Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0082

Komisjoni määrus (EÜ) nr 82/2005, 19. jaanuar 2005, impordilitsentside väljaandmise kohta AKV/ÜMT ja EÜ/ÜMT päritolu kumulatsiooniga suhkru ning suhkru ja kakao segude jaoks

OJ L 16, 20.1.2005, p. 55–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/82/oj

20.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/55


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 82/2005,

19. jaanuar 2005,

impordilitsentside väljaandmise kohta AKV/ÜMT ja EÜ/ÜMT päritolu kumulatsiooniga suhkru ning suhkru ja kakao segude jaoks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsust 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 192/2002, milles sätestatakse AKV/ÜMT või EÜ/ÜMT päritolu kumulatsiooniga suhkru ning suhkru ja kakao segude jaoks impordilitsentside väljaandmise üksikasjalikud eeskirjad, (2) eriti selle artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse 2001/822/EÜ III lisa artikli 6 lõikega 4 lubatakse gruppi 17 ja CN-koodide 1806 10 30 ja 1806 10 90 alla kuuluvate toodete puhul AKV/EÜ-ÜMT päritolu kumulatsiooni kuni 28 000 tonni suhkru puhul aastas.

(2)

Riiklikele asutustele on vastavalt määrusele (EÜ) nr 192/2002 esitatud impordilitsentside väljaandmise taotlusi, millega hõlmatud üldkogus ületab määrusega 2001/822/EÜ kehtestatud kogust 112 000 tonni võrra.

(3)

Komisjon peab seega impordilitsentside taotluste suhtes kindlaks määrama vähenduskoefitsendi ning peatama uute taotluste esitamise 2005. aastaks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kuni 7. jaanuarini 2005 määruse (EÜ) nr 192/2003 artikli 1 kohaselt esitatud taotlustele vastavad impordilitsentsid antakse välja 25 % ulatuses taotletud kogusest.

Artikkel 2

Uute taotluste esitamine 2005. aastaks peatatakse.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1.

(2)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 55. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 96/2004 (EÜT L 15, 22.1.2004, lk 3).


Top