Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:319M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 319, 29 ta' Novembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
  The HTML format is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
29 ta' Novembru 2008


Werrej

 

Paġna

 

 

2216/2004/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2216/2004 tal-21 ta’ Diċembru 2004 għal sistema standardizzata u sikura ta’ reġistri skond id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni 280/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 3 )

1

 

 

75/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 75/2005 tat-18 ta’ Jannar 2005 li jemenda l-Annessi I, II u III tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistipula proċedura tal-Komunità għat-twaqqif ta' limiti massimi ta' residwu ta' prodotti mediċinali veterinarji f'oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali fir-rigward ta' Moxidectin, aċidi benżini sulfoniċi lineari b’katina alkilika bit-tul tal-ktajjen alikiliċi li jvarja minn C9 sa C13, u li fihom inqas minn 2,5 % ta' ktajjen itwal minn C13 u Acetylisovaleryltylosin ( 5 )

78

 

 

2005/302/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (Euratom) Nru 302/2005 tat-8 ta’ Frar 2005 dwar l-applikazzjoni ta’ salvagwardji tal-Euratom

81

 

 

2005/166/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-10 ta’ Frar 2005 li tistabbilixxi r-regoli li jimplimentaw id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna l-mekkaniżmu għall-moniteraġġ [ta’] l-emissjonijiet ta’ gass serra tal-Komunità u biex jiġi implimentat il-Protokoll ta’ Kyoto (notifikat bid-dokument numru C(2005) 247)

152

 

 

2005/293/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-1 ta’ April 2005 li tistabilixxi regoli dettaljati dwar il-monitoraġġ tal-użu mill-ġdid/rkupru u l-miri tal-użu mill-ġdid/rkupru stipulati fid-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vetturi li m’għadhomx jintużaw (notifikat bid-dokument numru C(2004) 2849)

187

 

 

562/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 562/2005 tal-5 ta' April 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 fir-rigward tal-komunikazzjonijit bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

191

 

 

2005/341/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ April 2005 li tistabbilixxi kriterji ekoloġiċi [u r-rekwiżiti ta’ valutazzjoni u verifika marbutin magħhom] għall-għoti tal-ekotikketta Komunitarja għall-kompjuters portabbli (notifikat bid-dokument C(2005) 1024) ( 3 )

222

 

 

2005/343/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ 11 ta’ April 2005 li tistabbilixxi kriterji ekoloġiċi [u r-rekwiżiti relatati ta’ evalwazzjoni u verifika] għall-għoti tal-ekotikketta Komunitarja għall-kompjuters personali ( 3 )

230

 

 

2005/369/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Mejju 2005 li tistabbilixxi regoli għall-monitoraġġ tal-konformità tal-Istati Membri u li tistabbilixxi formati għad-dejta għall-iskopijiet tad-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (notifikat bid-dokument numru C(2005) 1355)

237

 

 

2005/416/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-19 ta’ Mejju 2005 li taddotta d-deċiżjonijiet tal-Komunità dwar l-importazzjoni tal-kimiċi skond ir-Regolament (KE) Nru 304/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li temenda d-Deċiżjonijiet 2000/657/KE, 2001/852/KE u 2003/508/KE ( 3 )

241

 

 

2005/463/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Ġunju 2005 li tistabbilixxi grupp f’netwerk għall-iskambju u l-koordinazzjoni ta’ informazzjoni dwar il-koeżistenza ta’ għelejjel immodifikati ġenetikament ma’ dawk konvenzjonali u dawk organiċi

316

 

 

2005/610/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Awwissu 2005 li tistabbilixxi l-klassijiet ta' reazzjoni għan-nar ta’ ċerti prodotti tal-kostruzzjoni (notifikat bid-dokument numru C(2005) 2925) ( 5 )

318

 

 

1710/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1710/2005 tad-19 ta’ Ottubru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2138/97 li jistabbilixxi l-limiti taż-żoni għall-produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa omoġenji

322

 

 

2014/2005/KE

 

 

Regolament Tal-Kummissjoni (KE) Nru 2014/2005 tad-9 ta’ Diċembru 2005 dwar il-liċenzji taħt l-arranġamenti għall-importazzjoni tal-banana lejn il-Komunità fir-rigward tal-banana li tkun tqiegħdet f’ċirkulazzjoni ħielsa bir-rata tad-dazju tat-tariffa doganali komuni

366

 

 

2079/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2079/2005 tad-19 ta’ Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) 883/2001, ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1037/2001 u r-Regolament (KE) Nru 2303/2003 dwar l-estensjoni ta’ ċerti derogi marbuta maċ-ċertifikazzjoni, it-tikkettjar u l-proċessi enoloġiċi tal-inbejjed.

368

 

 

2095/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2095/2005 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2075/92 fir-rigward tal-komunikazzjoni ta’ informazzjoni dwar it-tabakk

370

 

 

2155/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2155/2005 tat-23 ta’ Diċembru 2005 li jemenda l-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni ta’ oriġini li tidher fl-Anness għar-Regolament (KE) Nru 1107/96 (Miel de sapin des Vosges) [DPO — Denominazzjoni Protetta ta’ Oriġini]

377

 

 

2158/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2158/2005 tat-23 ta’ Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 32/2000 rigward l-estensjoni tat-tariffa ta' kwoti tal-Komunità għall-prodotti tal-ġuta u tal-fibra tal-ġewż tal-Indi

382

 

 

2182/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2182/2005 tat-22 ta’ Diċembru 2005 li jemendaw ir-Regolament (KE) Nru 1973/2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 fir-rigward ta’ l-iskemi ta’ appoġġ stipulati fit-Titoli IV u IVa ta’ dak ir-Regolament u l-użu ta’ art imwarrba għall-produzzjoni ta’ materjal mhux raffinat

383

 

 

2184/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2184/2005 tat-23 ta’ Diċembru 2005 li jemenda Regolamenti (KE) Nru 796/2004 u (KE) Nru 1973/2004 li jwaqqaf regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa

408

 

 

2186/2005/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2186/2005 tas-27 ta’ Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 936/97 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta' tariffi għaċ-ċanga friska ta' kwalità għolja, imkessħa u ffriżata u għal-laħam tal-buflu ffriżat

417

 

 

990/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 990/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 li jiftaħ sejħiet permanenti għall-offerti għall-esportazzjoni taċ-ċereali miżmuma mill-aġenziji ta’ intervent ta’ l-Istati Membri

418

 

 

1156/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1156/2006 tat-28 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi għas-sena 2006 l-limiti finanzjarji għall-implimentazzjoni parzjali jew fakultattiva ta’ l-Iskema ta’ Pagament Uniku, tal-pakketti finanzjarji annwali għall-Iskema ta’ Pagament Uniku u ta’ l-ammonti massimi għall-għoti ta’ pagamenti separati għaz-zokkor skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003, u li jemenda dak ir-Regolament

430

 

 

2006/803/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Novembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/381/KE li tistabbilixxi kwestjonarju għar-rapportaġġ dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE (notifikat bid-dokument numru C(2006) 5546) ( 3 )

442

 

 

1868/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1868/2006 tal-15 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2247/2003 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tas-settur taċ-ċanga u l-vitella tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2286/2002 dwar l-arranġamenti applikabbli għal prodotti agrikoli u oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli fl-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (Stati AKP)

468

 

 

2004/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2004/2006 tal-22 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2273/93 dwar iċ-ċentri ta’ l-intervent għaċ-ċereali, u jadotta r-Regolament imsemmi minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija

470

 

 

2020/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2020/2006.. tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2535/2001 fir-rigward tal-ġestjoni tal-kwota tat-tariffi tal-WTO għall-butir tan-New Zealand

481

 

 

100/2007/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 100/2007 ta’ l-1 ta’ Frar 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 877/2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2200/96 fir-rigward tan-notifika ta’ prezzijiet fis-swieq għal ċertu frott u ħaxix frisk, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Unjoni Ewropea

488

 

 

1964/2006/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1964/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta' kwota għall-importazzjoni ta’ ross li joriġina mill-Bangladexx, b’applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3491/90

489

 

 

239/2007/KE

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 239/2007 tas-6 ta’ Marzu 2007 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 404/93 rigward ir-rekwiżiti għall-komunikazzjonijiet fis-settur tal-banana

495

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali għandha n-Nru L 319 M.

 

(3)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

 

(5)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top