Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:269M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 269, 14 ta' Ottubru 2005


Display all documents published in this Official Journal
  The HTML format is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 48
14 ta' Ottubru 2005


 

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

2004

L349

51

22004D0699

 

 

 

Id-Deċiżjoni Nru 1/2004 tal-Kumitat Konġunt KE-Andorra tad-29 ta'April 2004 li għandha x'taqsam ma' l-estensjoni tan-netwerk ta' komunikazzjoni komuni (“common communication network”)/interattività bejn sistemi komuni (“common systems interface”) (CCN/CSI)

1

2004

L342

29

32004D0775

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Novembru 2004 li tagħti Konċessjoni tad-deroga prevista fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 92/102/KEE, lis-Slovakkja dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' l-annimali (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4382)  ( 5 )

3

2004

L344

35

32004D0781

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Novembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 1999/815/KE dwar miżuri li jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta' ġugarelli u affarijiet għat-tfal li huma maħsubin biex jiddaħħlu f'ħalq tfal taħt it-tliet snin u li jkunu magħmula minn PVC artab li jkun fih ċerti phtalates (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4403)  ( 5 )

4

2004

L344

37

32004D0782

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-19 ta' Novembru 2004 li taċċetta impenn offert b'rabta mal-proċedura anti-dumping fir-rigward ta' l-importazzjoni tas-silicon carbide li joriġina, inter alia, fl-Ukraina

6

2004

L349

25

32004D0070

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 70/2004 tat-8 ta Ġunju 2004 li jemenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) għall-Ftehim taż-ŻEE

9

2004

L349

26

32004D0071

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 71/2004 tat-8 ta' Ġunju 2004 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) għall-Ftehim taż-ŻEE

10

2004

L349

29

32004D0072

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 72/2004 tat-8 ta' Ġunju 2004 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE

13

2004

L349

32

32004D0074

 

 

 

id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 74/2004 tat-8 ta' Ġunju 2004 li temenda l-Anness XI (Servizzi tat-telekomunikazzjoni) tal-Ftehim taż-ŻEE

14

2004

L354

34

32004O0015

 

 

 

Linja ta' Gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' Lulju 2004 dwar l-obbligi ta' rappurtaġġ ta' statistika tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam ta' l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti u tal-qagħda internazzjonali dwar l-investiment, u l-mudell tar-riżervi internazzjonali (BĊE/2004/15)

15

2004

L358

12

32004D0824

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-1 ta' Diċembru 2004 tistabblixxi certifikat mudell ta' saħħa għaċ-ċaqliq mhux kummercjali ta' klieb, qtates u inmsa minn pajjiżi terzi lejn il-Komunità (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4421)  ( 5 )

58

2004

L358

32

32004D0826

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Novembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2002/887/KE li tawtorizza derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE għal dak li jirrigwarda pjanti nani li saru hekk b'mod naturali jew b'mezz artifiċjali ta' Chamaecyparis Spach, Juniperus L. u Pinus L., li joriġinaw mill-Ġappun (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4441)

64

2004

L360

30

32004D0836

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 6 ta' Diċembru 2004 li temenda u tikkoreġi d-Deċiżjoni 2004/4/KE li tawtorizza lill-Istati Membri biex temporanjament jieħdu miżuri ta' emerġenza kontra d-disseminazzjoni tal-Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith li jirrigwarda l-Eġittu (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 4602)

65

2004

L361

41

32004D0840

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta-30 ta' Novembru 2004 approvazzjoni ta' programmi għall-eradikazzjoni u monitoraġġ ta' ċertu mard ta' l-annimali u ta' kontrolli bil-għan li jipprevenu żoonosi ppreżentati mill-Istati Membri għas-sena 2005 u l-iffissar tal-livell tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4600)

67

2004

L362

21

32004D0842

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-1 ta' Diċembru 2004 rigward l-implimentar ta' regolamentazzjoni li biha l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw it-tqegħid fis-suq ta' żerriegħa li tappartjeni għal varjetajiet li għalihom ġiet sottomessa applikazzjoni għad-dħul fil-katalogu nazzjonali ta' varjetajiet ta' speċi ta' pjanti agrikoli jew speċi veġetali. (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4493)  ( 5 )

80

2004

L365

27

32004D0844

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Novembru 2004 li tistabbilixxi formola ta' applikazzjonijiet għall-għajnuna legali taħt id-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE sabiex ittejjeb l-aċċess għall-ġustizja f'tilwim bejn fruntiera u oħra billi tistabbilixxi regoli komuni minimi li għandhom x'jaqsmu ma' l-għajnuna legali f'tilwim bħal dawn (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4285)  ( 5 )

87

2004

L366

14

32004D0845

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Novembru 2004 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' xorb ibbażat fuq il-ħalib biż-żieda ta' phytosterols/phytostanols bħala ikel ġdid jew ingredjent ġdid ta' l-ikel taħt ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4289)

95

2004

L369

73

32004D0858

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Dicembru 2004 li twaqqaf aġenzija esekuttiva bl-isem “Aġenzija Esekuttiva għall-Programm dwar is-Saħħa Pubblika” għat-tmexxija ta' l-azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa pubbilka — b'applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 58/2003 tal-Kunsill

98

2004

L370

82

32004D0863

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Novembru 2004 li tapprova l-programmi dwar l-eradikazzjoni u l-monitoraġġ tat-TSE ta' ċerti Stati Membri għall-2005 u l-istabbiliment tal-livell tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4603)

101

2004

L371

50

32004D0868

 

 

 

Id-Deċiżjoni Nru 29/2004 tal-Kumitat Konġunt stabbilit taħt il-Ftehim dwar l-Għarfien Reċiproku bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti fir-rigward ta' l-elenkar ta' Korp ta Evalwazzjoni ta' Konformità taħt l-Anness Settorjali dwar il-Kompatibilità Elettromanjetika tal-5 ta' Novembru 2004

110

2004

L374

73

32004D0885

 

 

 

Id-Deċiżjoni Nru 30/2004 tal-Kumitat Konġunt stabbilita skond il-Ftehim dwar l-Għarfien Reċiproku bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti ta' l-Amerika tat-2 ta' Diċembru 2004 relatata nal-Korp għall-Valutazzjoni tal-Konformità taħt l-Anness settorjoli dwar it-tagħmir tat-telekomunikozzjoni

112

2004

L375

28

32004D0891

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Novembru 2004 li tittermina l-proċedura ta' eżami dwar ostakli għall-kummerċ li jikkonsistu fi prassi ta' negozju mwettqa mill-Kanada in konnessjoni ma' ċerti indikazzjonijiet ġeografiċi għall-inbejjed (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2002) 4388)

114

2004

L375

30

32004D0892

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-20 ta' Diċembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2004/614/KE dwar il-perjodu ta' applikazzjoni ta' miżuri ta' protezzjoni dwar l-influwenza tat-tjur fl-Afrika t'Isfel (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 5011)  ( 5 )

116

2004

L375

31

32004D0893

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li 20 ta' Diċembru 2004 tipprovdi għall-kummerċjalizzazzjoni temporanju ta' ċertu żerriegħa ta' l-ispeċi Secale cereale, li ma jissodifawx il-ħtiġijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 5027)  ( 5 )

117

2004

L375

33

32004D0894

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-20 ta' Diċembru 2004 li tipprovdi għal kummerċjalizzazzjoni temporanja ta' ċertu żrieragħ ta' l-ispeċi Triticum aestivum; li ma jissodisfawx il-ħtiġijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 5028)  ( 5 )

119

2004

L379

105

32004D0898

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Diċembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2003/828/KE dwar iċ-ċaqlieq ta' l-annimali minn u ġewwa żona ristretta fispanja u l-Portugall, fir-rigward tat-tifqigħ tal-bluetongue fi Spanja. (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 5212)  ( 5 )

121

2004

L379

107

32004D0019

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Bank Centrali Ewropew ta' l-14 ta' Diċembru, 2004, dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2005 (BĊE/2004/19)

123

2004

L381

63

32004D0905

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Diċembru 2004 li tistipula linji ta' gwida għan-notifika ta' prodotti perikolużi tal-konsumatur lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri mill-produtturi u d-distributuri, skond l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 2001/95/KE (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4772)  ( 5 )

124

2004

L381

78

32004D0906

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Diċembru 2004 dwar il-ħatra għall-kariga ta' membri għall-Kumitat ta' l-Ispetturi Superjuri tax-Xogħol

139

2004

L381

80

32004D0907

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Diċembru 2004 dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità lejn l-organizzazzjoni ta' seminar internazzjonali dwar il-benesseri ta' l-annimali fil-kuntest tal-Ftehim KE-Ċilì dwar miżuri sanitarji u fitosanitarji applikabbli għan-negozju fl-annimali u prodotti ta' l-annimali, pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra u l-benesseri ta' l-annimali

141

2004

L385

55

32004H0913

 

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ta' 14 ta' Diċembru 2004 sabiex titkattar sistema għar-remunerazzjoni ta' diretturi ta' kumpaniji kwotati fil-borża ( 5 )

143

2004

L385

85

32004O0020

 

 

 

Linja ta' gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' Diċembru, 2004, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2004/13 ta' l-1 ta' Lulju, 2004, dwar il-forniment mill-Ewrosistema ta' servizzi dwar l-immaniġġjar tar-riżerva fil-euro lill-banek ċentrali barra l-Unjoni Ewropea, pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea u organizzazzjonijiet internazzjonali (BĊE/2004/20)

148

2004

L387

1

32004D0813

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Diċembru 2004 li tadotta, skond id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, l-elenku ta' siti ta' importanza Komunitarja għar-reġjun bioġeografiku Atlantiku (notifikata skond id-dokument numru C(2004) 4032)

150

2004

L389

33

32004D0921

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas 27 ta' Diċembru 2004 li tirrigwarda l-iffinanzjar għal sondaġġ Eurobarometer mill-Komunità dwar kif il-konsumaturi jħarsu lejn is-saħħa u l-benesseri ta' l-annimali għat-trobbija

246

2004

L389

34

32004D0922

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-29 ta' Diċembru 2004 li temenda d-Deċiżjonijiet 2003/746/KE u 2003/848/KE fir-rigward tar-riallokazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja lil xi Stati Membri għall-programmi tagħhom tal-qerda u l-monitoraġġ ta' l-EST għall-2004 (innotifikata fid-dokument bin-numru K(2004) 5396 (2004/922/KE)

247

2004

L389

37

32004D0923

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 20 ta' Diċembru 2004 li temenda iżjonijiet 2003/743/KE u 2003/849/KE fir-rigward ir-riallokazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja lill-programmi ta' ċerti Stati Membri għall-qerda u l-monitoraġġ tal-mard ta' l-annimali u għall-verifiki bil-għan li jipprevjenu ż-żoonosi għall-2004 (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 5397)  ( 5 )

250

2004

L396

49

32004D0929

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 22 ta' Diċembru 2004 li twassal għall-adozzjoni ta' ko-effiċjenti korretturi applikabbli mill-1 ta' Frar, l-1 ta' Marzu, l-1 t'April, l-1 ta' Mejju u l-1 ta' Ġunju 2004 għar-rimunerazzjonijiet ta' l-impjegati, l-aġenti b'kuntratt u l-aġenti temporanji tal-Komunitajiet Ewropej assenjati f'pajjiżi terzi kif ukoll għal parti mill-impjegati li se jżommu l-pożizzjoni tagħhom fl-għaxar Stati Membri ġodda matul perijodu massimu ta' ħmistax-il xahar wara l-adeżjoni

254

2005

L001

12

32005D0002

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Diċembru 2004 li tistabbilixxi l-arranġamenti għall-provi u t-testijiet komparattivi fuq il-materjal ta' tkabbir ta' pjanti ornamentali ta' ċerti speċi skond id-Direttiva tal-Kunsill 98/56/KEE għas-snin 2005 u 2006 (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 5288)

256

2005

L001

15

32005D0003

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Jannar 2005 li taċċetta impenn offrut in konnessjoni ma' l-investigazzjoni kontra t-tqarriq bil-liġi dwar miżuri ta' kontra d-dumping imposti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 769/2002 dwar l-importazzjoni ta' coumarin li ġejja mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina mill-importazzjoni ta' coumarin ikkonsenjat mill-Indja jew mit-Tajlandja, kemm jekk iddikjarati jew le bħala li ġejjin mill-Indja jew mit-Tajlandja

259

2005

L002

12

32005D0005

 

 

 

Id-Deciżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Diċembru 2004 li tfassal l-arranġamenti għall-provi u testijiet komparattivi tal-Komunità fuq żrieragħ u materjal għall-propagazzjoni ta' ċertu pjanti ta' speċi agrikola u veġetali u ta' dwieli taħt id-Direttivi tal-Kunsill 66/401/KEE, 66/402/KEE, 68/193/KEE, 92/33/KEE, 2002/54/KE, 2002/55/KE, 2002/56/KE u 2002/57/KE għas-snin 2005 sa l-2009 (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 5264)  ( 5 )

261

2005

L002

17

32005D0006

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Dicembru 2004 li tistabbilixxi l-arranġamenti għall-provi u t-testijiet komparattivi fuq il-materjal ta' tkabbir u tat-tħawwil tal-Fragariaananassa Duch. skond id-Direttiva tal-Kunsill 92/34/KEE għas-sena 2005 (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 5290)

266

2005

L004

15

32005D0010

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Diċembru 2004 li temenda d-Direttiva 2004/666/KE dwar l-introduzzjoni tat-tilqim f'ċerti partijiet ta' l-Italja milquta minn influwenza patoġenika tat-tjur u l-estensjoni ta' miżuri ta' kontroll fuq il-moviment (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 5541)  ( 5 )

268

2005

L006

8

32005D0013

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat 3 ta' Jannar 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2001/881/KE li tħejji lista miftehma ta' postijiet ta' spezzjoni fuq il-fruntiera għall-kontrolli veterinarji fuq l-annimali u prodotti ta' l-annimali minn pajjiżi terzi u li taġġorna r-regoli dettaljati li jirrigwardaw il-kontrolli li għandhom jitwettqu mill-esperti tal-Kummissjoni (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 5598)  ( 5 )

270

2005

L007

5

32005D0014

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Jannar 2005 li temenda d-Deċiżjoni 2003/329/KE fir-rigward ta' l-estensjoni tal-validità ta' miżuri transitorji dwar il-proċess tat-trattament permezz tas-sħana għad-demel skond ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 5760)  ( 5 )

272

2005

L007

7

32005D0015

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Jannar 2005 rigward il-modalitajiet ta' applikazzjoni tal-prċedura prevista fl-Artikolu 30 tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li li tikkordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-setturi tas-servizzi Postali (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 5769)  ( 5 )

274

2005

L019

73

32005D0037

 

 

 

Id-DeċiżjonI tal-Kummissjoni tad-29 ta' Ottubru 2004 li tistabbilixxi ċ-Ċentru Tekniku u Xjentifiku Ewropew (ETSC))u tistipula l-koordinazzjoni ta' l-azzjonijiet tekniċi bil-għan li tħares il-muniti ta' l-euro mill-iffalsifikar

285

2005

L019

76

32005D0039

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Diċembru 2004 dwar il-finanzjar ta' eżaminazzjoni esterna tal-Politika Komunitarja dwar is-Saħħa ta' l-Annimali u l-finanzjar ta' studju li janalizza l-ispejjeż ta', u l-kondizzjonijiet għal, strument tal-finanzjar tar-riskju għall-epidemiji tal-bhejjem fl-UE

287

2005

L020

34

32005D0043

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Dicembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 95/388/KE fir-rigward ta' l-aġġornament taċ-ċertfikati mudell tas-saħħa għall-kummerċ intra-Komunitarju fis-semen, l-ova u l-embrijuni ta' l-ispeċi ovina u kaprina (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 5544)  ( 5 )

289

2005

L021

8

32005D0046

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-parlament ewropew tal-11 ta' Jannar 2005 li permezz tagħha ġie appuntat l-Ombudsman Ewropew

296

2005

L021

21

32005D0051

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Jannar 2005 li tawtorizza lill-Istati Membri biex jipprovdu temporanjament għal derogi minn ċertu dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE fir-rigward ta' l-importazzjoni tal-ħamrija ikkontaminata mill-pestiċidi jew sustanzi organiċi persistenti li jniġġsu għall-għanijiet ta' dekontaminazzjoni (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 92)

297

2005

L022

14

32005D0053

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Jannar 2005 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 3(3) (e) tad-Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għat-tagħmir tar-radju li għandu bħala għan il-parteċipazzjoni fis-Sistema ta' Identifikazzjoni Awtomatika (AIS) (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 110)  ( 5 )

301

2005

L022

16

32005D0054

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Jannar 2005 li temenda d-Direttiva 93/34/KEE biex testendi d-deroga dwar il-kondizzjonijiet ta' l-importazzjoni ta' materjal ta' propagazzjoni għall-pjanti tal-frott u pjanti tal-frott intiżi għall-produzzjoni ta' frott minn pajjiżi terzi (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 114)

303

2005

L022

17

32005D0055

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Jannar 2005 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/33/KEE sabiex tiġi esti ¿a d-deroga marbuta mal-kundizzjonijiet ta' importazzjoni għal materjali ta' propagazzjoni u tħawwil ta' ħxejjex minn pajjiżi terzi (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 115)  ( 5 )

304

2005

L024

35

32005D0056

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Jannar 2005 li tistabbilixxi l-“Aġenzija Eżekuttiva Edukattiva, Awdjoviżiva u Kulturali” għat-tmexxija ta' l-azzjoni komunitarja fl-oqsma ta' l-edukazzjoni, l-awdjoviżwal u l-kultura fl-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003

305

2005

L024

46

32005D0059

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2005 dwar l-approvazzjoni ta' pjanijiet ta' eradikazzjoni tad-deni klassiku tal-ħnieżer fil-ħanżir salvaġġ u t-tilqim f'sitwazzjoni ta' emerġenza ta' dawn il-ħnieżer fis-Slovakkja (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 127)  ( 5 )

309

2005

L025

69

32005D0061

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Jannar 2005 dwar il-miżuri ta' ħarsien relatati mal-marda tan-Newcastle fil-Bulgarija u r-revoka tad-Deċiżjoni 2004/908/KE (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 145)  ( 5 )

311

2005

L025

71

32005D0062

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Jannar 2005 li tipprovdi għal miżuri transizzjonali biex jiġu applikati minn Ċipru dwar il-ħruq jew id-difna fuq is-sit ta' prodotti sekondarji ta' annimali skond ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 133)  ( 5 )

313

2005

L027

52

32005D0065

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 28 ta' Jannar 2005 fir-rigward ta' ċerti garanziji addizzjonali transizzjonali għad-Danimarka f'dak li hu marbut mat-tibdil ta' l-istatus tagħha ta' non-vaċċinazzjoni kontra l-marda ta' Newcastle (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 143)  ( 5 )

315

2005

L027

54

32005D0066

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Jannar 2005 li tirrevoka id-Deċiżjoni 2003/363/KE li tapprova l-pjan biex jinqered id-deni klassiku tal-ħnieżer fi ħnieżer ferali f'ċertu żoni tal-Belġju (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 144)  ( 5 )

317

2005

L027

55

32005D0067

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Jannar 2005 li temenda l-Annessi I u II tad-Deċiżjoni 2003/634/KE li tapprova l-programmi għall-finijiet ta' kisba ta' stat ta' żoni approvati u ta' farm tal-ħut approvati f'żoni li mhumiex approvati fl-ambitu ta' l-eżistenza tas-settiċemija emorraġika virali (VHS) u tan-nekrożi omeopatika infettiva (IHN) fil-ħut (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 148)  ( 5 )

318

2005

L029

42

32005D0079

 

 

 

Id-Deċiżjoni nru 1/2005 tal-kumitat konġunt UE-żvizzera ta' l-1 ta' Frar 2005 li tibdel it-tabelli III u IV(b) ta' Protokoll 2

322

2005

L030

19

32005D0086

 

 

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta'-28 ta' Jannar 2005 li temenda id-Deċiżjoni 2003/71/KE fejn jirrigwarda l-perjodu tal-validità tagħha (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2005) 186)  ( 5 )

325

2005

L030

21

32005O0001

 

 

 

Linja ta' gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-21 ta' Jannar 2005 li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2001/3 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (Target) (BĊE/2005/1)

326

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandha n-Nru L 269 M.

 

(4)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandha n-Nru L 269 M.

 

(5)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top