EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_14_002_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
14.Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale
Volumul 02

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

14.   Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale

Volumul 002

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 171

1

 

 

32006R0883

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR

3

2006

L 171

90

 

 

32006R0885

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR

37

2006

L 210

19

 

 

32006R1082

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)

58

2006

L 210

25

 

 

32006R1083

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999

64

2006

L 210

79

 

 

32006R1084

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94

118

2006

L 243

32

 

 

32006D0593

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3472]

121

2006

L 243

37

 

 

32006D0594

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de convergență pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3474]

126

2006

L 243

44

 

 

32006D0595

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3475]

133

2006

L 243

47

 

 

32006D0596

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3479]

136

2006

L 243

49

 

 

32006D0597

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei de regiuni eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale, pe o bază tranzitorie și specifică, în temeiul obiectivului competitivitate regională și ocuparea forței de muncă pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3480]

139

2006

L 247

26

 

 

32006D0609

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului cooperare teritorială europeană pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3473]

141

2006

L 276

3

 

 

32006R1481

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1481/2006 al Comisiei din 6 septembrie 2006 de stabilire a formei și conținutului informațiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul verificării conturilor FEAGA și FEADR, precum și în scop de monitorizare și prognoză

145

2006

L 291

11

 

 

32006D0702

 

 

 

Decizia Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune

193

Top