Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

ELi programm kosmose jälgimise ja seire toetuseks

Go to the summaries’ table of contents

ELi programm kosmose jälgimise ja seire toetuseks

Otsus nr 541/2014/EL - kosmose jälgimise ja seire toetusraamistik

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta otsus nr 541/2014/EL, millega luuakse kosmose jälgimise ja seire toetusraamistik

KOKKUVÕTE

Satelliitidel rajanevad mitu rakendust ja teenust, mis on hädavajalikud meie majandusele ning samuti kodanike turvalisusele ja heaolule. Neid ähvardab oht kosmosejäätmetega* kokku põrgata, mis on muutunud kõige tõsisemaks ohuks kosmosealasele tegevusele.

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega luuakse kosmose jälgimise ja seire toetusraamistik, et kaitsta satelliite kosmosejäätmete eest.

PÕHIPUNKTID

Mida tähendab kosmose jälgimine ja seire (SST)?

SST eesmärk on teha kindlaks ja jälgida satelliite ja kosmosejäätmeid peamiselt maapealsete radarite ja teleskoopide abil. Praegu ei ole Euroopa tasandil SST suutlikkust olemas ning satelliitide ja orbiidile saatmise operaatorid saavad kokkupõrkehoiatusi USA andmete põhjal.

Eesmärgid

SST toetusraamistiku põhieesmärk on toetada Euroopa SST teenuse arendamist. See teenus põhineks võrgustikul, mis rajatakse ELi riikides olemasolevatele SST sensoritele. See võrgustik võib tugineda Ameerika Ühendriikide pakutavale tehnikale ja teabele.

SST toetusraamistiku erieesmärgid on järgmised:

hinnata ja vähendada satelliitide kokkupõrkeohtu kosmosejäätmetega ning võimaliku kokkupõrkeohu tuvastamisel jälgida kosmosejäätmete liikumist, et oleks võimalik kokkupõrke ennetamiseks kavandada ja võtta leevendusmeetmeid;

vähendada Euroopa kosmoseaparaatide orbiidile saatmisega seotud riske;

teha seiret kosmoseaparaatide või kosmosejäätmete Maa atmosfääri kontrollimatu taassisenemise üle ning anda täpsemaid ja tõhusamaid varajasi hoiatusi eesmärgiga vähendada sellega seotud potentsiaalset ohtu;

püüda vältida kosmosejäätmete levikut.

Kes saab neid teenuseid kasutada?

SST teenused peaksid olema kättesaadavad avalik-õiguslikele, kaubanduslikele, sõjalistele ja tsiviiloperaatoritele ja -asutustele.

Edenemine

Komisjon koostab 2018. aasta juuliks toetusraamistiku rakendamist käsitleva aruande käesoleva otsuse eesmärkide täitmise kohta.

TAUST

PÕHIMÕISTED

* Kosmosejäätmed - Maa orbiidil asuvad tehislikud objektid, sealhulgas vanade tehissatelliitide või rakettide osad.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus nr 541/2014/EL

16.6.2014

-

ELT L 158, 27.5.2014, lk 227-234

Viimati muudetud: 28.09.2015

Top