EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0813

Nõukogu otsus (EL) 2019/813, 17. mai 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel rahvusvahelises teraviljanõukogus võetav seisukoht seoses 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni kehtivusaja pikendamisega

ST/8670/2019/INIT

OJ L 133, 21.5.2019, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/813/oj

21.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/19


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/813,

17. mai 2019,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel rahvusvahelises teraviljanõukogus võetav seisukoht seoses 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni kehtivusaja pikendamisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 207 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis nõukogu otsusega 96/88/EÜ (1) 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni („konventsioon“), mis jõustus 1. juulil 1995. Konventsioon sõlmiti kolmeks aastaks.

(2)

Konventsiooni artikli 33 kohaselt võib rahvusvaheline teraviljanõukogu pikendada konventsiooni kehtivusaega järjestikuste kuni kahe aasta pikkuste ajavahemike kaupa. Konventsiooni kehtivusaega on alates selle sõlmimisest regulaarselt kahe aasta kaupa pikendatud. Viimati pikendati konventsiooni kehtivusaega rahvusvahelise teraviljanõukogu 5. juuni 2017. aasta otsusega (2) ja konventsioon kehtib kuni 30. juunini 2019.

(3)

10. juunil 2019 toimuval rahvusvahelise teraviljanõukogu 49. istungil teeb rahvusvaheline teraviljanõukogu otsuse täiendavalt pikendada konventsiooni kehtivusaega kuni kaheks aastaks alates 1. juulist 2019.

(4)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel rahvusvahelise teraviljanõukogu 49. istungil võetav seisukoht, sest konventsiooni kehtivusaja pikendamine on liidu huvides,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel rahvusvahelise teraviljanõukogu 49. istungil, on hääletada selle poolt, et 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni kehtivusaega pikendatakse kuni kaheks aastaks alates 1. juulist 2019.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 17. mai 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

E. O. TEODOROVICI


(1)  Nõukogu 19. detsembri 1995. aasta otsus 96/88/EÜ teraviljakaubanduse ja toiduabi konventsioonide (mis moodustavad 1995. aasta rahvusvahelise teraviljalepingu) Euroopa Ühenduse poolt heakskiitmise kohta (EÜT L 21, 27.1.1996, lk 47).

(2)  Teave 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni pikendamise kohta (ELT L 12, 17.1.2018, lk 1).


Top