Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euro kaitse võltsimise eest – Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskus

Euro kaitse võltsimise eest – Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskus

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2005/37/EÜ, millega asutatakse Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskus (ETTK) ja nähakse ette meetmete kooskõlastamine euromüntide kaitseks võltsimise eest

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

 • Otsusega asutatakse ETTK Euroopa Komisjoni raames Brüsselis.
 • ETTK eesmärk on kaitsta euromünte võltsimise eest. Selleks analüüsib ja liigitab ETTK võltsitud euromünte ning abistab Euroopa Liidu riikide siseriiklikke ametiasutusi.

PÕHIPUNKTID

Keskuse ülesanded

ETTK ülesandeks on

 • analüüsida ja liigitada iga uue võltsitud euromündi liiki kooskõlas määrusega, mis käsitleb euro kaitset võltsimise eest;
 • aidata kaasa Periklese programmi eesmärkide täitmisele;
 • aidata siseriiklikke mündianalüüsikeskusi ja õiguskaitseorganeid;
 • teha asjaomaste asutustega koostööd võltsitud euromüntide analüüsimisel ning euromüntide kaitse tugevdamisel.

Tegevus Prantsuse rahapajas

ETTK saab võltsitud euromüntide tehnilisel ja teaduslikul analüüsimisel kasutada tema käsutusse antud Prantsuse rahapaja personali ja seadmeid, esmajoones laboratooriumi. Komisjon määrab selle ülesande täitmiseks konkreetsed liikmed oma personali hulgast. ETTK tööga seonduvad muud kulud kaetakse ELi üldeelarvest.

Kooskõlastamine ja teavitustegevus

Komisjon kooskõlastab euromüntide kaitse alal pädevate tehniliste asutuste tegevust, tehes seda esmajoones võltsitud müntide ekspertgrupi korrapäraste koosolekute kaudu. See komisjoni juhitav ekspertgrupp võimaldab koondada ELi riikide mitmesuguseid kogemusi ja eriteadmisi seoses euromüntide võltsimise ja euro kaitseks vajalike tehniliste meetmete koordineerimisega.

Majandus- ja rahanduskomiteed, Euroopa Keskpanka, Euroopa Politseiametit ja pädevaid siseriiklikke asutusi teavitatakse korrapäraselt keskuse tegevusest ja euromüntide võltsimise olukorrast.

Müntide autentsuse kontrollimine

Määrusega (EL) nr 1210/2010 nähakse ette ühised eeskirjad ja menetlused euroala piires ringlevate euromüntide autentsuse kontrollimise ning ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise ja hüvitamise kohta.

Sellega sätestatakse, et ETTK on muu hulgas kohustatud määrama kindlaks

 • euromüntide autentsuse kontrollimiseks kasutatavate münditöötlusmasinate katsete jaoks vajalikud tehnilised kirjeldused;
 • euromüntide kontrollimisega tegeleva personali koolitusmeetmed;
 • katseid käsitlevate aruannete kehtivusaja;
 • teabe tuvastamiskatse edukalt läbinud münditöötlusmasinate nimekirja kohta, mis on avaldatud komisjoni veebisaidil;
 • suunised sularahakäitlejate euromüntide autentimisjõudluse iga-aastaste kohapealsete kontrollide jaoks;
 • eeskirjad sularahakäitleja määrusele mittevastavuste kõrvaldamiseks.

Otsustega 2003/861/EÜ ja 2003/862/EÜ nähakse vastavalt ette ETTK asutamine komisjoni poolt ning selle tegevus euroalasse kuuluvates ja mittekuuluvates ELi riikides.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 10. veebruarist 2005.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 29. oktoobri 2004. aasta otsus 2005/37/EÜ, millega asutatakse Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskus (ETTK) ja nähakse ette tehniliste meetmete kooskõlastamine euromüntide kaitsmiseks võltsimise eest (ELT L 19, 21.1.2005, lk 73–74)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1210/2010 euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (ELT L 339, 22.12.2010, lk 1–5)

Nõukogu 8. detsembri 2003. aasta otsus 2003/861/EÜ, mis käsitleb võltsitud euromüntidega seotud analüüsimist ja koostööd (ELT L 325, 12.12.2003, lk 44)

Nõukogu 8. detsembri 2003. aasta otsus 2003/862/EÜ, millega kohaldatakse võltsitud euromüntidega seotud analüüsimist ja koostööd käsitlevat otsust 2003/861/EÜ ka nende liikmesriikide suhtes, kus ei ole eurot ühisrahana kasutusele võetud (ELT L 325, 12.12.2003, lk 45)

Viimati muudetud: 04.04.2017

Top