EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0083

Komisjoni otsus, 5. veebruar 2003, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/70/EÜ (kahepoolmelisi limuseid mõjutavate haiguste tõrjeks kehtestatavate ühenduse minimaalsete meetmete kohta) (teatavaks tehtud numbri K(2003) 432 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 32, 7.2.2003, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 199 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 199 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 199 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 199 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 199 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 199 - 200
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 199 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 199 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 199 - 200
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 122 - 123
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 122 - 123

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; mõjud tunnistatud kehtetuks 32006L0088

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/83(1)/oj

32003D0083Euroopa Liidu Teataja L 032 , 07/02/2003 Lk 0013 - 0014


Komisjoni otsus,

5. veebruar 2003,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/70/EÜ (kahepoolmelisi limuseid mõjutavate haiguste tõrjeks kehtestatavate ühenduse minimaalsete meetmete kohta)

(teatavaks tehtud numbri K(2003) 432 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2003/83/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta direktiivi 95/70/EÜ (kahepoolmelisi limuseid mõjutavate haiguste tõrjeks kehtestatavate ühenduse minimaalsete meetmete kohta, [1] muudetud komisjoni otsusega 2001/293/EÜ [2]), ning eriti selle artikli 9 teist lõiget,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiivis 95/70/EÜ on loetletud tõsised limuste haigused, mille suhtes rakendatakse teatavaid järelvalve ja haiguste tõrje sätteid vastavalt nimetatud direktiivis toodud korrale.

(2) Selleks, et võtta arvesse haiguste olukorra arengut ühenduses ja kolmandates riikides ning viimaste aastatega kogunenud teaduslikke teadmisi ja praktilisi kogemusi, tuleks ajakohastada direktiivi 95/70/EÜ D lisas toodud loetelu limuste haiguste, patogeenide ja tundlike liikide kohta.

(3) Erilist tähelepanu tuleks pöörata haigustele, mis võivad tekitada märkimisväärset kahju limuste varudele, kui nad tuuakse ühendusse või levivad seal, näiteks haigused, millest tuleb teatada rahvusvahelise episootiametile (International Office of Epizooties – OIE) ning ühenduses harvaesinevad ja eksootilised haigused.

(4) Liigid, millele osutatakse kui kõnealuste haiguste ja patogeenide suhtes vastuvõtlikele peremeesliikidele, peaksid olema vähemalt need, mis on toodud OIE Rahvusvahelises veeloomade tervishoiunõuete viimases väljaandes.

(5) Kõnealuste uute nõuete rakendamiseks tuleks ette näha teatav ajavahemik.

(6) Seepärast tuleks direktiivi 95/70/EÜ vastavalt muuta.

(7) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 95/70/EÜ D lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 8. aprillist 2003.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. veebruar 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 332, 30.12.1995, lk 33.

[2] EÜT L 100, 11.4.2001, lk 30.

--------------------------------------------------

LISA

"

D LISA

Märkus:

Vastuvõtlike peremeesliikide hulka kuuluvad ka mistahes muud kõnealuse patogeeniga seoses nimetatud liigid, mis on toodud rahvusvahelise episootiameti (OIE) Rahvusvahelises veeloomade tervishoiunõuete viimases väljaandes.

Haigus | Patogeen | Vastuvõtlik peremeesliik |

Bonamioos | Bonamia exitiosus | Tiostrea chilensis ja Ostrea angasi |

Mikrocytos roughleyi | Saccostrea (Crassotrea) commercialis |

Marteilioos | Marteilia sydneyi | Saccostrea (Crassotrea) commercialis |

Mikrokütoos | Microcytos mackini | Crassotrea gigas; C. virginica; Ostrea edulis; O. conchaphila |

Perkinsoos | Perkinsus marinus | Crassotrea virginica ja C. gigas |

Perkinsus olseni/atlanticus | Haliotis ruber; H. cyclobates; H. scalaris; H. laevigata; Ruditapes philippinarum ja R. decussates |

MSX haigus | Haplosporidium nelsoni | Crassotrea virginica ja C. gigas |

SSO haigus | Haplosporidium costale | Crassotrea virginica |

Merikõrvade närbumissündroom | Candidatus Xenohaliotis californiensis | Merikõrvade (Haliotis) perekonna liikmed, sealhulgas must merikõrv (H. cracherodii), punane merikõrv (H. rufescens), roosa merikõrv (H. corruguta), roheline merikõrv (H. fulgens) ja valge merikõrv (H. sorenseni) |

"

--------------------------------------------------

Top