Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0017

EMP ühiskomitee otsus nr 17/2004, 19. märts 2004, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

OJ L 127, 29.4.2004, p. 118–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 009 P. 34 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 34 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 34 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 303 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/17(2)/oj

22004D0017Euroopa Liidu Teataja L 127 , 29/04/2004 Lk 0118 - 0119


EMP ühiskomitee otsus

nr 17/2004,

19. märts 2004,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, nagu seda on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi "leping", eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1) Lepingu I lisa on muudetud EMP ühiskomitee 5. detsembri 2003. aasta otsusega nr 169/2003. [1]

(2) Lepingusse tuleb lisada nõukogu 18. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/61/EÜ, millega muudetakse seoses ühenduse võrdluskatsetega direktiive 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta, 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, 68/193/EMÜ viinamarjapõõsaste vegetatiivse paljundusmaterjali turustamise kohta, 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta, 92/34/EMÜ viljapuude paljundus- ja istutusmaterjali turustamise kohta, 98/56/EÜ dekoratiivtaimede paljundusmaterjali turustamise kohta, 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta, 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta, 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta ja 2002/57/EÜ õli- ja kiutaimede seemne turustamise kohta. [2]

(3) Lepingusse tuleb lisada komisjoni 23. oktoobri 2003. aasta otsus 2003/765/EÜ, millega nähakse ette teatava nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ nõuetele mittevastava liikide Secale cereale ja Triticum durumseemne ajutine turustamine. [3]

(4) Lepingusse tuleb lisada komisjoni 10. novembri 2003. aasta otsus 2003/795/EÜ, millega nähakse ette teatava nõukogu direktiivi 66/401/EMÜ nõuetele mittevastava liigi Vicia faba L. seemne turustamine, [4]

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1. Lepingu I lisa III peatüki 1. osa punktidele 2 (nõukogu direktiiv 66/401/EMÜ), 3 (nõukogu direktiiv 66/402/EMÜ) ja 13 (nõukogu direktiiv 2002/57/EÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 2003 L 0061: nõukogu direktiiv 2003/61/EÜ, 18. juuni 2003 (ELT L 165, 3.7.2003, lk 23)."

2. Lepingu I lisa III peatüki 1. osa punktidele 11 (nõukogu direktiiv 2002/54/EÜ) ja 12 (nõukogu direktiiv 2002/55/EÜ) lisatakse:

", muudetud järgmise aktiga:

— 32003 L 0061: nõukogu direktiiv 2003/61/EÜ, 18. juuni 2003 (ELT L 165, 3.7.2003, lk 23)."

3. Lepingu I lisa III peatüki 2. osa punkti 25 (komisjoni otsus 2003/307/EÜ) järele lisatakse järgmised punktid:

"26. 32003 D 0765: komisjoni otsus 2003/765/EÜ, 23. oktoober 2003, millega nähakse ette teatava nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ nõuetele mittevastava liikide Secale cereale ja Triticum durum seemne ajutine turustamine (ELT L 275, 25.10.2003, lk 47).

27. 32003 D 0795: komisjoni otsus 2003/795/EÜ, 10. november 2003, millega nähakse ette teatava nõukogu direktiivi 66/401/EMÜ nõuetele mittevastava liigi Vicia faba L. seemne turustamine (ELT L 296, 14.11.2003, lk 32)."

Artikkel 2

Direktiivi 2003/61/EÜ ning otsuste 2003/765/EÜ ja 2003/795/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 20. märtsil 2004 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated. [5]

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 19. märts 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

P. Westerlund

[1] ELT L 88, 25.3.2003, lk 39.

[2] ELT L 165, 3.7.2003, lk 23.

[3] ELT L 275, 25.10.2003, lk 47.

[4] ELT L 296, 14.11.2003, lk 32.

[5] Põhiseadusest tulenevatest nõuetest ei ole teatatud.

--------------------------------------------------

Top