • meditsiiniabi ja psühhosotsiaalne toetus;
  • veevarud ja sanitaartingimused;
  • varjupaigad;
  • taristu erakorraline remont;
  • demineerimine;
  • haridus.

Humanitaarabi võib olla suunatud ka suurõnnetuste ohu vähendamisele.

Rahastamine

EL koos oma liikmesriikidega on maailma juhtiv humanitaarabi rahastaja. 2014. aastal sai ELilt abi umbkaudu 121 miljonit inimest enam kui 80 riigis summas üle 1,27 miljardi euro.

See aitas leevendada olukorda kõigis maailma suuremates kriisipiirkondades, sealhulgas Süürias, Lõuna-Sudaanis, Jeemenis ja Ukrainas.

Kooskõlastamine partneritega

ELi humanitaarabi rakendatakse enam kui 200 partnerorganisatsiooni kaudu (näiteks ÜRO agentuurid, rahvusvahelised organisatsioonid (nagu Punane Rist) ja paljud vabaühendused).

Humanitaarabiprojekti jaoks toetuse saamiseks peavad partnerorganisatsioonid esitama rahastamistaotluse ning järgima projektide hindamise ja jälgimise rangeid suuniseid.

Partnerid peavad kinnitama ELi toetust ELi visuaalse identiteedi näitamisega projektide läbiviimise kohtades.

Samuti peavad nad oma projekte korralikult kooskõlastama, et abi oleks operatiivne ja tõhus.

Pikaajalised meetmed

Humanitaarabi antakse ka selleks, et suurendada vastupanuvõimet tulevastele vapustustele, pakkudes pikemaajalist arenguga seotud kasu kooskõlas:

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 5. juulist 1996.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta (EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1–6)

Määruse (EÜ) nr 1257/96 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 26.07.2016

Top