EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euro kaitse võltsimise eest – Europol

Euro kaitse võltsimise eest – Europol

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2005/511/JSK, millega määratakse Europol eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega määratakse Europol eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks, et kohaldada tõhusalt 1929. aasta Genfi rahvusvahelist rahavõltsimise vastu võitlemise konventsiooni (Genfi konventsioon) ja suurendada Euroopa Liidu (EL) riikide omavahelist ning Europoli ja ELi mittekuuluvate riikidega tehtavat koostööd.

PÕHIPUNKTID

EL suurendab ELi riikide omavahelist ja Europoliga tehtavat koostööd, et kaitsta eurot rahvusvahelisel tasandil võltsimise eest. ELi mittekuuluvad riigid vajavad võltseurosid puudutava teabe saamiseks keskset kontaktasutust. Kogu kõnealune teave tuleb koondada analüüsimiseks Europoli, kes tegutseb Genfi konventsiooni alusel eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutusena.

Europoli roll

 • Europol tegutseb eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutusena Genfi konventsiooni artikli 12 tähenduses. Kõnealuses artiklis märgitakse, et „igas riigis peaks siseriikliku õiguse raames võltsimise teema uurimist korraldama keskasutus”.
 • Oma volituste piires Europol
  • koondab ja töötleb kogu teabe, mis hõlbustab euro võltsimise uurimist, tõkestamist ja võltsimise vastu võitlemist, ning edastab selle ELi riikide keskasutustele;
  • peab otsest kirjavahetust ELi mittekuuluvate riikide keskasutustega, järgides isikuandmete edastamise eeskirju;
  • edastab ELi mittekuuluvate riikide keskasutustele näidisena euro etalonpangatähed, kui ta peab seda otstarbekaks;
  • teavitab regulaarselt ELi mittekuuluvate riikide keskasutusi uute rahatähtede käibelelaskmisest ja rahatähtede käibelt kõrvaldamisest, igast avastatud võltsitud või järeletehtud euro rahatähest, võltsingute avastamise üksikasjadest jms.
 • Kõigi teiste vääringute võltsimist puudutavates küsimustes jääb kehtima siseriiklike keskasutuste pädevus.

1929. aasta Genfi konventsiooni tõhus kohaldamine

 • Genfi konventsiooni tuleks tõhusamalt kohaldada. Selles sätestatakse tõhusad eeskirjad võltsimisega seotud õigusrikkumiste tõkestamiseks ja nende vastu võitlemiseks. Rahatähtede all mõeldakse pangatähti ja münte, mis kehtivad seadusliku maksevahendina.
 • Nõukogu peab otstarbekaks, et kõik ELi riigid saaksid konventsiooni osalisteks.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 16. juulist 2005.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 12. juuli 2005. aasta otsus 2005/511/JSK euro kaitsmise kohta võltsimise eest määrates Europoli eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks (ELT L 185, 16.7.2005, lk 35–36)

Viimati muudetud: 23.03.2017

Top