Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0002

Komisjoni otsus, 4. detsember 1991, millega muudetakse nõukogu otsust 82/734/EMÜ nende Šveitsi ettevõtete loetelu kohta, millest on lubatud ühendusse värsket liha importida

OJ L 1, 4.1.1992, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 040 P. 48 - 49
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 040 P. 48 - 49
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 180 - 181
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 180 - 181
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 180 - 181
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 180 - 181
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 180 - 181
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 180 - 181
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 180 - 181
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 180 - 181
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 180 - 181
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 010 P. 222 - 223
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 010 P. 222 - 223
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/2/oj

31992D0002Euroopa Liidu Teataja L 001 , 04/01/1992 Lk 0022 - 0023
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 40 Lk 0048
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 40 Lk 0048


Komisjoni otsus,

4. detsember 1991,

millega muudetakse nõukogu otsust 82/734/EMÜ nende Šveitsi ettevõtete loetelu kohta, millest on lubatud ühendusse värsket liha importida

(92/2/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivi 72/462/EMÜ tervishoiu ja veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste ja sigade ning värske liha impordil kolmandatest riikidest, [1] viimati muudetud direktiiviga 91/497/EMÜ, [2] eriti selle artikli 4 lõiget 1 ja artikli 18 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1976. aasta direktiivi 77/96/EMÜ trihhiinide (Trichinella spiralis) kindlakstegemise kohta kolmandatest riikidest pärineva värske kodusealiha importimisel, [3] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 89/321/EMÜ, [4] ja eriti selle artiklit 4,

ning arvestades, et:

ühendusse värske liha importimiseks kolmandates riikides heaks kiidetud ettevõtete muutmisel või täiendamisel järgitav kord on kehtestatud komisjoni otsusega 90/13/EMÜ; [5]

värske liha ühendusse importimiseks heaks kiidetud Šveitsi ettevõtete loetelu on algselt koostatud nõukogu otsusega 82/734/EMÜ, [6] viimati muudetud komisjoni 30. mai 1991. aasta otsusega C(91) 1060; [7]

direktiivi 72/462/EMÜ artikli 5 ja komisjoni 11. septembri 1986. aasta otsuse 86/474/EMÜ (veiste, sigade ja värske liha kolmandatest riikidest importimise kohapealsete kontrollimiste rakendamise kohta) [8] artikli 2 lõike 1 kohastel tavapärastel kontrollimistel selgus, et hügieenistandard on mõnes ettevõttes alates viimasest kontrollist muutunud;

seepärast tuleks ettevõtete loetelu muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 82/734/EMÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. detsember 1991

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Ray Mac Sharry

[1] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28.

[2] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 69.

[3] EÜT L 26, 31.1.1977, lk 67.

[4] EÜT L 133, 17.5.1989, lk 33.

[5] EÜT L 8, 11.1.1990, lk 70.

[6] EÜT L 311, 8.11.1982, lk 13.

[7] EÜT C 149, 8.6.1991, lk 4.

[8] EÜT L 279, 30.9.1986, lk 55.

--------------------------------------------------

LISA

ETTEVÕTETE LOETELU

T, TK Ettevõtted märkega "T" või "TK" võivad direktiivi 77/96/EMÜ artikli 4 tähenduses:

- viia läbi kontrolli trihhiinide avastamiseks vastavalt eespool nimetatud direktiivi artikli 2 sätetele (T),

- külmutada vastavalt sama direktiivi artikli 3 sätetele (TK).

Loa number | Ettevõte/aadress | Kategooria | |

TM | LH | KH | V | L/K | S | K | EM |

101 | Staedtischer Schlachthof, 8004 Zuerich | × | | | × | | × | | T |

102 | Staedtischer Schlachthof, 3014 Bern | × | | | × | | × | | T |

103 | Staedtischer Schlachthof, Basel | × | | | × | | × | | T |

107 | Staedtischer Schlachthof, St Gallen | × | | | × | | × | | |

115 | Gustav Spiess, 9442 Berneck | × | × | | × | | × | | TK |

121 | Gehrig AG, 4170 Klus | × | × | | × | | × | | TK |

155 | Frischfleisch AG, 6210 Sursee | × | × | | × | | × | | |

240 | Fleischhandel Cruezer AG, 7302 Landquart | | × | | × | | × | | |

282 | Tiefkuehllager AG, 4623 Neuendorf | | | × | | | | | |

283 | Frigo St Johann, 4056 Basel | | | × | | | | | |

291 | Kuehlhaus Neuhof AG, 9202 Gossau | | | × | | | | | , TK |

297 | Tiefkuehlhaus AG, 8865 Bilten | | | × | | | | | , TK |

298 | Bahnhof-Kuehlhaus AG, 4313 Moehlin | | | × | | | | | |

--------------------------------------------------

Top