EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_041_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 41

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 041

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2001

L 313

37

 

 

32001L0103

 

 

 

Directiva 2001/103/CE a Comisiei din 28 noiembrie 2001 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, prin includerea acid 2,4-diclorofenoxiacetic (2,4-D) ca substanță activă (1)

3

2002

L 024

16

 

 

32002R0143

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 143/2002 al Comisiei din 24 ianuarie 2002 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 571/88 al Consiliului privind organizarea anchetelor comunitare asupra structurii exploatațiilor agricole în 2003, 2005 și 2007

6

2002

L 024

59

 

 

32002D0061

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 ianuarie 2002 de modificare a Deciziei 2001/634/CE de stabilire a condițiilor speciale de reglementare a importurilor de produse pescărești originare din Guineea [notificată cu numărul C(2001) 4868] (1)

19

2002

L 033

29

 

 

32002D0074

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 ianuarie 2002 de modificare a Deciziei 97/569/CE de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țările terțe din care statele membre autorizează importurile de produse din carne, pentru a include o unitate malaysiană [notificată cu numărul C(2002) 328] (1)

25

2002

L 034

7

 

 

32002L0005

 

 

 

Directiva 2002/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2002 de modificare a anexei II la Directiva 90/642/CEE a Consiliului în ceea ce privește stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume

27

2002

L 035

11

 

 

32002R0217

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 217/2002 al Comisiei din 5 februarie 2002 de stabilire a criteriilor de eligibilitate a materiei prime în cadrul schemei de ajutor pentru producție din Regulamentul (CE) nr. 2201/96

33

2002

L 039

11

 

 

32002R0244

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 244/2002 al Comisiei din 8 februarie 2002 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2301/97 privind introducerea unor denumiri în Registrul de atestate de specificitate prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2082/92 privind atestatele de specificitate pentru produsele agricole și alimentare

35

2002

L 039

12

 

 

32002R0245

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 245/2002 al Comisiei din 8 februarie 2002 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

37

2002

L 039

71

 

 

32002D0106

 

 

 

Decizia Comisiei din 1 februarie 2002 de aprobare a unui manual de diagnosticare care stabilește proceduri de diagnosticare, metode de prelevare de probe și criterii de evaluare a testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice [notificată cu numărul C(2002) 381] (1)

39

2002

L 041

6

 

 

32002R0256

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 256/2002 al Comisiei din 12 februarie 2002 privind autorizarea provizorie a unor noi aditivi, prelungirea autorizației provizorii pentru un aditiv și autorizarea permanentă a unui aditiv pentru hrana animalelor (1)

57

2002

L 041

43

 

 

32002D0111

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 februarie 2002 de modificare a Directivei 92/33/CEE în vederea prelungirii derogării referitoare la condițiile de import pentru răsadurile de legume și materialele de înmulțire pentru legume provenind din țări terțe [notificată cu numărul C(2002) 427] (1)

63

2002

L 041

44

 

 

32002D0112

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 februarie 2002 de modificare a Directivei 92/34/CEE în vederea prelungirii derogării privind condițiile de import pentru materialul de înmulțire pentru plante fructifere și plantele fructifere destinate producției de fructe provenind din țări terțe [notificată cu numărul C(2002) 428] (1)

64

2002

L 043

13

 

 

32002R0265

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 265/2002 al Comisiei din 13 februarie 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2742/90 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2204/90 al Consiliului

65

2002

L 045

4

 

 

32002R0270

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 270/2002 al Comisiei din 14 februarie 2002 de modificare, pe de o parte, a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește materialele cu risc specificate și supravegherea epidemiologică a encefalopatiilor spongiforme transmisibile și, pe de altă parte, a Regulamentului (CE) nr. 1326/2001 în ceea ce privește nutriția animalelor și introducerea pe piață a ovinelor și caprinelor și a produselor derivate din acestea

66

2002

L 046

26

 

 

32002L0010

 

 

 

Directiva 2002/10/CE a Consiliului din 12 februarie 2002 de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE și 95/59/CE privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat

78

2002

L 050

47

 

 

32002R0315

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 315/2002 al Comisiei din 20 februarie 2002 privind evidența prețurilor la carcasele de ovine proaspete sau refrigerate pe piețele reprezentative ale Comunității

81

2002

L 050

98

 

 

32002D0153

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 februarie 2002 privind unele măsuri de protecție împotriva febrei aftoase în Regatul Unit, de abrogare a Deciziei 2001/740/CE și de modificare, pentru a opta oară, a Deciziei 2001/327/CE [notificată cu numărul C(2002) 557] (1)

83

2002

L 053

20

 

 

32002L0011

 

 

 

Directiva 2002/11/CE a Consiliului din 14 februarie 2002 de modificare a Directivei 68/193/CEE privind comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie și de abrogare a Directivei 74/649/CEE

85

2002

L 053

37

 

 

32002D0160

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 februarie 2002 de modificare a anexei D la Directiva 90/426/CEE a Consiliului privind testele de diagnosticare a pestei cabaline africane [notificată cu numărul C(2002) 556] (1)

93

2002

L 055

17

 

 

32002R0349

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 349/2002 al Comisiei din 25 februarie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 896/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 404/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul importurilor de banane în Comunitate

99

2002

L 055

29

 

 

32002L0018

 

 

 

Directiva 2002/18/CE a Comisiei din 22 februarie 2002 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare în vederea înscrierii isoproturonului ca substanță activă

102

2002

L 056

3

 

 

32002R0357

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 357/2002 al Comisiei din 26 februarie 2002 privind eliberarea de licențe de import pentru zahăr și amestecurile de zahăr și cacao cu origine cumulată ACP/TTPM și CE/TTPM

106

2002

L 061

56

 

 

32002D0183

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 februarie 2002 de modificare a Deciziilor 95/233/CE și 96/482/CE privind importurile de păsări vii provenind din țări terțe, în ceea ce privește Bulgaria, și de abrogare a Deciziei 96/483/CE [notificată cu numărul C(2002) 641] (1)

107

2002

L 062

27

 

 

32002R0411

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 411/2002 al Comisiei din 4 martie 2002 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 3072/95 al Consiliului în ceea ce privește codurile din Nomenclatura Combinată pentru anumite produse derivate din orez

112

2002

L 063

23

 

 

32002L0002

 

 

 

Directiva 2002/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2002 de modificare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului privind circulația furajelor combinate și de abrogare a Directivei 91/357/CEE a Comisiei

113

2002

L 064

8

 

 

32002R0419

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 419/2002 al Comisiei din 6 martie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2390/1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1663/95 privind forma și conținutul informațiilor contabile pe care statele membre trebuie să le pună la dispoziția Comisiei în cadrul procedurii de lichidare a conturilor FEOGA, secțiunea Garantare

116

2002

L 064

13

 

 

32002L0023

 

 

 

Directiva 2002/23/CE a Comisiei din 26 februarie 2002 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului în ceea ce privește stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale, alimente de origine animală și anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume

118

2002

L 066

8

 

 

32002R0426

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 426/2002 al Comisiei din 7 martie 2002 de stabilire a unui curs de schimb aplicabil anumitor ajutoare directe și măsuri cu caracter structural sau ecologic

125

2002

L 068

4

 

 

32002R0442

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 442/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2019/93 privind măsurile specifice referitoare la unele produse agricole pentru insulele mici din Marea Egee

129

2002

L 072

9

 

 

32002R0453

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 453/2002 al Comisiei din 13 martie 2002 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 1799/2001, (CE) nr. 2125/95 și (CE) nr. 3223/94 ale Comisiei privind codurile din Nomenclatura Combinată pentru anumite fructe și legume

135

2002

L 075

62

 

 

32002D0225

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 martie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/492/CEE a Consiliului privind limitele maxime și metodele de analiză a anumitor biotoxine marine în moluștele bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine [notificată cu numărul C(2002) 1001] (1)

139

2002

L 075

65

 

 

32002D0226

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 martie 2002 de instituire a controalelor sanitare speciale pentru recoltarea și tratarea anumitor moluște bivalve care prezintă un conținut de toxină ASP (Amnesic Shellfish Poison) mai mare decât limita stabilită de Directiva 91/492/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2002) 1009] (1)

142

2002

L 077

4

 

 

32002R0492

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 492/2002 al Comisiei din 19 martie 2002 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 562/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește regimurile de achiziție prin intervenție publică în sectorul cărnii de vită și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1627/89 privind achiziția de carne de vită prin licitație

145

2002

L 077

7

 

 

32002R0493

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 493/2002 al Comisiei din 19 martie 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul ouălor și a Regulamentului (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre în ceea ce privește codurile Nomenclaturii Combinate pentru anumite produse

148

2002

L 077

23

 

 

32002L0028

 

 

 

Directiva 2002/28/CE a Comisiei din 19 martie 2002 de modificare a anumitor anexe la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor din plante și împotriva răspândirii lor în Comunitate

149

2002

L 077

26

 

 

32002L0029

 

 

 

Directiva 2002/29/CE a Comisiei din 19 martie 2002 de modificare a Directivei 2001/32/CE de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la riscuri fitosanitare deosebite

152

2002

L 079

12

 

 

32002R0507

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 507/2002 al Comisiei din 21 martie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2331/97 privind condițiile speciale de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse din carne de porc

155

2002

L 079

15

 

 

32002R0509

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 509/2002 al Comisiei din 21 martie 2002 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței laptelui și produselor lactate

157

2002

L 080

40

 

 

32002D0237

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 martie 2002 de modificare a Deciziei 94/360/CE privind frecvența redusă a controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de produse din țări terțe, în conformitate cu Directiva 90/675/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2002) 1121] (1)

158

2002

L 082

4

 

 

32002R0538

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 538/2002 al Comisiei din 25 martie 2002 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

160

2002

L 084

1

 

 

32002R0545

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 545/2002 al Consiliului din 18 martie 2002 de prelungire a finanțării planurilor de ameliorare a calității și a comercializării anumitor fructe cu coajă lemnoasă și a roșcovelor, aprobate în temeiul titlului IIa din Regulamentul (CEE) nr. 1035/72, și de instituire a unui ajutor specific pentru alune

162

2002

L 084

4

 

 

32002R0546

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 546/2002 al Consiliului din 25 martie 2002 de stabilire a primelor și a pragurilor garanției pentru frunzele de tutun pe grupă de soiuri și pe stat membru pentru recoltele din 2002, 2003 și 2004 și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92

165

2002

L 084

73

 

 

32002D0249

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 martie 2002 privind unele măsuri de protecție în ceea ce privește anumite produse pescărești și de acvacultură destinate consumului uman și importate din Myanmar [notificată cu numărul C(2002) 1302] (1)

169

2002

L 084

77

 

 

32002D0251

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 martie 2002 privind anumite măsuri de protecție în ceea ce privește carnea de pasăre și anumite produse pescărești și de acvacultură destinate consumului uman și importate din Thailanda [notificată cu numărul C(2002) 1319] (1)

171

2002

L 086

7

 

 

32002R0564

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 564/2002 al Comisiei din 2 aprilie 2002 de modificare în caietul de sarcini a două denumiri care figurează în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare și de modificare în caietul de sarcini a unei denumiri care figurează în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentulal (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod)

173

2002

L 086

42

 

 

32002D0252

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 martie 2002 de modificare a Deciziei 92/452/CEE de stabilire a listelor cu echipele de colectare a embrionilor aprobate în țările terțe pentru exportul de embrioni de animale din specia bovină către Comunitate [notificată cu numărul C(2002) 1214] (1)

177

2002

L 091

31

 

 

32002D0261

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 martie 2002 de modificare a Deciziei 93/198/CEE privind condițiile de sănătate animală și de eliberare a certificatelor veterinare pentru importul de ovine și de caprine domestice originare din țări terțe și de modificare a anexei E la Directiva 91/68/CEE a Consiliului privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar de ovine și caprine [notificată cu numărul C (2002) 1178] (1)

179

2002

L 092

34

 

 

32002D0268

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 aprilie 2002 de recunoaștere, în principiu, a conformității dosarelor transmise pentru examinare detaliată în vederea înscrierii eventuale a substanțelor nicobifen, tritosulfuron și bifenazat în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare [notificată cu numărul C(2002) 1306] (1)

200

2002

L 093

7

 

 

32002D0270

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 aprilie 2002 de modificare a Deciziilor 93/24/CEE, 93/244/CEE și 2001/618/CE privind lista teritoriilor statelor membre sau a regiunilor statelor membre indemne de boala Aujeszky, precum și a regiunilor în care se aplică programe autorizate de eradicare a bolii Aujeszky [notificată cu numărul C(2002) 1326] (1)

202

2002

L 099

14

 

 

32002D0278

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 aprilie 2002 de modificare a Deciziei 2001/393/CE privind certificarea pentru importul de ouă fără agenți patogeni specificați, din țări terțe [notificată cu numărul C(2002) 1374] (1)

206

2002

L 099

17

 

 

32002D0279

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 aprilie 2002 de modificare a Deciziilor 2000/666/CE și 2001/106/CE în ceea ce privește stabilirea unui model de listă a fermelor sau a centrelor de carantină autorizate pentru importurile de păsări în statele membre [notificată cu numărul C(2002) 1402] (1)

209

2002

L 101

3

 

 

32002R0651

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 651/2002 al Comisiei din 16 aprilie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 245/2001 în ceea ce privește codurile din Nomenclatura Combinată pentru sămânța de cânepă destinată însămânțării

214

2002

L 103

24

 

 

32002D0300

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 aprilie 2002 de stabilire a listei cu zonele autorizate în ceea ce privește Bonamia ostreae și/sau Marteilia refringens [notificată cu numărul C(2002) 1426] (1)

216

2002

L 104

42

 

 

32002D0305

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 aprilie 2002 de recunoaștere, în principiu, a conformității dosarelor transmise pentru examinare detaliată în vederea înscrierii eventuale a substanței clotianidină și Pseudozyma flocculosa în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare [notificată cu numărul C(2002) 1434] (1)

219

2002

L 106

7

 

 

32002R0688

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 688/2002 al Comisiei din 22 aprilie 2002 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2301/97 privind introducerea unor denumiri în Registrul de atestate de specificitate prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2082/92 privind atestatele de specificitate pentru produsele agricole și alimentare (Panellets)

221

2002

L 106

28

 

 

32002D0308

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 aprilie 2002 de stabilire a listelor cu zonele și fermele piscicole autorizate în ceea ce privește septicemia hemoragică virală (SHV) sau necroza hematopoietică infecțioasă (NHI) sau ambele boli [notificată cu numărul C(2002) 1500] (1)

223

2002

L 115

15

 

 

32002R0748

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 748/2002 al Comisiei din 29 aprilie 2002 privind suspendarea și deschiderea contingentelor tarifare aplicabile importului în Comunitate al unor produse agricole transformate originare din Ungaria și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1477/2000

239

2002

L 116

16

 

 

32002L0036

 

 

 

Directiva 2002/36/CE a Comisiei din 29 aprilie 2002 de modificare a anumitor anexe la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor din plante și împotriva răspândirii lor în Comunitate

244

2002

L 117

6

 

 

32002R0765

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 765/2002 al Comisiei din 3 mai 2002 privind prelevările de eșantioane și adoptarea anumitor norme de control fizic pentru bucățile dezosate de carne de vită și mânzat care beneficiază de o restituire la export

255

2002

L 117

10

 

 

32002L0037

 

 

 

Directiva 2002/37/CE a Comisiei din 3 mai 2002 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului, privind înscrierea etofumesatului ca substanță activă (1)

259

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top