Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0044

Kohtuasi C-44/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hispaania) 24. jaanuaril 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A. versus FOGASA, Jesús Valiño López ja Incatema, S.L.

OJ C 142, 23.4.2018, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 142/27


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hispaania) 24. jaanuaril 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A. versus FOGASA, Jesús Valiño López ja Incatema, S.L.

(Kohtuasi C-44/18)

(2018/C 142/37)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

Vastustajad: FOGASA, Jesús Valiño López ja Incatema, S.L.

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 1999/70 (1) lisas esitatud tähtajalist tööd käsitleva raamkokkuleppe klauslit 4 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnorm, mis näeb samadel faktilistel asjaoludel (tööandja ja kolmandast isikust ettevõtja vahelise töövõtulepingu lõpetamine selle kolmanda isiku soovil) tähtajalise ehitustöö- või teenuslepingu ülesütlemise korral, mille määrab nimetatud töövõtulepingu kestus, ette väiksema hüvitise kui võrreldavate töötajate tähtajatu töölepingu ülesütlemise korral kollektiivse koondamise tõttu ettevõtlusega seotud tootmispõhjustel, mis on tingitud nimetatud töövõtulepingu lõpetamisest?

2.

Kui vastus on jaatav, kas siis tuleb seda tõlgendada nii, et lepingu sama faktilise asjaolu tõttu, kuid erineval õiguslikul alusel ülesütlemise korral hüvitise maksmisel tähtajalise lepinguga töötajate ja võrreldavate alaliste töötajate ebavõrdne kohtlemine kujutab endast diskrimineerimist, mis on harta artikliga 21 keelatud, kuna see on vastuolus harta artiklites 20 ja 21 sätestatud võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtetega, mis moodustavad osa liidu õiguse üldpõhimõtetest?


(1)  Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).


Top