Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0198

Komisjoni otsus, 7. aprill 1994, milles sätestatakse Brasiiliast pärit kala- ja akvakultuuritoodete impordi eritingimused

OJ L 93, 12.4.1994, p. 26–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 58 - 64
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 227 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; kehtetuks tunnistatud 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/198/oj

31994D0198Euroopa Liidu Teataja L 093 , 12/04/1994 Lk 0026 - 0032


Komisjoni otsus,

7. aprill 1994,

milles sätestatakse Brasiiliast pärit kala- ja akvakultuuritoodete impordi eritingimused

(94/198/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. juuli 1991. aasta direktiivi 91/493/EMÜ, milles sätestatakse kalatoodete tootmise ja turuleviimise tervishoiunõuded, [1] eriti selle artiklit 11,

ning arvestades, et:

komisjoni eksperdid on teinud Brasiiliasse kontrollkülastuse, et kontrollida ühendusse saadetavate kalatoodete tootmis-, ladustamis- ja lähetustingimusi;

kalatoodete tervishoiukontrolli ja -järelevalvet käsitlevate Brasiilia õigusaktide sätteid võib käsitada samaväärsetena direktiivi 91/493/EMÜ sätetega;

Brasiilia pädev asutus, föderaalne järelevalvetalitus (SIF), on võimeline tõhusalt kontrollima kehtivate õigusaktide kohaldamist;

direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 punktis a osutatud veterinaarsertifikaadi saamise kord peab hõlmama samuti näidissertifikaadi määratlust ning sertifikaadi koostamisel kasutatavat keelt (kasutatavaid keeli) ja sellele alla kirjutama volitatud isiku kvalifikatsiooni käsitlevaid miinimumnõudeid;

direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 punkti b kohaselt tuleks kalatoodete pakenditele kinnitada tähis, kuhu on märgitud kolmanda riigi nimi ja päritoluettevõtte loanumber;

direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 punkti c kohaselt tuleb koostada heakskiidetud ettevõtete loetelu; kõnealune loetelu tuleb koostada SIFi poolt komisjonile esitatud teabe põhjal; seepärast peab SIF tagama direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 vastavate sätete järgimise;

SIF on andnud ametliku kinnituse direktiivi 91/493/EMÜ lisa V peatükis sätestatud eeskirjade järgimise ja kõnealuses direktiivis sätestatud ettevõtete heakskiitmist käsitlevate nõuetega samaväärsete nõuete täitmise kohta;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Föderaalne järelevalvetalitus (SIF) on Brasiilia pädev asutus, mis kontrollib ja tõendab kalatoodete vastavust direktiivi 91/493/EMÜ nõuetele.

Artikkel 2

Brasiiliast pärit kalatooted peavad vastama järgmistele tingimustele:

1. igale partiile peab olema lisatud nõuetekohaselt täidetud, allkirjastatud, kuupäevastatud ja ühel lehel esitatud veterinaarsertifikaadi nummerdatud originaal, mis vastab käesoleva otsuse A lisas esitatud näidisele;

2. tooted peavad olema pärit käesoleva otsuse B lisas loetletud heakskiidetud ettevõtetest;

3. välja arvatud pakendamata külmutatud kalatoodete puhul, mis on ette nähtud konservide tootmiseks, peab kõikidele pakkidele olema märgitud kustumatult sõna "Brasiilia" ja päritoluettevõtte loanumber.

Artikkel 3

1. Artikli 2 punktis 1 nimetatud sertifikaat tuleb koostada vähemalt ühes selle liikmesriigi ametlikest keeltest, kus toimub kontrollimine.

2. Sertifikaadil peab olema SIFi esindaja nimi, ametinimetus ja allkiri ning nimetatud asutuse ametlik tempel, mille värv erineb sertifikaadi muude kinnituste värvist.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. juunist 1994.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. aprill 1994

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René Steichen

[1] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 15.

--------------------------------------------------

A LISA

VETERINAARSERTIFIKAAT

Brasiiliast pärit ja Euroopa Ühendusse eksportimiseks ettenähtud kala- ja akvakultuuritoodete jaoks (välja arvatud mis tahes kujul kahepoolmelised karploomad, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B LISA

ETTEVÕTETE LOETELU

Loa number | Ettevõte | Aadress |

0002 | Ital Fish Indústria e Comércio Ltda | Barra do Itapemirim |

0017 | Belém Pesca S/A | Belém |

0020 | Itasul — Indústria e Comércio de Pescado S/A | Itajai |

0024 | Indústria de Pesca do Ceará S/A — Ipecea | Luis Correa |

0066 | Litoral Depósito Frigorífico Ltda | São Sebastião |

0096 | Pesca Alto Mar S/A Pam | Areia Branca |

0121 | Atlântica Pesca Ltda | Belém |

0123 | Mariscos Industrial de Cascavel Ltda | Cascavel |

0145 | Ciapesc Cia Amazônica de Pesca | Niterói |

0159 | S/A Alcyon Indústria da Pesca | Santos |

0198 | Ciapesc Cia Amazônica de Pesca | Belém |

0199 | Pesqueira Pioneira da Costa | Porto Belo |

0209 | Friesp — Frigorífico Espiritosantense de Pescado Ltda | Conceição da Barra |

0211 | Lins — Indústria e Comércio Ltda | São Bernardo do Campo |

0241 | Torquato Pontes Pescados S/A | Rio Grande |

0274 | Edemir Alexandre Camargo | Tijucas |

0295 | Mf Gomes Comércio e Indústria S/A | Macapá |

0314 | Quaker Alimentes Ltda | Itajai |

0327 | Serpa Comércio e Indústria de Pescados Ltda | Itajai |

0349 | Ipesca Indústria de Frio e Pesca S/A | Fortaleza |

0369 | Damm Produtos Alimentícios Ltda | Osasco |

0376 | Empesca S/A — Construções Navais, Pesca e Exportação | Acarau |

0378 | Atlantic — Industrial de Conservas S/A | Itaborai |

0442 | Pina Intercâmbio Comercial, Industrial e Pesca S/A | Belém |

0496 | Delmar Produtos do Mar S/A | Fortaleza |

0558 | Femepe Empresa de Pescados Ltda | Navegantes |

0563 | Pesqueria Tutóia Ltda | São Luis |

0569 | Caiçara Comércio e Exportação Ltda | Recife |

0574 | Mederiã Venâncio de Almeida Corumbá Júnior | Paranaguá |

0586 | Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasilieira | Guarujá |

0624 | Empresa Pesqueira da Barra de São João Ltda | Casimiro de Abreu |

0633 | Mantuano S/A Comércio e Indústria de Pesca | Niterói |

0634 | Empesca S/A — Construções Navais, Pesca e Exportação | Aracati |

0647 | Baía de São Marcos Pescados Ltda | São Luis |

0696 | Indústrias Alimentícias Beira Alla S/A | Rio de Janeiro |

0715 | Norte Pesca S/A | Natal |

0766 | Vivamar S/A Indústria e Comércio | Rio de Janeiro |

0770 | Barrapesca-Cia de Pesca de Conceição da Barra | Conceição da Barra |

0786 | Braslo — Produtos de Carne Ltda | Embú |

0802 | Fragata Comércio de Pescados Ltda | Santos |

0856 | Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasileira | Guarujá |

0864 | Crisal Exportação e Importação Ltda | Recife |

0886 | Infrapesca — Indústria de Frios e Pesca Ltda | Acaraú |

0948 | Leal Santos Pescados Ltda | Rio Grande |

0958 | Jahú Indústria e Comércio de Pescados Ltda | Rio Grande |

0961 | Pontal Pesca S/A | Aracati |

0971 | Icapel Icapui Pesca Ltda | Aracati |

0983 | Fridusa Frigoríficos Industriais de Alimentos S/A | Niterói |

1040 | Empesca S/A Construções Navais Pesca e Exportação | Óbidos |

1059 | Frigoríficos Figueira Ltda | Manacapuru |

1061 | Promar S/A Indústria e Comércio de Pescados | Rio Grande |

1074 | São Tomé Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Campos |

1080 | Frigoríficos Santa Andréa Ltda | Campos |

1100 | Surubim Frigorífico da Amazônia S/A | Manaus |

1161 | Indústria de Frios e Pesca Ltda — Ifril | Maceió |

1176 | Comércio e Representções Meso Ltda | Vitória |

1214 | Aracati Comércio, Exportação e Representações Ltda | Ravos |

1229 | Ranário Fujioka Nishi Ltda | Hidrolândia |

1246 | Frigorífico Calombé Indústria e Comércio Ltda | Duque de Caxias |

1257 | Pesqueira Pioneira da Costa S/A | Florianópolis |

1267 | Seabras Comercial Importadora e Exportadora Ltda | Iguape |

1275 | Icap Indústria e Comércio Catarinense de Pescado Ltda | Itajai |

1285 | Pescampello Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Touros |

1312 | Aurichio S/A Indústria, Comércio, Importação e Exportação | Ubatuba |

1354 | Ebbe-Empresa Barasileira de Benefício de Pescados e Exportação Ltda | Fortaleza |

1406 | Irmãos Hoshina e Cia Ltda | Paranaguá |

1430 | Salseiros Indústria e Comércio Ltda | Itajai |

1681 | Miami — Comércio e Exportação de Pescados Ltda | Cananéia |

1745 | Embrapesca Empresa Brasilieira de Pesca S/A | Fortaleza |

1768 | Janasa Jan Produtos do Mar S/A | Camocim |

1786 | Produmar — Cia Exportadora de Produtos do Mar | Natal |

1801 | Souto Oliveira S/A Indústria de Alimentação | Pelotas |

1802 | Gomes Da Costa Alimentos S/A | Niterói |

1839 | Taiyo Indústria de Pesca S/A | Santos |

1858 | Quaker Alimentos Ltda | São Gonçalo |

1872 | Indústria e Comércio Figueiredo S/A | Rio Grande |

1889 | Comard S/A | Italai |

1910 | Nilmarsul Industrial Exportadora de Pescados Ltda | Rio Grande |

1926 | Frigorífico Rio PelS/A-IndústriadeCarnes, Derivadose Conservas | Capão do Leão |

1929 | Norte Pesca S/A | Recife |

1939 | Brafish Indústria e Comércio Ltda | Cabo Frio |

2028 | Furtado S/A Comércio e Indústria | Rio Grande |

2037 | Ibrac Indústria Brasileira de Alimentícios Congelados S/A | Rio de Janeiro |

2067 | União Brasileira de Pesca e Conservas S/A | São Gonçalo |

2072 | Inpel-Industrial e Comercial de Alimentos Ltda | Penha |

2076 | Primar S/A-Produtos Industrializados do Mar | Belém |

2082 | Atlântica Pescados Ltda | Rio Grande |

2083 | Pascal S/A | Rio Grande |

2087 | Mipesca Indústria e Comércio de Pescado S/A | Itajai |

2116 | Cia Industrial de Conservas Santa Iria | Niterói |

2119 | Worldwide Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda | Rio Grande |

2132 | Rio Grande Produtos Alimentícios Ltda | Rio Grande |

2141 | Empesca Norte S/A | Belém |

2154 | Ipecea — Indústria de Pesca do Ceará S/A | Fortaleza |

2167 | Sul Atlântico de Pesca S/A Indústria e Comércio | Itajai |

2169 | Albano de Oliveira, Sobrinho e Cia Ltda | Rio Grande |

2176 | Frimorite Frigorífico Ltda | São Gonçalo |

2214 | Alvarenga — Comércio e Indústria da Pesca Ltda | Vitoria |

2242 | Amasa — Amazonas Indústrias Alimentícias S/A | Belém |

2347 | Interfrios — Intercâmbio de Frios Ltda | Belém |

2359 | Liotécnica Química Ltda | Embú |

2369 | Franzese Indústria e Comércio da Pesca Ltda | Guarujá |

2370 | Interfrios Intercâmbio de Frios S/A | Fortaleza |

2383 | Protemar Proteínas Indústria e Comércio Ltda | Nova Iguaçu |

2400 | Acqua S/A Aquicultura | Bananal |

2413 | Transporte e Comércio de Pescados Magalhães Ltda | Cabo Frio |

2427 | Cetrim-Centrais Frigoríficas do Triângulo Mineiro S/A | Itajai |

2446 | Indústria e Comércio de Pescados Penha Ltda | Penha |

2503 | Koden Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda | Praia Grande |

2524 | Norte Pesca Maranhão S/A | Turiaçú |

2537 | Pescanave S/A Pesca e Exportação | Camocim |

2554 | Comércio de Pescados Cairçara Ltda | Santos |

2574 | Cefrinor Centrais de Estocagem Frigorificada do Nordeste Ltda | Simões Filho |

2592 | Pesqueira Santa Cruz de Cabrália Ltda | SantaCruzCabrália |

2605 | Comércio e Indústria de Pescado Kowalsky Ltda | Itajai |

2644 | Leal Santos Pescados S/A | Macapá |

2721 | Aliança Sociedade Comercial de Pesca Ltda | Santos |

2740 | Santa Bárbara Indústria de Pescados S/A | Salinas Margarida |

2759 | Pesqueira Nacional S/A | Rio Grande |

2786 | Maricultura da Bahia S/A | Valença |

2797 | Maripesca-Indústria, Comércio e Exportação de Pescado Ltda | Barra Itapemirim |

2834 | Cooperi-Cooperativa Mista dos Pescadores de Ilhéus | Ilhéus |

2840 | Rander-Agroindústria, Comércio e Exportação Ltda | Gama |

2908 | Freitas Lemos Ltda | Belém |

2935 | Irmãos Braga Exportadora Ltda | Belém |

2945 | Da Hora Indústria, Comércio e Exportação Ltda | Cabo Frio |

2953 | Golfinho Azul Indústria, Comércio e Exportação Ltda | Cananéia |

3010 | Atlantis Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Rio Grande |

3020 | Proculmar Importação e Exportação S/A | Santa Luzia Norte |

3087 | Alimar Pesca e Exportação Ltda | Ilhéus |

3088 | Empesca S/A-Construçóes Navais, Pesca e Exportação | Touros |

3093 | Atlântico Marinho Ltda | Recife |

3110 | Villepesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Guarapari |

3174 | Furtado S/A Comércio e Indústria | Itajai |

3187 | Solmar Exportadora Ltda | Tutóia/Ma |

3197 | Jardel-Exportadores de Produtos da Amazônia Ltda | Belém |

3208 | Pesca Alto Mar S/A | Natal |

3210 | Empesca S/A-Construçóes Navais Pesca e Exportação | Natal |

3237 | Compescal Comércio de Pescado Arcatiense Ltda | Aracati |

3289 | M. J. Couto de Abreu | Santos |

3291 | Capiatã Aquicultura Comércio o Exportação Ltda | Coruripe |

3303 | Braspesca — Indústria e Comércio Ltda | São Luis |

3307 | Surgelpesca Brasil Comércio e Exportação Ltda | Rio de Janeiro |

3373 | Infrapesca-Indústria de Frios e Pesca Ltda | Aracati |

3417 | Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importação e Exportação | Fortaleza |

3419 | Pesca Alto Mar S/A | Aracati |

3446 | Discapel Indústria e Comércio de Géneros Alimentícios Ltda | Itajai |

3454 | Odisseia Pesca Ltda | Lauro de Freitas |

3471 | Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importação e Exportação | Fortaleza |

3541 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru n.o 58) | Santos |

3542 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru n.o 85) | Santos |

3543 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru n.o 1) | Santos |

3588 | Secom Aquicultura Comércio e Indústria S/A | Luis Correa |

3611 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-66) | Belém |

3612 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-111) | Belém |

3613 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-116) | Belém |

3625 | Soela — EK-0598 | Rio de Janeiro |

--------------------------------------------------

Top