EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

OLAF (Euroopa Pettustevastane Amet)

OLAF (Euroopa Pettustevastane Amet)

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) asutati 1999. aastal otsusega 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom ELi institutsioonides toimuva korruptsiooni ja tõsiste rikkumiste ning ELi finantshuvide vastaste pettuste uurimiseks. OLAFI volitusi ja pädevust määratlev õigusraamistik on sätestatud määrusega (EL, Euratom) nr 883/2013 (OLAFi määrus).

OLAF on õiguslikult seisundilt segalaadi. OLAF on sõltumatu organ, mis viib ELis ja kolmandates riikides läbi välisjuurdlusi pettuste, korruptsiooni või muu ELi finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse asjus ning sisejuurdlusi ELi institutsioonides, organites, ametites ja asutustes, et tuvastada ELi ametnike tõsiseid rikkumisi, mis võib kaasa tuua distsiplinaar- või kriminaalmenetluse.

OLAF on komisjoni talitus ja seega on tema ülesanne töötada välja poliitikat ja õigusakte pettuse ennetamise ja ELi finantshuvide kaitse valdkonnas.

17. jaanuaril 2021 jõustunud OLAFi määruse praegu kehtiva versiooniga suurendati OLAFi juurdluste tulemuslikkust ja tugevdati koostööd Euroopa Prokuratuuriga (EPPO) tiheda koostöö, teabevahetuse, vastastikuse täiendavuse ja kattuva töö vältimise kaudu.

LISATEAVE:

Top