Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42013D0120

2013/120/EL: Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 6. märts 2013 , millega nimetatakse ametisse Üldkohtu kohtunik

OJ L 65, 8.3.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/120(1)/oj

8.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/22


LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJATE OTSUS,

6. märts 2013,

millega nimetatakse ametisse Üldkohtu kohtunik

(2013/120/EL)

EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 19,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 254 ja 255,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 106a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu Kohtu põhikirja käsitleva protokolli artiklite 5 ja 7 alusel ning seoses Nils WAHLi tagasiastumisega tuleks tema järelejäänud ametiajaks kuni 31. augustini 2013 ametisse nimetada Üldkohtu kohtunik.

(2)

Carl WETTER on esitatud kandidaadiks vabanenud ametikohale.

(3)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee esitas arvamuse Carl WETTERi sobivuse kohta Üldkohtu kohtuniku ametikohale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Carl WETTER nimetatakse Üldkohtu kohtunikuks ajavahemikuks alates käesoleva otsuse jõustumisest kuni 31. augustini 2013.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 6. märts 2013

Eesistuja

R. MONTGOMERY


Top