EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/376/15

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst

OJ C 376, 21.12.2013, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 376/24


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2013/C 376/15

1.

16. detsembril 2013 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Investindustrial IV, LP („Investindustrial”, Ühendkuningriik) ja KKR & Co., LP („KKR”, Ameerika Ühendriigid) omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtjat Port Aventura Entertainment SAU (Hispaania) kontrolliva ettevõtja Resort Holdings BV („Resort Holdings”, Madalmaad) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Investindustrial: börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv fond, kes investeerib keskmise suurusega ja väikestesse ettevõtetesse peamiselt Lõuna-Euroopas;

KKR: börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv fond, kes osutab alternatiivseid varahaldusteenuseid ja pakub finantsturgude lahendusi;

Resort Holdings: Hispaanias asuvad lõbustus- ja teemapargid.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


Top