EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurodes tehtavad välismaksed

Eurodes tehtavad välismaksed

Ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) eesmärk on tagada, et elektroonilisi makseid saaks teha kogu euroala piires sama lihtsalt kui sularahas ning teises Euroopa Liidu riigis eurodes tehtavatele elektroonilistele maksetele ei lisata mingeid lisatasusid.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 924/2009 piiriüleste maksete kohta ühenduses ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2560/2001.

KOKKUVÕTE

Ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) eesmärk on tagada, et elektroonilisi makseid saaks teha kogu euroala piires sama lihtsalt kui sularahas ning teises Euroopa Liidu riigis eurodes tehtavatele elektroonilistele maksetele ei lisata mingeid lisatasusid.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Eeskirjade kohaselt peavad pangad nõudma võrdset tasu kahe ELi riigi vahel eurodes tehtavate piiriüleste maksete ja neile vastavate eurodes tehtavate riigisiseste elektrooniliste maksete* eest.

PÕHIPUNKTID

Elektrooniliste maksete hulka kuuluvad krediitkorraldused, otsearveldused, sularaha võtmine sularahaautomaadist, maksed deebet- või krediitkaardiga ning samuti sularahamaksed.

Kõnealused maksed peavad olema tehtud eurodes või määrust kohaldava ELi riigi riiklikus vääringus. Rootsi taotluse alusel kohaldatakse võrdsete tasude põhimõtet ka Rootsi kroonides tehtavatele maksetele.

Praktikas peavad pangad andma oma klientidele rahvusvahelise pangakontonumbri (IBAN), mida kasutatakse piiriüleste elektrooniliste maksete tegemisel. Samuti tuleb anda kliendile panga tunnuskood (BIC). Selliste maksete tasud on võrdsed siseriikliku makse tegemisega.

Kohustuste täitmine

Kui mõni pank ei pea tasude eeskirjadest kinni, võivad selle kliendid või mis tahes asjaomane osapool esitada kaebuse riiklikule pädevale asutusele.

Pankade ja klientide vahel tekkivate vaidluste lahendamiseks peavad ELi riigid seadma sisse tõhusad kohtuväliste vaidluste lahendamise ja kahju hüvitamise menetlused. Rikkumiste korral võidakse kohaldada karistusi.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

1. novembrist 2009.

PÕHIMÕISTED

* Vastavad maksed - maksed, millel on sarnased omadused, nagu sama summa, maksekanal (nt makseautomaat, veebipõhine makse jne) või kasutatud makseviis (kaardid, tšekid, otsearveldus või krediitkorraldused).

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 924/2009

1.11.2009

-

ELT L 266, 9.10.2009, lk 11-18

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 260/2012

31.3.2012

-

ELT L 94, 30.3.2012, lk 22-37

Määrus (EL) nr 248/2014

21.3.2014

-

ELT L 84, 20.3.2014, lk 1-3

Viimati muudetud: 19.06.2015

Top