22.4.2016   

EN

Official Journal of the European Union

C 142/1


Authorisation for State aid pursuant to Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union

Cases where the Commission raises no objections

(Text with EEA relevance)

(2016/C 142/01)

Date of adoption of the decision

18.12.2013

Aid number

SA.35501 (2013/N)

Member State

France

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Financement de la construction et de la rénovation des stades pour l’Euro 2016

Legal basis

LOI no 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016

Type of measure

Individual aid

Objective

Culture

Form of aid

Direct grant, Guarantee

Budget

Overall budget: EUR 1 052 (in millions)

Intensity

100 %

Duration (period)

03.05.2013 — 30.12.2016

Economic sectors

Sports activities

Name and address of the granting authority

Autorités centrales — Ministère des Sports

Autorités locales (Bordeaux, Marseille, Lille, Nice, Saint-Etienne, Toulouse, Paris, Lens, Lyon)

Ministère des Sports

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

19.06.2013

Aid number

SA.35598 (2013/N)

Member State

Czech Republic

Region

Moravskoslezko

Title (and/or name of the beneficiary)

Arcelor Mittal Ostrava a.s.

Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci jih

Legal basis

zákon č. 201/20012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Operační Program Životní Prostředí: Programový dokument

Operační Program Životní prostředí: Implementační dokument

Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky — kapitoly 315 (životní prostředí) — aktuální verze

Type of measure

Individual aid

Arcelor Mittal Ostrava a.s. Sídlo: Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice

Objective

Environmental protection

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: CZK 345,11 (in millions)

Intensity

71,68  %

Duration (period)

Economic sectors

Manufacture of basic metals

Name and address of the granting authority

Ministerstvo životního prostředí ČR

Vršovická 65, 100 10 Praha 10, CZ

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

19.06.2013

Aid number

SA.35599 (2013/N)

Member State

Czech Republic

Region

Moravskoslezko

Title (and/or name of the beneficiary)

Arcelor Mittal Ostrava a.s.

Snížení fugitivních emisí z odléváren VP3

Legal basis

zákon č. 201/20012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Operační Program Životní Prostředí: Programový dokument

Operační Program Životní prostředí: Implementační dokument

Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky — kapitoly 315 (životní prostředí) — aktuální verze

Type of measure

Individual aid

Arcelor Mittal Ostrava a.s.Sídlo: Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice

Objective

Environmental protection

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: CZK 328,8 (in millions)

Intensity

54,75  %

Duration (period)

Economic sectors

Manufacture of basic metals

Name and address of the granting authority

Ministerstvo životního prostředí ČR

Vršovická 65, 100 10 Praha 10, CZ

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

18.09.2013

Aid number

SA.35600 (2013/N)

Member State

Czech Republic

Region

Moravskoslezko

Title (and/or name of the beneficiary)

Třinecké železárny, a.s. Odprášení spalin a odprášení uzlů na aglomeraci č. 2

Legal basis

zákon č. 201/20012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Operační Program Životní Prostředí: Programový dokument

Operační Program Životní prostředí: Implementační dokument

Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky — kapitoly 315 (životní prostředí) — aktuální verze

Type of measure

Individual aid

Třinecké železárny, a.s. Průmyslová 1000739 70 Třinec-Staré Město

Objective

Environmental protection

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: CZK 796 010 000

Intensity

77 %

Duration (period)

Economic sectors

Manufacture of basic metals

Name and address of the granting authority

Ministerstvo životního prostředí ČR

Vršovická 65, 100 10 Praha 10, CZ

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

19.06.2013

Aid number

SA.35601 (2013/N)

Member State

Czech Republic

Region

Moravskoslezko

Title (and/or name of the beneficiary)

Třinecké železárny, a.s.

Sekundární odprášení haly KKO

Legal basis

zákon č. 201/20012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Operační Program Životní Prostředí: Programový dokument

Operační Program Životní prostředí: Implementační dokument

Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky — kapitoly 315 (životní prostředí) — aktuální verze

Type of measure

Individual aid

Třinecké železárny, a.s. Průmyslová 1000739 70 Třinec-Staré Město

Objective

Environmental protection

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: CZK 800 580 000

Intensity

73,5  %

Duration (period)

Economic sectors

Manufacture of basic metals

Name and address of the granting authority

Ministerstvo životního prostředí ČR

Vršovická 65, 100 10 Praha 10, CZ

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

01.04.2015

Aid number

SA.37912 (2013/N)

Member State

Croatia

Region

Kontinentalna Hrvatska, Jadranska Hrvatska

Title (and/or name of the beneficiary)

Uvođenje sustava poreza po tonaži broda u korist međunarodnog

pomorskog prometa

Legal basis

Pomorski zakonik (Narodne Novine, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13)

Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda (Narodne Novine, broj 90/13)

Smjernice Zajednice o državnim potporama u pomorskom prometu (SL C 013, 17.1.2004.)

Type of measure

Scheme

Objective

Sectoral development

Form of aid

Tax rate reduction

Budget

Annual budget: HRK 144 (in millions)

Intensity

0 %

Duration (period)

01.01.2014 — 31.12.2023

Economic sectors

Sea and coastal passenger water transport, Sea and coastal freight water transport

Name and address of the granting authority

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

11.12.2014

Aid number

SA.38025 (2014/NN)

Member State

Italy

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Piano nazionale banda larga

Legal basis

Art. 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69 recante ‘Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile’ (GU n. 140 del 19/06/2009 — Suppl. Ordinario n. 95);

Art. 7 Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 recante "Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (GU n. 62 del 16/03/2005) convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 (in Suppl. Ordinario n. 91, relativo alla GU n. 111)

Type of measure

Scheme

Objective

Sectoral development

Form of aid

Other

Budget

Intensity

0 %

Duration (period)

until 31.12.2017

Economic sectors

All economic sectors eligible to receive aid

Name and address of the granting authority

Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento per le Comunicazioni

Viale America 201, 00144 Roma

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

18.02.2016

Aid number

SA.42225 (2015/N)

Member State

Lithuania

Region

Article 107(3)(a)

Title (and/or name of the beneficiary)

Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) strateginių projektų kūrimo strateginėse IRT vietose skatinimo pagalba.

Legal basis

1.

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2127), toliau — Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 2 ir 13 straipsnių papildymo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 54-2688);

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1216 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916

‘Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo’ pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 133-6789), papildytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 916 21 straipsniu1 (Žin., 2012, Nr. 88-4609).

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo dėl valstybės pagalbos teikimo strateginių technologijų kūrimo vietose tvarkos aprašo patvirtinimo projektas, toliau — įsakymo projektas.

Type of measure

Scheme

Objective

Regional development, Employment, Sectoral development

Form of aid

Tax rate reduction

Budget

Overall budget: EUR 220,51 (in millions)

Annual budget: EUR 18,38 (in millions)

Intensity

25 %

Duration (period)

01.08.2015 — 31.12.2016

Economic sectors

Data processing; hosting and related activities

Name and address of the granting authority

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

05.04.2016

Aid number

SA.42680 (2015/N)

Member State

France

Region

FRANCE

Article 107(3)(c)

Title (and/or name of the beneficiary)

Régime d'aides visant à l'instauration d’un dispositif d’accompagnement temporaire de certains foyers perdant la réception de la télévision par voie hertzienne terrestre lors des opérations de libération de la bande 700 MHz au profit des services mobiles

Legal basis

Proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre

Projet de décret relatif à l’aide à l'équipement et à l'assistance technique aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre à l'occasion de l'arrêt de l'utilisation de la norme de codage vidéo MPEG 2

Projet de décret relatif à l’aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Type of measure

Scheme

Objective

Social support to individual consumers

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: EUR 56,9 (in millions)

Intensity

100 %

Duration (period)

until 31.12.2022

Economic sectors

All economic sectors eligible to receive aid

Name and address of the granting authority

Ministère de la culture et de la communication

182 rue Saint Honoré 75001 Paris

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

26.11.2015

Aid number

SA.43363 (2015/N)

Member State

Greece

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Amendment of the restructuring plan approved in 2014 and granting of new aid to Eurobank

Legal basis

Law 3864/2010 (Gov. Gazette A 119) Law 4340/2015 (Gov. Gazette A 134) Cabinet Act 36/2015 (Gov. Gazette A 135)

Type of measure

Individual aid

EUROBANK

Objective

Remedy for a serious disturbance in the economy

Form of aid

Other — Additional restructuring aid to Eurobank

Budget

Overall budget: EUR 2 122 (in millions)

Intensity

Duration (period)

Economic sectors

FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES

Name and address of the granting authority

Hellenic Financial Stability Fund

10, E. Venizelos Ave. (Panepistimiou), Athens 106 71, Greece

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Date of adoption of the decision

14.12.2015

Aid number

SA.43506 (2015/N)

Member State

Slovakia

Region

Slovak Republic

Title (and/or name of the beneficiary)

Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie

Legal basis

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ‘zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite’);

Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Type of measure

Scheme

Objective

Environmental protection

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: EUR 250 (in millions)

Intensity

90 %

Duration (period)

until 31.12.2020

Economic sectors

Mining of iron ores, Mining of chemical and fertiliser minerals, Preparation and spinning of textile fibres, Manufacture of leather clothes, Manufacture of pulp, Manufacture of paper and paperboard, Manufacture of other inorganic basic chemicals, Manufacture of other organic basic chemicals, Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds, Manufacture of plastics in primary forms, Manufacture of man-made fibres, Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys, Manufacture of tubes; pipes; hollow profiles and related fittings; of steel, Aluminium production, Lead; zinc and tin production, Copper production

Name and address of the granting authority

Environmentálny fond

P. O. Box 16, Martinská 49, 8200 15 Bratislava 215

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.