Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nafta kriisivarud

Nafta kriisivarud

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/119/EÜ, millega kohustatakse ELi riike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Sellega kohustatakse ELi riike säilitama toornafta ja/või nafta miinimumvarusid, et kindlustada Euroopa Liidu (EL) naftavarud.
 • Selles sätestatakse menetlus nende ringlusse laskmiseks tõsise puudujäägi korral.

PÕHIPUNKTID

 • ELi riigid peavad
  • säilitama nafta koguvarusid, mis vastavad vähemalt 90 päeva varudele keskmise päevase impordi alusel või 61 päeva varudele tarbimise alusel, olenevalt sellest, kumb kogus on suurem;
  • tagama varude kättesaadavuse ja ligipääsetavuse kriisiolukorras;
  • pidama ajakohastatud registrit kriisivarude kohta ja saatma andmed iga aasta 25. veebruariks Euroopa Komisjonile;
  • pidama ajakohastatud registrit oma territooriumil säilitatavate erivarude kohta, nagu mootori- ja lennukibensiin, ning edastama komisjonile teabe 15 päeva jooksul pärast vastava taotluse laekumist;
  • saatma komisjonile igakuised kokkuvõtted oma territooriumil hoitavate kommertsvarude taseme kohta;
  • omama situatsiooniplaane tõsise tarnekatkestuse puhuks ning olema võimelised laskma kiiresti ja tõhusalt ringlusse kõik oma kriisivarud või osa nendest;
  • võimaldama ettevõtetel ja muudel üksustel, kes peavad naftavarusid säilitama, delegeerida osa sellest kohustusest teatavatel tingimustel.
 • ELi riigid võivad luua varude säilitamise kesküksused varude soetamiseks, säilitamiseks või müümiseks, et täita direktiivi nõudeid.
 • Varude miinimumtaseme arvutamiseks kasutatav impordi ja tarbimise tase põhineb eelmise aasta andmetel.
 • Nõuandev nafta ja naftatoodete koordineerimisrühm aitab komisjonil analüüsida varustuskindlust ELis.
 • Komisjon võib koostöös siseriiklike ametiasutustega vaadata läbi hädaolukordadeks valmisoleku menetlused.
 • Hiljemalt 31. detsembriks 2015 pidi komisjon läbi vaatama, kuidas õigusakti rakendatakse.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 29. oktoobrist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 2012.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 14. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/119/EÜ, millega kohustatakse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid (ELT L 265, 9.10.2009, lk 9–23)

Viimati muudetud: 13.03.2017

Top