EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mikro- ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted – määratlus ja reguleerimisala

Mikro- ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted – määratlus ja reguleerimisala

KOKKUVÕTE:

komisjoni soovitus – mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlus

KOKKUVÕTE

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Soovitusega sätestatakse kriteeriumid, mille alusel saab kindlaks määrata, kas tegu on mikroettevõtte, väikese või keskmise suurusega ettevõttega (VKE). Ettevõtte töötajate arvul, käibel või bilansimahul põhinev liigitus määrab ära ettevõtte kõlblikkuse ELi ning siseriiklike rahastamis- ja toetusmeetmete jaoks. Määratlused jõustusid 1. jaanuaril 2005.

PÕHIPUNKTID

 • Mõisted
  • Mikroettevõte – ettevõte, mis annab tööd kuni 10 inimesele ning mille käibe (määratletud ajavahemikul saadud raha) või bilansi (ettevõtte varade ja kohustuste aruanne) maht ei ületa 2 miljonit eurot.
  • Väikeettevõte – ettevõte, mis annab tööd kuni 50 inimesele ning mille käibe või bilansi maht ei ületa 10 miljonit eurot.
  • Keskmise suurusega ettevõte – ettevõte, mis annab tööd kuni 250 inimesele ning mille käive ei ületa 50 miljonit eurot või bilansi maht ei ületa 43 miljonit eurot.
 • Erinevatele kriteeriumidele vastavad VKEd võivad
  • saada toetust ELi ja siseriiklikest ettevõtluse toetusprogrammidest (nt teadustegevuse, konkurentsivõime või innovatsiooni toetuseks), mis ei oleks muidu ELi riigiabi eeskirjade kohaselt lubatav;
  • saada kasu vähendatud nõudmistest või piiratud kuludest ELi õigusaktide nõuete täitmisel.
 • Euroopa Komisjon jälgib korrapäraselt kõnealuste määratluste praktilist mõju. 2012. aasta septembris avaldatud sõltumatus uuringus jõuti järeldusele, et neid kriteeriume ei ole vaja üle vaadata, kuid kasu võiks olla olemasolevate eeskirjade selgitustest ja suunistest.
 • Komisjon avaldas 2015. aastal pärast VKE määratluse esimese teatmiku hindamist selle uuendatud versiooni.

TAUST

VKEd moodustavad 99% kõigist ELi ettevõtetest. Nad on ELi majanduse tugisambaks. VKEde arvele langeb kaks kolmandikku töökohtadest. 2013. aastal töötas kogu ELis ligikaudu 90 miljonit inimest kokku enam kui 21 miljonis VKEs. VKEd edendavad ettevõtlikkust ja uuendusmeelsust, aitavad tugevdada Euroopa konkurentsivõimet, toetavad majanduskasvu ja tööhõivet.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (teatavaks tehtud numbri K(2003) 1422 all) (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36–41)

Viimati muudetud: 11.01.2016

Top