Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0395

Kohtuasi C-395/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 1. detsembri 2016. aasta otsus (Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona eelotsusetaotlus – Hispaania) – Mohamed Daouidi versus Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2000/78/EÜ — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Artiklid 1–3 — Puude alusel diskrimineerimise keeld — „Puude“ olemasolu — Mõiste „pikaajaline füüsiline, vaimne, intellektuaalne või meeleline vaegus“ — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 3, 15, 21, 30, 31, 34 ja 35 — Määramata ajaks siseriikliku õiguse järgi ajutiselt töövõimetu töötaja töölepingu ülesütlemine)

OJ C 30, 30.1.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 30/9


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 1. detsembri 2016. aasta otsus (Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona eelotsusetaotlus – Hispaania) – Mohamed Daouidi versus Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

(Kohtuasi C-395/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Sotsiaalpoliitika - Direktiiv 2000/78/EÜ - Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel - Artiklid 1–3 - Puude alusel diskrimineerimise keeld - „Puude“ olemasolu - Mõiste „pikaajaline füüsiline, vaimne, intellektuaalne või meeleline vaegus“ - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artiklid 3, 15, 21, 30, 31, 34 ja 35 - Määramata ajaks siseriikliku õiguse järgi ajutiselt töövõimetu töötaja töölepingu ülesütlemine))

(2017/C 030/08)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Mohamed Daouidi

Kostjad: Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

Resolutsioon

Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, tuleb tõlgendada järgmiselt:

asjaolu, et asjaomane isik on tööõnnetuse tõttu määramata ajaks ajutiselt töövõimetu siseriikliku õiguse tähenduses, ei tähenda iseenesest seda, et selle isiku võimekuse piirangut võib käsitada „pikaajalisena“ selles direktiivis viidatud mõiste „puue“ tähenduses, koostoimes Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, mille nõukogu kiitis Euroopa Ühenduse nimel heaks 26. novembri 2009. aasta otsusega 2010/48/EÜ;

nende tõendite hulka, mis võimaldavad järeldada, et niisugune piirang on „pikaajaline“, kuulub eelkõige asjaolu, et väidetava diskrimineerimise kuupäeval ei olnud võimalik prognoosida, et asjaomase isiku vaegus kestab lühikest aega, või et see töövõimetus võib kesta oluliselt kauem, enne kui isik täielikult terveneb, ja

„pikaajalisuse“ kontrollimisel peab eelotsusetaotluse esitanud kohus võtma aluseks kõik tema käsutuses olevad objektiivsed tõendid, eeskätt nimetatud isiku seisundit puudutavad dokumendid ja tõendid, mis on väljastatud praeguste meditsiiniliste ja teaduslike teadmiste põhjal.


(1)  ELT C 354, 26.10.2015.


Top