Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2701

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2701/94, 7. november 1994, millega muudetakse I, II, III ja IV lisa nõukogu määruses (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomses toidusEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 287, 8.11.1994, p. 7–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 062 P. 179 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 062 P. 179 - 189
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 476 - 486
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 8 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 8 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; mõjud tunnistatud kehtetuks 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2701/oj

31994R2701Euroopa Liidu Teataja L 287 , 08/11/1994 Lk 0007 - 0017
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 62 Lk 0179
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 62 Lk 0179


Komisjoni määrus (EÜ) nr 2701/94,

7. november 1994,

millega muudetakse I, II, III ja IV lisa nõukogu määruses (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomses toidus

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomses toidus, [1] viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1430/94, [2] eriti selle artikleid 6, 7 ja 8,

ning arvestades, et:

käesoleva määruse vastuvõtmisest alates on lisasid mitu korda muudetud; asjakohaste tekstide arvukus, keerulisus ja hajutatud avaldamine Euroopa Ühenduste Teataja eri numbrites muudab nende kasutamise raskeks ning kaob selgus, mis peaks olema kõigi õigusaktide põhiline tunnus; seepärast tuleks need konsolideerida; samas tuleks muuta või täpsustada mõne ühendi nimetust või keemilist kirjeldust ning parandada teatavad olulised vead;

käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimisektoris tehniliste tõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arengule kohandamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2377/90 I, II, III ja IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kuuekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 1994

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Martin Bangemann

[1] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1.

[2] EÜT L 156, 23.6.1994, lk 6.

--------------------------------------------------

LISA

"

I LISA

Nimekiri farmakoloogilistest toimeainetest, mille suhtes kehtivad jääkide piirnormid

1. Antibakteriaalsed ained

1.1. Kemoterapeutilised ained

1.1.1. Sulfoonamiidid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

Kõik sulfoonamiidide rühma kuuluvad ained | Lähteravim | Kõik toiduloomade liigid | 100 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude | Kõikide sulfoonamiidide rühma kuuluvate ainete kogujääk ei tohi ületada 100μg/kg |

1.2. Antibiootikumid

1.2.1. Penitsilliinid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

1.2.1.1.Bensüülpenitsilliin | Bensüülpenitsilliin | Kõik toiduloomade liigid | 50 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude | |

4 μg/kg | Piim | |

1.2.1.2.Ampitsilliin | Ampitsilliin | Kõik toiduloomade liigid | 50 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude | |

4 μg/kg | Piim | |

1.2.1.3.Amoksitsilliin | Amoksitsilliin | Kõik toiduloomade liigid | 50 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude | |

4 μg/kg | Piim | |

1.2.1.4.Oksatsilliin | Oksatsilliin | Kõik toiduloomade liigid | 300 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude | |

30 μg/kg | Piim | |

1.2.1.5.Kloksatsilliin | Kloksatsilliin | Kõik toiduloomade liigid | 300 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude | |

30 μg/kg | Piim | |

1.2.1.6.Dikloksatsilliin | Dikloksatsilliin | Kõik toiduloomade liigid | 300 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude | |

30 μg/kg | Piim | |

1.2.2. Tsefalosporiinid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

1.2.2.1.Tsefikinoom | Tsefikinoom | Veised | 200 μg/kg | Neer | |

100 μg/kg | Maks | |

50 μg/kg | Lihaskude | |

50 μg/kg | Rasvkude | |

1.2.3. Kinoloonid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

1.2.3.1.Enrofloksatsiin | Enrofloksatsiini ja tsiprofloksatsiini summa | Veised, sead, kodulinnud | 30 μg/kg | Lihaskude, maks, neer | |

1.2.4. Makroliidid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

1.2.4.1.Tilmikosiin | Tilmikosiin | Veised | 1000 μg/kg | Maks, neer | |

50 μg/kg | Lihas- ja rasvkude | |

2. Antiparasiitikumid

2.1. Endoparasiitide vastased ained

2.1.1. Avermektiinid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

2.1.1.1.Ivermektiin | 22,23-divesinikavermektiin B1a | Veised | 100 μg/kg | Maks | |

40 μg/kg | Rasvkude | |

Sead Lambad Hobuslased | 15 μg/kg | Maks | |

20 μg/kg | Rasvkude | |

2.1.1.2.Abamektiin | Avermektiin B1a | Veised | 20 μg/kg | Maks | |

10 μg/kg | Rasvkude | |

2.1.1.3.Doramektiin | Doramektiin | Veised | 15 μg/kg | Maks | |

25 μg/kg | Rasvkude | |

2.1.2 Salitsüülaniliidid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

2.1.2.1.Klosanteel | Klosanteel | Veised | 1000 μg/kg | Lihaskude, maks | |

3000 μg/kg | Neer, rasvkude | |

Lambad | 1500 μg/kg | Lihaskude, maks | |

5000 μg/kg | Neer, rasvkude | |

2000 μg/kg | | |

II LISA

Nimekiri farmakoloogilistest toimeainetest, mille suhtes ei kehti jääkide piirnormid

1. Anorgaanilised kemikaalid

Farmakoloogilised toimeained | Loomaliik | Muud sätted |

1.1.Vesinikperoksiid | Kalad | |

1.2.Väävel | Veised | |

Sead | |

Lambad | |

Kitsed | |

Hobuslased | |

1.3.Jood ja anorgaanilised joodiühendid, kaasa arvatud: | Kõik toiduloomade liigid | |

naatrium- ja kaaliumjodiidnaatrium- ja kaaliumjodaatjodofoorid, sealhulgas polüvinüülpürrolidoonjood | |

1.4.Naatriumkloriid | Veised | Üksnes paikseks kasutuseks |

2. Orgaanilised ühendid

Farmakoloogilised toimeained | Loomaliik | Muud sätted |

2.1.Etiprostoontrometamiin | Veised Sead | |

2.2.Ketanseriintartraat | Hobuslased | |

2.3.Fertireliinatsetaat | Veised | |

2.4.Postmenopausaalsete naiste uriinist isoleeritud gonadotropiin | Veised | |

2.5.Piimhape | Kõik toiduloomade liigid | |

2.6.Melatoniin | Lambad Kitsed | |

2.7.Orgaanilised joodiühendid | Kõik toiduloomade liigid | |

jodoform | | |

2.8.Atsetüültsüsteiin | Kõik toiduloomade liigid | |

III LISA

Nimekiri farmakoloogilistest toimeainetest, mille suhtes kehtivad ajutised jääkide piirnormid

1. Antibakteriaalsed ained

1.1. Kemoterapeutilised ained

1.1.1. Sulfoonamiidid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

Kõik sulfoonamiidide rühma kuuluvad ained | Lähteravim | Veised, lambad, kitsed | 100 μg/kg | Piim | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 1996. Kõikide sulfoonamiidide rühma kuuluvate ainete kogujääk ei tohi ületada 100 μg/kg |

1.1.2. Diaminopürimidiini derivaadid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

1.1.2.1.Trimetoprim | Trimetoprim | Kõik toiduloomade liigid | 50 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude, piim | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 1996 |

1.1.3. Nitrofuraanid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

1.1.3.1.Furasolidoon | Kõik intaktse 5-nitro struktuuriga jäägid | Kõik toiduloomade liigid | 5 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1995 |

1.1.4. Nitroimidasoolid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

1.1.4.1.Dimetridasool | Kõik intaktse nitroimidasooli struktuuriga jäägid | Kõik toiduloomade liigid | 10 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 1995 |

1.2. Antibiootikumid

1.2.1. Tetratsükliinid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

Kõik tetratsükliinide rühma kuuluvad ained | Lähteravim | Kõik toiduloomade liigid | 600 μg/kg | Neer | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 1996. Kõikide tetratsükliinide rühma kuuluvate ainete kogujääk ei tohi ületada näidatud piirnorme |

300 μg/kg | Maks |

200 μg/kg | Munad |

100 μg/kg | Lihaskude |

100 μg/kg | Piim |

1.2.2. Makroliidid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

1.2.2.1.Spiramütsiin | Spiramütsiin | Veised, sead | 300 μg/kg | Maks | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1995. Maksa, neeru ja lihaskoe puhul kehtivad jääkide piirnormid nii koduveiste kui ka -sigade suhtes |

200 μg/kg | Neer |

50 μg/kg | Lihaskude |

Veised | 150 μg/kg | Piim |

1.2.2.2. | Tülosiin | Veised Sead Kodulinnud | 100 μg/kg | Lihaskude, maks, neer | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1995 |

Veised | 50 μg/kg | Piim |

1.2.3. Tiamfenikool ja seonduvad ühendid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

1.2.3.1.Tiamfenikool | Tiamfenikool | Veised Kodulinnud | 40 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 1996 |

2. Antiparasiitikumid

2.1. Endoparasiitide vastased ained

2.1.1. Bensimidasoolid ja pro-bensimidasoolid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

2.1.1.1.Febanteel | Oksfendasooli, oksfendasoolsulfooni ja fenbendasooli ühendatud jäägid | Kõik toiduloomade liigid | 1000 μg/kg | Maks | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1995. Jääkide piirnormid hõlmavad kõiki febanteeli, fenbendasooli ja oksfendasooli jääke |

10 μg/kg | Lihaskude, neer ja rasvkude |

10 μg/kg | Piim |

2.1.1.2.Fenbendasool | Oksfendasooli, oksfendasoolsulfooni ja fenbendasooli ühendatud jäägid | Kõik toiduloomade liigid | 1000 μg/kg | Maks | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1995. Jääkide piirnormid hõlmavad kõiki febanteeli, fenbendasooli ja oksfendasooli jääke |

10 μg/kg | Lihaskude, neer ja rasvkude |

10 μg/kg | Piim |

2.1.1.3.Oksfendasool | Oksfendasooli, oksfendasoolsulfooni ja fenbendasooli ühendatud jäägid | Kõik toiduloomade liigid | 1000 μg/kg | Maks | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1995. Jääkide piirnormid hõlmavad kõiki febanteeli, fenbendasooli ja oksfendasooli jääke |

10 μg/kg | Lihaskude, neer ja rasvkude |

10 μg/kg | Piim |

2.1.1.4.Albendasool | Albendasooli ja metaboliitide summa, mõõdetuna 2-aminobensi -midasoolsulfoonina | Veised Lambad | 100 μg/kg | Lihas- ja rasvkude, piim | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 1996 |

500 μg/kg | Neer |

1000 μg/kg | Maks |

2.1.1.5.Tiabendasool | Tiabendasooli ja 5-hüdroksütia bendasooli summa | Veised Lambad Kitsed | 100 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude, piim | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 1996 |

2.1.1.6.Triklabendasool | Selliste ekstraheeritavate jääkide summa, mis võivad oksüdeeruda ketatriklabendasooliks | Veised Lambad | 150 μg/kg | Lihaskude, maks, neer Rasvkude | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1995 |

50 μg/kg |

2.1.1.7.Flubendasool | Flubendasool | Kodulinnud Metslinnud | 500 μg/kg | Maks | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 1996 |

200 μg/kg | Lihaskude |

400 μg/kg | Munad |

Sead | 10 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude |

2.1.1.8.Oksibendasool | Oksibendasool | Veised Lambad | 100 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 1996 |

50 μg/kg | Piim |

Sead Hobuslased | 100 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude |

2.1.2. Tetravesinikimidasoolid (imidasooltiasoolid)

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

2.1.2.1.Levamisool | Levamisool | Kõik toiduloomade liigid | 10 μg/kg | Lihaskude, maks, neer, rasvkude, piim | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 1995 |

2.2. Ektoparasiitide vastased ained

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

2.2.1.Amitraas | Amitraasi ja selliste metaboliitide summa, mida mõõdetakse 2,4-dimetüülaniliinina | Sead | 50 μg/kg | Lihaskude | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1996. |

200 μg/kg | Neer, maks |

3. Närvisüsteemi toimivad ained

3.1. Kesknärvisüsteemi toimivad ained

3.1.1. Butürofenoonirea rahustid

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

3.1.1.1.Asaperoon | Asaperool | Kõik toiduloomade liigid | 100 μg/kg | Neer | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 1996 |

50 μg/kg | Lihaskude, neer ja rasvkude |

3.2. Autonoomsesse närvisüsteemi toimivad ained

3.2.1. Antiadrenergilised ained

Farmakoloogilised toimeained | Markerjääk | Loomaliik | Jääkide piirnormid | Sihtkoed | Muud sätted |

3.2.1.1.Karasolool | Karasolool | Kõik toiduloomade liigid | 30 μg/kg | Maks | Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1995 |

5 μg/kg | Lihaskude, neer ja rasvkude |

IV LISA

Nimekiri farmakoloogilistest toimeainetest, mille suhtes ei ole võimalik jääkide piirnorme kehtestada

1. Nitrofuraanid, välja arvatud furasolidoon (vt III lisa)

2. Ronidasool

3. Dapsoon

4. Klooramfenikool

"

--------------------------------------------------

Top