EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0510

Komisjoni otsus, 21. september 1993, millega muudetakse komisjoni otsust 93/197/EMÜ loomatervishoiu nõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuslaste ning aretamiseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste impordil

OJ L 238, 23.9.1993, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 158 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 158 - 158
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 254 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 254 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 35 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; mõjud tunnistatud kehtetuks 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/510/oj

31993D0510Euroopa Liidu Teataja L 238 , 23/09/1993 Lk 0045 - 0045
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 52 Lk 0158
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 52 Lk 0158


Komisjoni otsus,

21. september 1993,

millega muudetakse komisjoni otsust 93/197/EMÜ loomatervishoiu nõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuslaste ning aretamiseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste impordil

(93/510/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/426/EMÜ loomatervishoiu nõuete kohta hobuslaste vedamisel ja importimisel kolmandatest riikidest, [1] viimati muudetud direktiiviga 92/36/EMÜ, [2] eriti selle artikli 15 punkti a ja artiklit 16,

ning arvestades, et:

komisjoni otsuses 93/197/EMÜ [3] on sätestatud loomatervishoiu nõuded ja veterinaarsertifikaadid registreeritud hobuslaste ning aretamiseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste impordil;

vastavalt käesolevale otsusele võib kõnealuseid hobuslasi ühendusse importida, kui need on elanud määratletud aja jooksul veterinaarjärelevalve all olevates ettevõtetes kolmandas lähteriigis; tegelikkuses on tekkinud raskusi, kuna kogu see ajavahemik tuleb veeta kolmandas lähteriigis;

tuleks täpsustada, et ei pea veetma tervet ajavahemikku kolmandas lähteriigis, kui hobuslased on imporditud otse ühendusest; seetõttu on vaja muuta otsust 93/197/EMÜ;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 93/197/EMÜ II lisa muudetakse järgmiselt:

A, B, C, D ja E sertifikaatide III jao punktis d asendatakse sulgudes olev tekst tekstiga "või alates sünnist, kui loom on noorem kui kolm kuud, või sisenemisest, kui loom on imporditud otse Euroopa Ühendusest eelneva kolme kuu jooksul".

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. september 1993

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René Steichen

[1] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42.

[2] EÜT L 157, 10.6.1992, lk 28.

[3] EÜT L 86, 6.4.1993, lk 16.

--------------------------------------------------

Top