Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0423R(01)

UDTALELSE FRA KOMMISSIONENi henhold til artikel 294, stk. 7, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådeom Europa-Parlamentets ændring[er] til Rådets holdning tilforslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf

/* KOM/2011/0423 endelig/2 - 2009/0006 (COD) */

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

52011PC0423R(01)

/* KOM/2011/0423 endelig/2 - 2009/0006 (COD) */ UDTALELSE FRA KOMMISSIONENi henhold til artikel 294, stk. 7, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådeom Europa-Parlamentets ændring[er] til Rådets holdning tilforslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf


2009/0006 (COD)

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til artikel 294, stk. 7, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om Europa-Parlamentets ændring[er] til Rådets holdning til forslaget til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf

(EØS-relevant tekst)

1. INDLEDNING

I henhold til artikel 294, stk. 7, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Kommissionen afgive udtalelse om de ændringer, som Europa-Parlamentet foreslår ved andenbehandlingen. Kommissionen forelægger hermed sin udtalelse om Parlamentets ændringer.

2. Sagsforløb

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet: 30. januar 2009

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget: 18. maj 2010

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 16. december 2009

Rådets holdning vedtaget: 6. december 2010

Enighed i Coreper om andenbehandlingens kompromis: 20. april 2011

Europa-Parlamentets andenbehandlingsholdning vedtaget: 11. maj 2011.

3. Formålet med Kommissionens forslag

Kommissionens forslag er vedtaget i sammenhæng med initiativet om "bedre regulering". Formålet med forslaget er at forenkle og forbedre de nuværende lovgivningsrammer for mærkning af tekstilprodukter med henblik på at fremme udviklingen og udbredelsen af nye fibre samt innovationen i tekstil- og beklædningssektoren. For at opnå dette overordnede mål sigter forslaget mod at:

- lette lovgivningsprocessen i forbindelse med tilpasning til den tekniske udvikling ved at omarbejde de tre nuværende direktiver til en enkelt forordning, hvorved gennemførelse i national ret af rent tekniske ajourføringer undgås

- forkorte tiden mellem indgivelse af ansøgning vedrørende en ny fiberbetegnelse og vedtagelsen heraf.

4. Kommissionens udtalelse om Europa-Parlamentets ændringer

Europa-Parlamentets udtalelse ved andenbehandlingen af 11. maj 2011 er et afbalanceret kompromis indeholdende et begrænset antal ændringer til Rådets holdning med henblik på at gøre flere oplysninger tilgængelige for forbrugerne vedrørende tilstedeværelsen af ikke-tekstildele af animalsk oprindelse og hele sammensætningen af tekstilprodukter. I en omfattende revisionsklausul opfordres Kommissionen til at undersøge yderligere harmonisering af mærkning af tekstilprodukter, herunder en ordning vedrørende oprindelsesmærkning. Kompromisteksten er i overensstemmelse med forslagets overordnede mål.

Europa-Parlamentets holdning er resultatet af et kompromis, der blev indgået på et trepartsmøde den 12. april 2011 og godkendt af Rådet den 20. april 2011.

5. Konklusion

Kommissionen kan acceptere de ændringer, Europa-Parlamentet har vedtaget ved andenbehandlingen i overensstemmelse med ovennævnte kompromistekst fra Rådet og Europa-Parlamentet.

Top