EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_049_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 49

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 049

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2005

L 081

44

 

 

32005L0027

 

 

 

Directiva 2005/27/CE a Comisiei din 29 martie 2005 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic, a Directivei 2003/97/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a dispozitivelor de vizibilitate indirectă și a vehiculelor echipate cu dispozitivele respective (1)

3

2005

L 086

6

 

 

32005D0270

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [notificată cu numărul C(2005) 854] (1)

7

2005

L 091

13

 

 

32005L0028

 

 

 

Directiva 2005/28/CE a Comisiei din 8 aprilie 2005 de stabilire a principiilor și a orientărilor detaliate privind aplicarea bunelor practici clinice în ceea ce privește medicamentele experimentale de uz uman, precum și a cerințelor pentru acordarea autorizației de fabricație sau de import de astfel de produse (1)

14

2005

L 110

36

 

 

32005L0031

 

 

 

Directiva 2005/31/CE a Comisiei din 29 aprilie 2005 de modificare a Directivei 84/500/CEE a Consiliului în ceea ce privește declarația de conformitate și criteriile de performanță pentru metoda de analiză a obiectelor din ceramică destinate să vină în contact cu produsele alimentare (1)

21

2005

L 128

51

 

 

32005R0772

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 772/2005 al Comisiei din 20 mai 2005 privind specificațiile pentru cuprinderea caracteristicilor și definirea formatului tehnic pentru elaborarea statisticilor comunitare anuale cu privire la oțel pentru anii de referință 2003-2009 (1)

26

2005

L 128

73

 

 

32005D0389

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 mai 2005 de modificare a Deciziei 1999/217/CE cu privire la registrul substanțelor aromatizante utilizate în sau pe produsele alimentare [notificată cu numărul C(2005) 1437] (1)

46

2005

L 135

37

 

 

32005D0403

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 mai 2005 privind clasificarea acoperișurilor și a învelitorilor pentru acoperișuri pentru anumite produse pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc exterior prevăzute de Directiva 89/106/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2005) 1501] (1)

50

2005

L 149

1

 

 

32005D0854

 

 

 

Decizia nr. 854/2005/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 de instituire a unui program comunitar multianual de promovare a utilizării, în condiții de mai mare siguranță, a Internetului și a noilor tehnologii on-line (1)

53

2005

L 158

17

 

 

32005L0042

 

 

 

Directiva 2005/42/CE a Comisiei din 20 iunie 2005 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind produsele cosmetice în vederea adaptării la progresul tehnic a anexelor II, IV și VI (1)

66

2005

L 164

50

 

 

32005D0463

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 iunie 2005 de instituire a unui grup de lucru în rețea pentru schimbul și coordonarea de informații privind coexistența culturilor modificate genetic, convenționale și biologice

69

2005

L 173

15

 

 

32005D0484

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 iulie 2005 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește structurile prefabricate (inclusiv elementele portante) pentru construcția antrepozitelor frigorifice și structurile prefabricate (altele decât elementele portante) pentru construcția antrepozitelor frigorifice [notificată cu numărul C(2005) 1961] (1)

71

2005

L 175

3

 

 

32005R1073

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1073/2005 al Comisiei din 7 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la IFRIC 2 (1)

75

2005

L 187

22

 

 

32005D0513

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 iulie 2005 privind folosirea armonizată a spectrului radio în banda de frecvență de 5 GHz pentru punerea în funcțiune a sistemelor de acces fără fir, inclusiv rețelele radio locale (WAS/RLAN) [notificată cu numărul C(2005) 2467] (1)

84

2005

L 191

1

 

 

32005R1158

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1158/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt

87

2005

L 191

16

 

 

32005R1159

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1159/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2236/95 al Consiliului de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului financiar comunitar în domeniul rețelelor transeuropene

102

2005

L 191

29

 

 

32005L0032

 

 

 

Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

104

2005

L 191

59

 

 

32005L0033

 

 

 

Directiva 2005/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Directivei 1999/32/CE cu privire la conținutul de sulf al combustibililor marini

134

2005

L 191

70

 

 

32005D0516

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 aprilie 2005 de instituire a Consiliului Consultativ European de cercetare în domeniul securității

145

2005

L 194

12

 

 

32005L0049

 

 

 

Directiva 2005/49/CE a Comisiei din 25 iulie 2005 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic, a Directivei 72/245/CEE a Consiliului privind paraziții radioelectrici (compatibilitatea electromagnetică) ai vehiculelor, precum și a Directivei 70/156/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (1)

148

2005

L 208

21

 

 

32005D0610

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 august 2005 de stabilire a claselor de performanță de comportare la foc pentru anumite produse pentru construcții [notificată cu numărul C(2005) 2925] (1)

151

2005

L 210

41

 

 

32005L0050

 

 

 

Directiva 2005/50/CE a Comisiei din 11 august 2005 privind reclasificarea protezelor articulare pentru șold, genunchi și umăr în cadrul Directivei 93/42/CEE a Consiliului referitoare la dispozitivele medicale (1)

155

2005

L 214

65

 

 

32005D0618

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 august 2005 de modificare a Directivei 2002/95/CE a Parlamentului european și a Consiliului în vederea stabilirii valorilor concentrațiilor maxime pentru anumite substanțe periculoase din echipamentele electrice și electronice [notificată cu numărul C(2005) 3143]

158

2005

L 225

28

 

 

32005D0631

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 august 2005 privind cerințele esențiale menționate de Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului de asigurare a accesului serviciilor de urgență la balizele de localizare Cospas-Sarsat [notificată cu numărul C(2005) 3059] (1)

159

2005

L 234

9

 

 

32005L0052

 

 

 

Directiva 2005/52/CE a Comisiei din 9 septembrie 2005 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului, privind produsele cosmetice, în vederea adaptării anexei III a acesteia la progresul tehnic (1)

160

2005

L 255

143

 

 

32005L0039

 

 

 

Directiva 2005/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 de modificare a Directivei 74/408/CEE a Consiliului în ceea ce privește scaunele autovehiculelor, ancorajele și tetierele acestora (1)

162

2005

L 255

146

 

 

32005L0040

 

 

 

Directiva 2005/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 de modificare a Directivei 77/541/CEE a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la centurile de siguranță și la sistemele de reținere ale autovehiculelor (1)

165

2005

L 255

149

 

 

32005L0041

 

 

 

Directiva 2005/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 de modificare a Directivei 76/115/CEE a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre privind punctele de ancorare ale centurilor de siguranță la autovehicule (1)

168

2005

L 266

35

 

 

32005R1654

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1654/2005 al Comisiei din 10 octombrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior .eu și a principiilor de înregistrare (1)

171

2005

L 271

48

 

 

32005D0717

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 octombrie 2005 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice [notificată cu numărul C(2005) 3754] (1)

186

2005

L 273

17

 

 

32005L0067

 

 

 

Directiva 2005/67/CE a Comisiei din 18 octombrie 2005 de adaptare a anexelor I și II la Directiva 86/298/CEE a Consiliului, a anexelor I și II la Directiva 87/402/CEE a Consiliului și a anexelor I, II și III la Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind omologarea tractoarelor agricole sau forestiere (1)

189

2005

L 282

3

 

 

32005R1751

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1751/2005 al Comisiei din 25 octombrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, cu privire la IFRS 1, IAS 39 și SIC 12 (1)

194

2005

L 299

45

 

 

32005R1864

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1864/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, cu privire la Standardul internațional de raportare financiară nr. 1 și la standardele internaționale de contabilitate nr. 32 și 39 (1)

200

2005

L 302

28

 

 

32005R1895

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1895/2005 al Comisiei din 18 noiembrie 2005 privind limitarea utilizării anumitor derivați epoxidici în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare (1)

213

2005

L 302

35

 

 

32005L0079

 

 

 

Directiva 2005/79/CE a Comisiei din 18 noiembrie 2005 de modificare a Directivei 2002/72/CE referitoare la materialele plastice și obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (1)

218

2005

L 304

1

 

 

32005R1905

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1905/2005 al Consiliului din 14 noiembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 privind taxele datorate Agenției Europene pentru Medicamente

229

2005

L 305

4

 

 

32005R1910

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1910/2005 al Comisiei din 8 noiembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară 1 și 6, IAS 1, 16, 19, 24, 38 și 39 și Interpretările Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară 4 și 5 (1)

238

2005

L 305

32

 

 

32005L0083

 

 

 

Directiva 2005/83/CE a Comisiei din 23 noiembrie 2005 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a anexelor I, VI, VII, VIII, IX și X la Directiva 72/245/CEE a Consiliului privind interferența radio (compatibilitatea electromagnetică) a vehiculelor (1)

264

2005

L 307

53

 

 

32005D0823

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 noiembrie 2005 de modificare a Deciziei 2001/671/CE de aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului cu privire la clasificarea performanței la incendii exterioare a acoperișurilor și a învelitorilor de acoperișuri [notificată cu numărul C(2005) 4437] (1)

268

2005

L 309

13

 

 

32005L0059

 

 

 

Directiva 2005/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 de efectuare a celei de-a douăzeci și opta modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (toluen și triclorbenzen) (1)

270

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top