EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006D0139-20080601

Consolidated text: Komisjoni otsus, 7. veebruar 2006 , millega rakendatakse nõukogu direktiivi 94/28/EÜ seoses kolmandate riikide nende ametiasutuste loeteluga, mis on heaks kiidetud pidama tõuraamatut või teatavate loomade registrit (teatavaks tehtud numbri K(2006) 284 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2006/139/EÜ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/139(1)/2008-06-01

2006D0139 — ET — 01.06.2008 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI OTSUS,

7. veebruar 2006,

millega rakendatakse nõukogu direktiivi 94/28/EÜ seoses kolmandate riikide nende ametiasutuste loeteluga, mis on heaks kiidetud pidama tõuraamatut või teatavate loomade registrit

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 284 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/139/EÜ)

(EÜT L 054, 24.2.2006, p.34)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI OTSUS, 10. juuni 2008,

  L 158

60

18.6.2008
▼B

KOMISJONI OTSUS,

7. veebruar 2006,

millega rakendatakse nõukogu direktiivi 94/28/EÜ seoses kolmandate riikide nende ametiasutuste loeteluga, mis on heaks kiidetud pidama tõuraamatut või teatavate loomade registrit

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 284 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/139/EÜ)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuni 1994. aasta direktiivi 94/28/EÜ, millega nähakse ette põhimõtted seoses zootehniliste ja genealoogiliste nõuetega, mida kohaldatakse loomade, nende sperma, munarakkude ja embrüote impordi suhtes kolmandatest riikidest, ning muudetakse direktiivi 77/504/EMÜ tõupuhaste aretusveiste kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 94/28/EÜ nähakse ette põhimõtted seoses zootehniliste ja genealoogiliste nõuetega, mida kohaldatakse teatavate tõupuhaste loomade, nende sperma, munarakkude ja embrüote impordi suhtes kolmandatest riikidest.

(2)

Ilma et see piiraks veterinaar- ja rahvatervist käsitlevate ühenduse õigusaktide kohaldamist, võib direktiivi 94/28/EÜ kohaselt importida loomi ainult tõupuhtana või ristandina teatavate tingimuste täitmise korral. Üks kõnealustest tingimustest on, et pädev asutus on kandnud loomad kõnealuses direktiivis määratletud asutuse peetavasse tõuraamatusse või registrisse ning spermat, munarakke ja embrüoid võib importida ainult juhul, kui need pärinevad sellisesse tõuraamatusse või registrisse kantud loomalt.

(3)

Ameerika Ühendriigid, Argentina, Bulgaaria, Iisrael, Island, Kanada ja Uus-Meremaa on edastanud komisjonile selliste pädevate asutuste loetelu, mis on heaks kiidetud pidama tõuraamatut või registrit vastavalt direktiivile 94/28/EÜ imporditavate tõupuhaste loomade kohta.

(4)

Seepärast tuleks direktiivi 94/28/EÜ kohaldamiseks koostada nende pädevate asutuste loetelu, mis on heaks kiidetud pidama tõuraamatut või registrit käesolevas otsuses osutatud loomade ja toodete kohta.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise zootehnikakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:Artikkel 1

Direktiivi 94/28/EÜ kohaldamiseks on käesoleva otsuse lisas esitatud nende pädevate asutuste loetelu, mis on heaks kiidetud pidama tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste ja -kitsede, nende sperma, munarakkude ja embrüote ning sigade puhul ka ristandite tõuraamatut või registrit.

Artikkel 2

Liikmesriigid lubavad tõupuhaste veiste, sigade, lammaste ja kitsede, nende sperma, munarakkude ja embrüote ning sigade puhul ka ristandite importi ainult juhul, kui loomad on kantud tõuraamatusse või registrisse, mida peab käesoleva otsuse lisas loetletud pädev asutus.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
LISA

I.   Argentina

Liigid: Veised, kitsed, lambad, sead

Registros Genealógicos de la Sociedad Rural Argentina;

domicilio: Florida 460

CP 1005

Ciudad de Buenos Aires

II.   Bulgaaria ( 2 )

Liigid: Veised, kitsed, lambad, sead

Executive Agency on Animal Selection and Reproduction

Sofia, Bistrishko shosse 26

III.   Kanada

Liik: Veised

Canadian Aberdeen-Angus Association – Aberdeen-Angus cattle

c/o Doug Fee

General Manager

214-6715 8th Street N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7H7

Tel: (1-403) 571 35 80

Faks: (1-403) 571 35 99

E-post: ceo@cdnangus.ca

Veebileht: http://www.cdnangus.ca

Ayrshire Breeders' Association of Canada – Ayrshire cattle

c/o Yvon Rioux

Secretary-Manager

4865 Laurier Blvd.,

Saint-Hyacinthe, QC Canada

J2S 3V4

Tel: (1-450) 778 35 35

Faks: (1-450) 778 35 31

E-post: info@ayrshire-canada.com

Veebileht: http://www.ayrshire-canada.com

Canadian Belgian Blue Association – Belgian Blue cattle

c/o Ken Miller

Secretary-Treasurer

Box 392

Avonlea, Sask.

S0H 0C0

Tel: (1-306) 868 49 03

Faks: (1-306) 868 49 03

E-post: kejab@sk.sympatico.ca

Canadian Blonde d'Aquitaine Association – Blonde d'Aquitaine cattle

c/o Heather Groeneveld

Secretary Manager

Suite 116, 2116-27 Ave. N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7A6

Tel: (1-403) 276 57 71

Faks: (1-403) 276 75 77

E-post: cbda@incentre.net

Veebileht: http://www.airenet.com/canadianblondes

Canadian Brown Swiss and Braunvieh Association – Brown Swiss cattle

c/o Jessie Weir

Secretary

R.R. #5, Hwy. #6 North

Guelph, Ont.

N1H 6J2

Tel: (1-519) 821 28 11

Faks: (1-519) 763 65 82

E-post: brownswiss@gencor.ca

Veebileht: http://www.rkde.com/browncow7

Société des éleveurs de bovins canadiens – bovins Canadiens

a/s Jean-Guy Bernier

Secrétaire-trésorier

468 rue Dolbeau

Sherbrooke (Québec)

J1G 2Z7

Tel: (1-819) 346 12 58

Faks: (1-819) 346-1258

E-post: jgbern@videotron.ca

Veebileht: http://www.clrc.on.ca/canadien.html

Canadian Charolais Association – Charolais cattle

c/o Neil Gillies

General Manager

2320-41st Avenue N.E.

Calgary, Alberta

T2E 6W8

Tel: (1-403) 250 92 42

Faks: (1-403) 291 93 24

E-post: cca@charolais.com

Veebileht: http://www.charolais.com

Canadian Chianina Association – Chianina cattle

Veebileht: http://www.clrc.ca/chianina.shtml

Canadian Dexter Cattle Association – Dexter cattle

c/o Ron Black

Secretary

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V OM7

Tel: (1-613) 731 71 10

Faks: (1-613) 731 07 04

E-post: Dexter.Assoc@clrc.on.ca

Veebileht: http://members.attcanada.ca/~jbush

Canadian Galloway Association – Galloway cattle

c/o Ron Black

Secretary-Treasurer

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V 0M7

Tel: (1-613) 731 71 10 ext. 303

Faks: (1-613) 731 07 04

E-post: Galloway.Assoc@clrc.on.ca

Veebileht: http://www.galloway.ca

Canadian Gelbvieh Association – Gelbvieh cattle

c/o Wendy G. Belcher

Secretary/Manager

110, 2116-27th Avenue N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7A6

Tel: (1-403) 250 86 40

Faks: (1-403) 291 56 24

E-post: gelbvieh@gelbvieh.ca

Veebileht: http://www.gelbvieh.ca

Canadian Guernsey Association – Guernsey cattle

c/o Vivianne Macdonald

Manager

R.R. #5

Guelph, Ontario

N1H 6J2

Tel: (1-519) 836 21 41

Faks: (1-519) 763 65 82

E-post: guernsey@gencor.ca

Veebileht: http://www.guernseycanada.ca

Canadian Hays Converter Association – Hays Converter cattle

c/o Terri Worms

Secretary-Manager

650, 1207-11 Avenue S.W.

Calgary, Alberta

T3C OM5

Tel: (1-403) 245 69 23

Faks: (1-403) 244 31 28

E-post: terriworms@home.com

Canadian Hereford Association – Hereford cattle

c/o Duncan Porteous

General-Manager

5160 Skyline Way N.E.

Calgary, Alberta

T2E 6V1

Tel: (1-403) 275 26 62

Faks: (1-403) 295 13 33

Mob: (403) 818-6868

E-post: duncan.porteous@hereford.ca

herefords@hereford.ca

Veebileht: http://www.hereford.ca/

Canadian Highland Cattle Society – Highland cattle

c/o Margaret Badger

Secretary-Manager

307 Spicer

Knowlton, Québec

J0E 1V0

Tel: (1-450) 243 55 43

Faks: (1-450) 243 11 50

E-post: highland@chcs.ca

Veebileht: http://www.acbm.qc.ca/chcs/index.htm

Holstein Association of Canada – Holstein cattle

c/o Keith Flaman

Secretary Manager

P.O. Box 610

171 Colborne St.

Brantford, Ontario

N3T 5R4

Tel: (1-519) 756 83 00

Faks: (1-519) 756 58 78

E-post: general@holstein.ca

Veebileht: http://www.holstein.ca

Jersey Canada – Jersey cattle

c/o Russell G. Gammon

Secretary-Manager

350 Speedvale West, Unit 9

Guelph, Ontario

N1H 7M7

Tel: (1-519) 821 91 50

(1-519) 821 10 20

Faks: (1-519) 821 27 23

E-post: info@jerseycanada.com

Veebileht: http://www.jerseycanada.com

Canadian Limousin Association – Limousin cattle

c/o Tricia Lidberg

Office Manager

2320-41 Ave NE

Calgary, Alberta

T2E 6W8

Tel: (1-403) 253 73 09

Faks: (1-403) 253 17 04

E-post: limousin@limousin.com

Veebileht: http://www.limousin.com

Canadian Lowline Cattle Association – Lowline cattle

c/o Shirley Begrand

General Manager

Box 69

St. Louis, Saskatchewan

S0J 2C0

Tel: (1-306) 422 85 16

Faks: (1-306) 422 84 97

E-post: s.begrand@sk.sympatico.ca

Canadian Luing Cattle Association – Luing cattle

Veebileht: http://www.clrc.ca/luing.shtml

Canadian Maine-Anjou Association – Maine-Anjou cattle

Heather Hartman

Office Manager

5160 Skyline Way N.E.

Calgary, Alberta

T2E 6V1

Tel: (1-403) 291 70 77

Faks: (1-403) 291 02 74

E-post: cmaa@maine-anjou.ca

Veebileht: http://www.maine anjou.ca

Canadian Murray Grey Association – Murray Grey cattle

c/o Wendy Adam

Secretary

Box 50, Site 8

R.R. #1

Okotoks, Alberta

T0L 1T0

Tel: (1-403) 938 76 43

Faks: (1-403) 938 00 42

E-post: damnfarm@worldInternet.com

Veebileht: http://www.cdnmurraygrey.ca

Canadian Piedmontese Association – Piedmontese cattle

c/o Emma Den Oudsten

Secretary

R.R. #3

Lacombe, Alberta

T0C 1S0

Tel: (1-403) 782 26 57

Faks: (1-403) 782 61 66

Canadian Pinzgauer Association – Pinzgauer cattle

c/o Cathy Gallivan

Executive Secretary/Financial Officer

R.R.#1 Site 17 Box 9

Sundre, Alberta

T0M 1X0

Tel: (1-403) 556 20 58

(1-866) 746 94 27

Faks: (1-403) 556 99 37

E-post: cdnpinz@telusplanet.net

Canadian Red Poll Cattle Association – Red Poll cattle

c/o Ronald K. Black

Secretary-Treasurer

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V 0M7

Tel: (1-613) 731 71 10 ext. 303

Faks: (1-613) 731 07 04

E-post: redpoll@clrc.ca

Salers Association of Canada – Salers cattle

c/o Daphne Warnes

A/ Secretary

Unit 3A, 3424 – 26th Street N.E.

Calgary, Alberta

T1Y 4T7

Tel: (1-403) 291 26 20

Faks: (1-403) 291 21 76

E-post: info@salerscanada.com

Veebileht: http://www.salerscanada.com

Canadian Shorthorn Association – Shorthorn cattle

c/o Belinda Wagner

Secretary-Treasurer

Box 3771

Canada Centre Bldg. Exhibition Park

Regina, Sask.

S4P 3N8

Tel: (1-306) 757 22 12

Faks: (1-306) 525 58 52

E-post: sasklivestock@sk.sympatico.ca

Veebileht: http://www.canadianshorthorn.com

Canadian Simmental Association – Simmental cattle

c/o Sharonne Evans

Office Manager

#13, 4101-19th Street N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7C4

Tel: (1-403) 250 79 79

Faks: (1-403) 250 51 21

E-post: cansim@simmental.com

Veebileht: http://www.simmental.com

Canadian South Devon Association – South Devon cattle

c/o Bonnie Lintick

Breed Secretary

Box 333, Rockyford, Alberta

T0J 2R0

Tel: (1-403) 947 29 49

Faks: (1-403) 947 32 01

E-post: paladin@telusplanet.net

Veebileht: http://www.geocities.com/southdevon_ca

Canadian Speckle Park Cattle Association – Speckle Park cattle

c/o Dale Herbert

Chief Executive Officer

Box 284

Neilburg, Saskatchewan

S0M 2C0

Tel: (1-306) 893 40 96 (k)

(1-306) 893 42 06 (t)

Faks: (1-306) 893 42 06

E-post: cspa@sask.sympatico.ca

Veebileht: http://www.specklepark.ca

Canadian Tarentaise Association – Tarentaise cattle

c/o Charlene Easton

Secretary/Treasurer

Box 760

Moosomin, Sask.

S0G 3N0

Tel: (1-800) 450 41 81

(1-306) 646 46 67

Faks: (1-306) 646 45 70

Canadian Wagyu Association – Wagyu cattle

c/o Patrick McCarthy

President

3501 – 57 St.

Camrose, Alberta

T4V 4N2

Tel: (1-780) 672 29 90

Faks: (1-780) 679 89 99

Veebileht: http://www.canadianwagyu.ca/index.htm

Canadian Welsh Black Cattle Society – Welsh Black cattle

c/o Ron Black

2417 Holly Lane

Ottawa, Ont.

K1V 0M7

Tel: (1-613) 731 71 10 ext. 303

Faks: (1-613) 731 07 04

E-post: clrc@clrc.on.ca

Liik: Kitsed

Canadian Boer Goat Association – Boer goats

c/o Allison Taylor

P.O. Box 314

Lancaster, Ontario

K0C 1N0

Tel: (1-613) 347 11 03

Faks: (1-613) 347 11 05

E-post: registrar@canadianboergoat.com

Veebileht: http://www.canadianboergoat.com

Canadian Goat Society – Angora, Toggenburg, Nubian, Saanen, Alpine, Pygmy, Oberhasli, La Mancha, Nigerian Dwarf

c/o Sharon Hunt

Secretary-Manager

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V OM7

Tel: (1-613) 731 98 94

Faks: (1-613) 731 07 04

E-post: cangoatsoc@travel-net.com

Veebileht: http://www.goats.ca

Liik: Lambad

Canadian Finnsheep Breeders' Association – Finnish Landrace sheep (Finnsheep)

Kathy Playdon (Interim President)

Box 10, Site 10

R.R. #4

Stony Plain, Alberta

T0E 2G0

Tel: (1-780) 963 04 16

Veebileht: http://www.clrc.on.ca/finnshee.html

Canadian Katahdin Sheep Association – Katahdin sheep

c/o Ron Black

Secretary-Treasurer

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V OM7

Tel: (1-613) 731 71 10

Faks: (1-613) 731 07 04

E-post: Ron.Black@clrc.on.ca

Veebileht: http://www.clrc.on.ca/katahdin.html

Canadian Sheep Breeders' Association – Blackface, Berrichon du Cher, Border Cheviot, Border Leicester, British Milk Sheep, Canadian Arcott, Charollais, Clun Forest, Columbia, Coopworth, Corriedale, Cotswold, DLS, Dorper, Dorset, Drysdale, East Friesian Dairy, Est à Laine Merino, Hampshire, English Leicester, Hexham Leicester, Icelandic, Île de France, Jacob, Karakul, Kerry Hill, Lacaune Dairy Sheep, Lincoln, Marshall Romney, Merino, Montadale, North Country Cheviot, Outaouais Arcott, Oxford, Perendale, Polypay, Rambouillet, Rideau Arcott, Romanov, Romnelet, Romney, Rouge de L’Ouest, Ryeland, Shetland, Shropshire, Southdown, South African Meat Merion, Suffolk, Targhee, Texel

c/o Francis Winger

Secretary

R.R. #4

Mount Forest, Ontario

NOG 2GO

Tel: (1-519) 323 03 60

Faks: (1-519) 323 04 68

E-post: fwinger@log.on.ca

Veebileht: http://sheepbreeders.ca

Liik: Sead

Canadian Swine Breeders' Association – Berkshire, British Saddleback, Chester White, Duroc, Hampshire, Lacombe, Landrace, Large Black, Pietrain, Poland China, Red Wattle, Spotted, Tamworth, Welsh, Yorkshire

c/o Serge Charron

2417 Holly Lane, Suite 215

Ottawa, Ontario

K1V 0M7

Tel: (1-613) 731 55 31

Faks: (1-613) 731 66 55

E-post: canswine@canswine.ca

Veebileht: http://www.canswine.ca

IV.   Island

Liigid: Veised, kitsed, lambad, sead

The Farmers Association of Iceland

Brændahöllini v/Hagatorg

IS 107 Reykjavik

Tel: (354) 563 03 00

Faks: (354) 562 30 58

Veebileht: http://www.bondi.is

V.   Iisrael

Liik: Veised

SION

SION Israel Company for Artificial Insemination and Breeding ltd.

VI.   Uus-Meremaa

Liik: Veised

Livestock Improvement Corporation Ltd (LIC)

PO Box 3016

Hamilton

Tel: (64) 78 56 07 00

Faks: (64) 78 58 27 41

Veebileht: www.lic.co.nz

VII.   Ameerika Ühendriigid

Liik: Veised

American Angus Association – Angus

3201 Frederick Avenue

St. Joseph,

MO 64506

Tel: (816) 383 51 00

Faks: (816) 233 97 03

E-post: angus@angus.org

Veebileht: http://www.angus.org

Ayrshire Breeders’ Association

267 Broad St.

Westerville

OHIO 43081

Tel: (614) 882 10 57

Faks: (614) 895 37 57

Veebileht: http://www.usayrshire.com

Beefmaster Breeders United – Beefmaster

6800 Park Ten Blvd., Suite 290 West

San Antonio,

TX 78213

Tel: (210) 732 31 32

Faks: (210) 732 77 11

E-post: wshronk@beefmasters.org

Veebileht: http://www.beefmasters.org

American Belgian Blue Breeders, Inc. – Belgium Blue

PO Box 35264

Tulsa,

OK 74153-0264

Tel: (918) 477 32 51

Faks: (918) 477 32 32

Veebileht: http://www.belgianblue.org

Belted Galloway Society, Inc. – Belted Galloway

98 Eidson Rd

Staunton,

VA 24401

Tel: (540) 885 98 87

Faks: (540) 885 98 97

E-post: jhuff@dixie-net.com

Veebileht: http://www.beltie.org

American Blonde d’Aquitaine Association – Blonde d’Aquitaine

PO Box 12341

Kansas City,

MO 64116

Tel: (816) 421 13 05

Faks: (816) 421 19 91

E-post: jspawn321@ol.com

United Braford Breeders – Braford

422 East Main, Suite 218

Nacogdoches,

TX 75961

Tel: (936) 569 82 00

Faks: (936) 569-9556

E-post: ubb@brafords.org

Veebileht: http://www.brafords.org

American Brahman Breeders Association – Brahman

3003 South Loop West, Suite 140

Houston,

TX 77054

Tel: (713) 349 08 54

Faks: (713) 349 97 95

E-post: abba@brahman.org

Veebileht: http://www.brahman.org

International Brangus Breeders Association – Brangus

PO Box 696020

San Antonio,

TX 78269-6020

Tel: (210) 696 43 43

Faks: (210) 696 87 18

E-post: lorenj@int-brangus.org

Veebileht: http://www.int-brangus.org

Braunvieh Association of America – Braunvieh

PO Box 6396

Lincoln,

NE 68506

Tel: (402) 421 29 60

Faks: (402) 421 29 94

E-post: Braunaa@ibm.net

Veebileht: http://www.braunvieh.org

The Brown Swiss Cattle Breeders’ Association

800 Pleasant Rd.

Beloit,

Wisconsin 53511-5456

Tel: (608) 365 44 74

Faks: (608) 365 55 77

Veebileht: http://www.brownswissusa.com

American International Charolais Association – Charolais

PO Box 20247

Kansas City,

MO 64195

Tel: (816) 464 59 77

Faks: (816) 464 57 59

E-post: Chjoun@sound.net

Veebileht: http://www.charolaisusa.org

American Chianina Association – Chinina

PO Box 890

1708 N Prairie View Road

Platte City,

MO 64079

Tel: (816) 431 28 08

Faks: (816) 431 53 81

E-post: aca@sound.net

Veebileht: http://www.chicattle.org

North American Corriente Association – Corriente

PO Box 12359

N. Kansas City,

MO 64116

Tel: (816) 421 19 92

Faks: (816) 421 19 91

E-post: jspawn321@aol.com

American Gelbvieh Association – Gelbvieh

10900 Dover Street

Westminster,

CO 80021

Tel: (303) 465 23 33

Faks: (303) 465 23 39

E-post: aga@gelbvieh.org

Veebileht: http://www.gelbvieh.org

The American Guernsey Association

7614 Slate Ridge Blvd.

PO Box 666

Reynoldsburg,

Ohio 43068-0666

Tel: (614) 864 24 09

Faks: (614) 864 56 14

Veebileht: http://www.usguernsey.com

American Hereford Association – Hereford

1501 Wyandotte

Kansas City,

MO 64108

Tel: (816) 842 37 57

Faks: (816) 842 69 31

E-post: jrick@hereford.org

Veebileht: http://www.hereford.org

Holstein Association USA, Inc

1 Holstein Place

Brattleboro,

Vermont 05302-0808

Tel: (800) 952 52 00

Faks: (802) 254 82 51

Veebileht: http://www.holsteinusa.com

The American Jersey Cattle Association

6486 E. Main Street

Reynoldsburg,

OH 43068-2362

Tel: (614) 861 36 36

Faks: (614) 861 80 40

Veebileht: http://www.usjersey.com

North American Limousin Foundation – Limousin

7383 S. Alton Way

Suite 100, Box 4467

Englewood,

CO 80112

Tel: (303) 220 16 93

Faks: (303) 220 18 84

E-post: jedwards@nalf.org

Veebileht: http://www.nalf.org

Longhorn Breeders Association of America – Longhorn

PO Box 4430

Fort Worth,

TX 76164

American Maine-Anjou Association – Maine-Anjou

PO Box 1100

Platte City

MO 64079-1100

Tel: (816) 431 99 50

Faks: (816) 431 99 51

E-post: maine@ke.m.com

Veebileht: http://www.maine-anjou.org

Marky Cattle Association – Marchigiana

Box 198

Walton

KS 67151-0198

Tel: (316) 837 33 03

Faks: (316) 283 83 79

E-post: marky@southwind.net

Veebileht: http://www.marchigiana.org

American Milking Shorthorn Society

800 Pleasant Street

Beloit,

Wisconsin 53511-5456

Tel: (608) 365 33 32

Faks: (210) 365 66 44

Veebileht: http://www.agdomain.com/web/usmilkingshorthorn/

American Pinzgauer Association – Pinzgauer

PO Box 147

Bethany

MO 64424

Tel: (800) 914 98 83

E-post: Apinzgauer@aol.com

Veebileht: http://www.afn.org/-greatcow/

Red & White Dairy Cattle Association

3805 S. Valley Rd

Crystal Springs

PA 15536

Tel: (814) 735 42 21

Faks: (814) 735 34 73

Veebileht: http://www.redandwhitecattle.com/rf.html

Red Angus Association of America – Red Angus

4201 N. Interstate 35

Denton

TX 76207-7443

Tel: (940) 387 35 02

Faks: (940) 383 40 36

E-post: info@redangus.org

Veebileht: http://www.redangus.org

American Red Brangus – Red Brangus

3995 E. Hwy 290

Dripping Springs

TX 78620

Tel: (512) 858 72 85

Faks: (512) 858 70 84

E-post: arba@texas.net

Veebileht: http://www.Brangusassc.com

American Salers Association – Salers

7383 S. Alton Way, Suite 103

Engelwood

CO 80112

Tel: (303) 770 92 92

Faks: (303) 770 93 02

E-post: salersusa.org

Veebileht: http://www.salersusa.org

Santa Gertrudis Breeders International – Santa Gertrudis

PO Box 1257

Kinsville

TX 78364

Tel: (361) 592 93 57

Faks: (816) 592 85 72

E-post: truegert@aol.com

American Highland Cattle Association – Scotch Highland

#200 Livestock Exchange Bldg

4701 Marion Street

Denver

CO 80216

Tel: (303) 292 91 02

Faks: (303) 292 91 71

E-post: ahca@envisionet.net

Veebileht: http://www.highlandcattle.org

Senopol Cattle Breeders Association – Senopol

PO Box 808

Statham

GA 30666-0808

Tel: (800) 736 37 65

Faks: (770) 725 52 81

E-post: lcoley@sales-synergy.com

Veebileht: http://www.senopolcattle.org

American Shorthorn Association – Shorthorn

8288 Hascall Street

Omaha

NE 68124

Tel: (402) 393 70 51

Faks: (402) 393 70 80

E-post: hunsley@beefshorthornusa.com

Veebileht: http://www.beefshorthornusa.com

American Simmental Association – Simmental

1 Simmental Way

Bozeman

MT 59718

Tel: (406) 587 45 31

Faks: (406) 587 93 01

E-post: simmental@simmental.org

Veebileht: http://www.simmental.org

Liik: Kitsed

Alpine/Lamancha/Saanen/Toggenburg

American Dairy Goat Association

PO Box 865

Spindale

NC 28160

Tel: (828) 286 38 01

Faks: (828) 287 04 76

Veebileht: http://www.adga.org

American Angora Goat Breeders Association – Angora

PO Box 195

Rocksprings

TX 78880

American Boer Goat Association – Boer

232 W Beauregard, Suite 104

San Angelo,

TX 76903

Tel: (915) 486 22 42

Veebileht: http://www.abga.org

American Kiko Goat Association – Kiko

PO Box 186

Lakeland,

GA 31635

Tel: (229) 244 60 58

Veebileht: http://www.kikogoats.com

American Meat Goat Association – Spanish

PO Box 333

Junction,

TX 76849

Tel: (915) 835 26 05

Faks: (915) 835 22 59

Liik: Lambad

American Corriendale Association, INC. – American Corriendale

PO Box 391

Clay City

IL 62824

Tel: (618) 676 10 46

American Dorper Sheep Breeders’s Society – American Dorper

PO Box 796

1120 Wilkes Blvd

Columbia

MO 65205-0796

Tel: (573) 442 82 57

American Hampshire Sheep Association – American Hampshire

1557-173rd Ave

Milo

IA 50166

Tel: (515) 942 64 02

American Rambouillet Breeders Association – American Rambouillet

2709 Sherwood Way

San Angelo

TX 76901

Tel: (915) 949 44 14

American Shropshire Registry Association – American Shropshire

PO Box 635

Harvard

IL 60033

Tel: (815) 943 20 34

American Southdown Breeders’ Association – American Southdown

HCR 13, Box 220

Fredonia

TX 76842

Tel: (915) 429 62 26

Columbia Sheep Breeders Association of America – Columbia

PO Box 272

State Route 182 East

Upper Sandusky

Ohio 43351

Continental Dorset Club – Continental Dorset

PO Box 506

N. Scituate

Rhode Island 02857

Tel: (401) 647 46 76

Katahdin Hair Sheep International – Katahdin

PO Box 778

Fayetteville

Arkansas 72702-0778

Tel: (501) 444 84 41

Montadale Sheep Breeders’ Association – Montadale

PO Box 603

Plainfield

IN 46168

Tel: (317) 839 61 98

Navajo-Churro Sheep Association – Navajo-Churro

Box 94

Ojo Caliente

NM 87549

American Polypay Sheep Association – Polypay

1557-173rd Avenue

Milo

Iowa 50166

Tel: (641) 942 64 02

St. Croix Sheep Breeders Association – St. Croix

PO Box 845

Rufus

OR 97050

U.S. Targhee Association – Targhee

PO Box 427

Chinook

MT 59523

Tel: (406) 357 33 37

Faks: (406) 357 37 44

E-post: schuldt@ttc-cmc-net

National Tunis Sheep Registry, Inc. – Tunis

819 Lyons Street

Ludlow

MA 01056

United Suffolk Sheep Association – United Suffolk

PO Box 256

Newton

UT 84327

Tel: (435) 563-6105

Liik: Sead

American Landrace Association – American Landrace

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tel: (765) 463 35 93

Faks: (765) 497 29 59

Veebileht: http://www.nationalswine.com

American Yorkshire Club – American Yorkshire

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tel: (765) 463 35 93

Faks: (765) 497 29 59

Veebileht: http://www.nationalswine.com

Chester White Swine Record Association – Chester White

PO Box 9758

Peoria

Illinois 61615

Tel: (309) 691 01 51

Duroc National Swine Registry – Duroc

PO Box 2417

West Lafayette

IN 47906-2417

Tel: (765) 463 35 94

United Duroc Swine Registry

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tel: (765) 463 35 93

Faks: (765) 463 29 59

Veebileht: http://www.nationalswine.com

Hampshire Swine Registry – Hampshire

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tel: (765) 463 35 93

Faks: (765) 463 29 59

Veebileht: http://www.nationalswine.com

National Spotted Swine Record – Spots

6320 N Sheridan Road

Peoria

IL 61614

Tel: (309) 69 10 15

Faks: (309) 691 01 68

▼M1

PIC (Pig Improvement Company) North America

100 Bluegrass Commons Boulevard

Suite 2200

Hendersonville

TN 37075

Telefon: (+ 1-615)265 2700

Veebisait: http://www.pic.com( 1 ) EÜT L 178, 12.7.1994, lk 66.

( 2 ) Kohaldatakse ainult seni, kuni ühinev riik saab liikmesriigiks.

Top