EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:348M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 348, 24 ta' Diċembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Il-Ġurnal Uffiċjali
ta’ l-Unjoni Ewropea

ISSN 1725-5104

Ħarġa Speċjali *
Volum 51
24 ta' Diċembru 2008Edizzjoni bil-Malti

 

Leġiżlazzjoni

  

Referenzi
SenaĠU NruPaġna
   

Werrej

 

 
2004L 27213
 

2004/605/KE:

32004D0605

 

*

Deċiżjoni taċ-Ċentru taT-Traduzzjoni għall-Entitajiet tal-Unjoni ewropea tat-13 ta' April 2004 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

1

2004L 3189
 

32004R1805

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1805/2004 tal-14 ta' Ottubru 2004 li jemenda r-Regolament tal-Kumissjoni (KEE) Nru 2273/93 li jistabbilixxi ċ-ċentri tal-intervent għaċ-ċereali

7

2004L 3254
 

32004R1860

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1860/2004 tas-6 ta' Ottubru 2004 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna de minimis fis-setturi tal-agrikoltura u tas-sajd

10

2004L 3394
 

32004R1965

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1965/2008 tal-5 ta' Novembru 2004 li jemenda, għat-tlettax-il darba, ir-Regolament (KE) Nru 1763/2004 li jimponi ċerti miżuri restrittivi biex isostnu l-implimentazzjoni effettiva tal-mandat tal-Qorti Kriminali Internazzjonali għal dik li qabel kienet il-Jugoslavja (ICTY)

19

2004L 3631
 

32004R2086

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2086/2004 tad-19 ta' Novembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-inseriment tal-IAS 39 (1)

22

2004L 3668
 

32004R2112

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2112/2004 tal-10 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 634/2004 li jistipula miżuri transitorji għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2202/96 u tar-Regolament (KE) Nru 2111/2003 minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovejna u s-Slovakkja fl-Unjoni Ewropea

27

2004L 37971
 

32004R2232

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2232/2004 tat-23 ta' Diċembru 2004 li jemenda l-Annessi I, II u III tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi kull proċedura tal-Komunità għal iffissar ta' limiti massimi ta' residwi ta' prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta' oriġini mill-annimali, fir-rigward tal-altrenogest, il-beclomethasone dipropionate, il-cloprostenol, l-r-cloprostenol, is-sorbitan sesquioleate u t-toltrazuril (1)

30

2004L 3921
 

32004R2236

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2236/2004 tad-29 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju (IFRSs) Nri 1, 3 sa 5, l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IASs) Nri 1, 10, 12, 14, 16 sa 19, 22, 27, 28, 31 sa 41 u l-interpretazzjonijiet tal-Kumitat għall-Interpretazzjoni tal-Istandards (SIC) Nri 9, 22, 28 u 32 (1)

34

2004L 3931
 

32004R2237

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2237/2004 tad-29 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, f'dak li għandu x'jaqsam mal-IAS Nru 32 u mal-IFRIC 1 (1)

38

2004L 3941
 

32004R2238

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2238/2004 tad-29 ta' Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-IFRS 1, l-IASs Nri 1 sa 10, 12 sa 17, 19 sa 24, 27 sa 38, 40 u 41 u s-SIC Nri 1 sa 7, 11 sa 14, 18 sa 27, 30 sa 33 (1)

42

2005L 00510
 

32005R0014

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 14/2005 tal-5 ta' Jannar 2005 li jemenda għat-42 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk tal-Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

46

2005L 02537
 

32005R0129

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 129/2005 tal-20 ta' Jannar 2005 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 955/98

49

2005L 0314
 

32005R0187

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 187/2005 tat-2 ta' Frar 2005 li jemenda għat-43 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

55

2005L 03918
 

32005R0223

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 223/2005 tal-10 ta' Frar 2005 li jikkonċerna l-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

58

2005L 0423
 

32005R0239

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 239/2005 tal-11 ta' Frar 2005 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 796/2004 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tal-konformità, modulazzjoni u l-amministrazzjoni integrata u s-sistema ta' kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u jistabbilixxi ċertu skemi ta' appoġġ għall-bdiewa

61

2005L 0473
 

32005R0266

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 266/2005 tas-17 ta' Frar 2005 li jikkonċerna l-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

75

2005L 05115
 

32005R0301

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 301/2005 tat-23 ta' Frar 2005 li jemenda għall-44 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

78

2005L 05126
 

2005/156/KE:

32005D0156

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Frar 2005 li temenda d-Deċiżjoni 1999/710/KE rigward l-inklużjoni ta' stabbilimenti fil-Bulgarija f'listi proviżorji ta' stabbilimenti ta' pajjiżi terzi li minnhom l-Istati Membri huma awtorizzati jimportaw il-kapuljat u l-preparati tal-laħam (notifikata taħt id-dokument numru C(2005) 364) (1)

81

2005L 05223
 

32005R0312

  

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 312/2005 tal-24 ta' Frar 2005 li jiffissa r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni tal-għalf kompost abbażi taċ-ċereali

84

2005L 05328
 

32005R0341

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 341/2005 tal-25 ta' Frar 2005 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1432/94 u (KE) Nru 1458/2003 fir-rigward tal-kwantità massima li għaliha għandhom jirrelataw l-applikazzjonijiet għal-liċenzja tal-importazzjoni tal-laħam tal-majjal

88

2005L 06120
 

32005R0383

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 383/2005 tas-7 ta' Marzu 2005 li jiddetermina l-avvenimenti operattivi għar-rati tal-kambju li japplikaw għall-prodotti tas-settur tal-inbid

90

2005L 0848
 

32005R0522

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 522/2005 tal-1 ta' April 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 li jimplimenta l-iskema ta' ċertifikazzjoni Kimberley Process għall-kummerċ internazzjonali fid-djamanti mhux maħduma

94

2005L 1067
 

32005R0634

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 634/2005 tas-26 ta' April 2005 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

96

2005L 10610
 

32005R0635

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 635/2005 tas-26 ta' April 2005 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

102

2005L 12638
 

32005R0757

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 757/2005 tat-18 ta' Mejju 2005 li jemenda għas-46 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

107

2005L 1418
 

32005R0853

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 853/2005 tat-3 ta' Ġunju 2005 li jemenda għas-47 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

110

2005L 14519
 

32005R0869

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 869/2005 tat-8 ta' Ġunju 2005 li jemenda l-Annessi I u II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi proċedura tal-Komunità għall-iffissar ta' limiti massimi ta' residwi ta' prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta' oriġini mill-annimali fir-rigward tal-ivermectin u l-carprofen (1)

113

2005L 1485
 

32005R0883

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 883/2005 tal-10 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2454/93 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (1)

117

2005L 1645
 

32005R0955

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 955/2005 tat-23 ta' Ġunju 2005 li jiftaħ kwota ta' importazzjoni tal-Komunità għal ross li joriġina mill-Eġittu

151

2005L 17031
 

32005R1009

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1009/2005 tat-30 ta' Ġunju 2005 li jemenda (KE) Nru 2799/1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill(KE) Nru 1255/1999 rigward il-konċessjoni ta' għajnuna għall-ħalib xkumat u t-trab tal-ħalib xkumat intiż għall-għalf tal-annimali u l-bejgħ ta' dan it-trab tal-ħalib xkumat

156

2005L 1948
 

32005R1195

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1195/2005 tal-25 ta' Lulju 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 214/2001 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 rigward interventi fis-suq tat-trab tal-ħalib xkumat

158

2005L 1949
 

32005R1196

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1196/2005 tat-22 ta' Lulju 2005 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda.

160

2005L 1953
 

32005R1199

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1199/2005 tat-22 ta' Lulju 2005 li jikkonċerna l-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

163

2005L 20129
 

32005R1264

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1264/2005 tat-28 ta' Lulju 2005 li jemenda għad-49 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-network ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

167

2005L 20234
 

32005R1278

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1278/2005 tat-2 ta' Awwissu 2005 li jemenda għall-50 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

170

2005L 20317
 

32005R1286

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1286/2005 tat-3 ta' Awwissu 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq

173

2005L 20516
 

32005R1294

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1294/2005 tal-5 ta' Awwissu 2005 li jemenda l-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti tal-ikel

177

2005L 21213
 

32005R1345

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1345/2005 tas-16 ta' Awwissu 2005 li jistabbilixxi regoli ddettaljati dwar is-sistema tal-liċenzji ta' importazzjoni fis-settur taż-żejt taż-żebbuġa

180

2005L 21226
 

32005R1347

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1347/2005 tas-16 ta' Awwissu 2005 li jemenda għall-51 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

184

2005L 21455
 

32005R1360

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1360/2005 tat-18 ta' Awwissu 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 817/2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Gwida u Garanzija (FAEGG)

188

2005L 2151
 

32005R1332

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1332/2005 tad-9 ta' Awwissu 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċijiet ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun irregolat il-kummerċ fihom

191

2005L 2166
 

32005R1367

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1367/2005 tad-19 ta' Awwissu 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 314/2004 dwar ċerti miżuri restrittivi fir-rigward taż-Żimbabwe

260

2005L 21927
 

32005R1378

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1378/2005 tat-22 ta' Awwissu 2005 li jemenda għat-52 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

268

2005L 24730
 

32005R1551

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1551/2005 tat-22 ta' Settembru 2005 li jemenda għat-53 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

271

2005L 2609
 

32005R1629

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1629/2005 tal-5 ta' Ottubru 2005 li jemenda għall-54 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-network ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

275

2005L 26650
 

32005R1655

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1655/2005 tal-10 ta' Ottubru 2005 li jikkonċerna l-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

278

2005L 27131
 

32005R1690

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1690/2005 tal-14 ta' Ottubru 2005 li jemenda għall-55 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

283

2005L 2749
 

32005R1708

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1708/2005 tad-19 ta' Ottubru 2005 li jistipula regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur, u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2214/96 (1)

286

2005L 28844
 

32005R1797

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1797/2005 tat-28 ta' Ottubru 2005 li jemenda għas-56 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

290

2005L 2903
 

32005R1802

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1802/2005 tat-3 ta' Novembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2771/1999 li jipprovdi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 fir-rigward ta' intervent fis-suq tal-butir u l-krema

293

2005L 2943
 

32005R1824

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1824/2007 tad-9 ta' Novembru 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1183/2005 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi ristrettivi diretti kontra persuni li jaġixxu bi ksur ta' l-embargo ta' l-armi fir-rigward tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo

295

2005L 2945
 

32005R1825

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1825/2005 tad-9 ta' Novembru 2005 li jemenda għas-57 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-network ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

298

2005L 3081
 

32005R1898

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2005 tad-9 ta' Novembru 2005 li jistabilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 dwar miżuri għad-disponiment ta' krema, butir u butir ikkonċentrat fis-suq tal-Komunità

301

2005L 31410
 

32005R1954

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1954/2005 tad-29 ta' Novembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 796/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implementazzjoni ta' konformità [kundizzjonalità], modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta' kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' sostenn [appoġġ] dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' sostenn [appoġġ] għall-bdiewa u li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 fir-rigward tal-pagament tal-għajnuna

411

2005L 32026
 

32005R1993

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1993/2005 tas-7 ta' Diċembru 2005 dwar l-aġġustament tar-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni tax-xgħir taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1784/2003

416

2005L 34033
 

32005R2126

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2126/2005 tat-22 ta' Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 350/93 li jirrigwarda l-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

423

2005L 34035
 

32005R2127

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2127/2005 tat-22 ta' Diċembru 2005 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

425

2005L 34230
 

32005R2152

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2152/2005 tat-23 ta' Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 327/98 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti ta' tariffi għall-importazzjonijiet ta' ross u ross miksur u r-Regolament (KE) Nru 1549/2004 li jidderoga mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1785/2003 fir-rigward tal-arranġamenti għall-importazzjoni ta' ross u li jistabbilixxi regoli ta' tranżizzjoni separate għall-importazzjoni tar-ross basmati

428

2005L 3467
 

32005R2171

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2171/2005 tat-23 ta' Diċembru 2005 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

449

2005L 34756
 

32005R2183

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2183/2005 tat-22 ta' Diċembru 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 795/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-iskema ta' ħlas waħdieni li hemm provvediment dwaru fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003

455

2006L 0241
 

32006R0108

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 108/2006 tal-11 ta' Jannar 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-Istandards ta' Rappurtar Finanzjarju Internazzjonali (IFRS) 1, 4, 6 u 7, l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 1, 14, 17, 32, 33 u 39, l-Interpretazzjoni 6 tal-Kumitat għall-Interpretazzjoni tar-Rappurtar Finanzjarju Internazzjonali (IFRIC) (1)

464

2006L 0709
 

32006R0400

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 400/2006 tat-8 ta' Marzu 2006 li jikkonċerna l-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

469

2006L 07912
 

32006R0432

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 432/2006 tal-15 ta' Marzu 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 382/2005 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1786/2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-għalf imnixxef

474

2006L 07916
 

32006R0433

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 433/2006 tal-15 ta' Marzu 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1538/91 dwar il-laboratorji ta' referenza għall-monitoraġġ tal-kontenut tal-ilma fil-laħam tat-tiġieġ

480

2006L 0803
 

32006R0437

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 437/2006 tas-16 ta' Marzu 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

488

2006L 1123
 

32006R0634

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 634/2006 tal-25 ta' April 2006 li jistipula l-istandard kummerċjali applikabbli għall-kaboċċi tar-ras u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1591/87

492

2006L 1228
 

32006R0704

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 704/2006 tat-8 ta' Mejju 2006 jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta' limitu tat-tariffa għal-laħam iffriżat tal-annimali bovini koperti mill-kodiċi NM 0202 u l-prodotti koperti mill-kodiċi NM 0206 29 91 (1 ta' Lulju 2005 sat-30 ta' Ġunju 2006)

500

2006L 13228
 

32006R0760

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 760/2007 tat-18 ta' Mejju 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2005 li jimponi xi miżuri restrittivi speċifiċi kontra xi persuni li qed ifixklu l-proċess ta' paċi u li qed jiksru d-dritt internazzjonali fil-kunflitt fir-reġjun tad-Darfur fis-Sudan

508

2006L 13618
 

32006L0047

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/47/KE tat-23 ta' Mejju 2006 li tistipula kundizzjonijiet speċjali rigward il-preżenza tal-Avena fatua fiż-żrieragħ taċ-ċereali (Verżjoni kkodifikata) (1)

511

2006L 1451
 

32006R0793

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 793/2006 tat-12 ta' April 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 247/2006 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar 'il bogħod tal-Unjoni

516

2006L 1633
 

32006R0867

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 867/2006 tat-13 ta' Ġunju 2006 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-aringi fis-subdiviżjonijiet 25-27, 28.2, 29 u 32 taż-Żona III d tal-ICES min-naħa ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Ġermanja

593

2006L 16811
 

32006R0908

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 908/2006 tal-20 ta' Ġunju 2006 li jistabbilixxi l-lista tas-swieq rappreżentattivi għal-laħam tal-majjal fil-Komunità

596

2006L 16956
 

2006/427/KE:

32006D0427

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Ġunju 2006 li tistabbilixxi l-metodi ta' monitoraġġ tal-prestazzjoni u l-metodi tal-ivvalutar tal-valur ġenetiku tal-bovini mnissla minn razza pura (notifikata bid-dokument numru C(2006) 2376) (1)

603

2006L 1726
 

32006R0936

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 936/2006 tat-23 ta' Ġunju 2006 dwar il-ftuħ tas-sejħa għall-offerti għar-rifużjoni fuq l-esportazzjoni tal-qamħ komuni lejn ċerti pajjiżi terzi

611

2006L 17310
 

32006R0944

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 944/2006 tas-26 ta' Ġunju 2006 li jiftaħ id-distillazzjoni ta' kriżi msemmija fl-Artikolu 30 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 għal ċerti nbejjed fl-Italja

615

2006L 17545
 

32006R0957

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 957/2006 tat-28 ta' Ġunju 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 48/90

619

2006L 18714
 

32006R1042

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1042/2006 tas-7 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 28 (3) u (4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd

625

2006L 18724
 

32006L0041

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/41/KE tas-7 ta' Lulju 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-clothianidin u l-pethoxamid bħala sustanzi attivi (1)

632

2006L 1963
 

32006R1100

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1100/2006 tas-17 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi, għas-snin tas-suq 2006/07, 2007/08 u 2008/09, regoli dettaljati għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji għaz-zokkor tal-kannamieli mhux raffinat għar-raffinar, li joriġina mill-pajjiżi l-anqas żviluppati, kif ukoll regoli dettaljati li japplikaw għall-importazzjoni ta' prodotti tal-intestatura tariffarja 1701 li joriġinaw mill-pajjiżi l-inqas żviluppati

639

2006L 2016
 

32006R1128

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1128/2006 tal-24 ta' Lulju 2006 dwar l-istadju tal-kummerċjalizzazzjoni li għalih jirreferi l-prezz medju tal-karkassi tal-majjal (Verżjoni kkodifikata)

652

2006L 22521
 

32006R1234

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1234/2006 tas-16 ta' Awwissu 2006 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2973/79 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-għoti ta' assistenza għall-esportazzjoni tal-prodotti taċ-ċanga u l-vitella li jistgħu jibbenefikaw minn trattament ta' importazzjoni speċjali [trattament speċjali ta' importazzjoni] f'pajjiż terz

657

2006L 2358
 

32006R1285

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1285/2006 tad-29 ta' Awwissu 2006 li jiftaħ il-proċedura għall-allokazzjoni ta' liċenzji għall-esportazzjoni ta' ġobon biex jiġi esportat lejn l-Istati Uniti tal-Amerika fl-2007 skont ċerti kwoti tal-GATT

659

2006L 2433
 

32006R1319

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1319/2006 tal-5 ta' Settembru 2006 dwar l-iskambju ta' ċertu tagħrif li għandu x'jaqsam mal-laħam tal-majjal bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni (Verżjoni kkodifikata)

667

2006L 2506
 

32006R1349

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1349/2006 tat-13 ta' Settembru 2006 Li jemenda r-Regolament (KE) Nru 990/2006 fir-rigward tal-kwantitajiet koperti mis-sejħiet permanenti għall-offerti għall-esportazzjoni taċ-ċereali miżmuma mill-aġenziji tal-intervent tal-Istati Membri

672

2006L 26734
 

32006R1417

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1417/2006 tas-26 ta' Settembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 fir-rigward ta' miżuri għall-bejgħ ta' krema, butir u butir konċentrat fis-suq Komunitarju

683

2006L 26741
 

2006/648/KE:

32006D0648

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Settembru 2006 li jistipula l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi dwar l-istandards għall-karatterisiċi bijometriċi marbuta mal-iżvilupp tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (notifikata bid-dokument numru C(2006) 3699) (Huma awtentiċi biss it-testi biċ-Ċek, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Pollakk, il-Portugiż, l-Iżvediż, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispajnol u l-Ungeriż)

690

2006L 26910
 

32006R1423

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1423/2006 tas-26 ta' Settembru 2006 li jistabbilixxi mekkaniżmu għal miżuri adegwati fil-qasam tal-infiq agrikolu fir-rigward tal-Bulgarija u r-Rumanija

695

2006L 27183
 

2006/658/KE:

32006D0658

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Settembru 206 li tgħaddi l-ġestjoni tal-għajnuna dwar l-aġenziji implimentattivi għall-miżuri ta' qabel l-adeżjoni favur l-agrikultura u l-iżvilupp rurali fil-Kroazja fil-perjodu ta' qabel l-adeżjoni.

700

2006L 27211
 

32006R1461

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1461/2006 tad-29 ta' Settembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu

704

2006L 27213
 

32006R1462

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1462/2006 tat-2 ta' Ottubru 2006 rigward il-klassifikazzjoni ta' ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda

708

2006L 27651
 

32006R1482

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1482/2006 tas-6 ta' Ottubru 2006 li jiftaħ sejħiet għall-offerti permanenti għall-bejgħ mill-ġdid fis-suq Komunitarju ta' qamħ komuni u segala miżmuma mill-aġenziji ta' intervent tal-Istati Membri għall-ipproċessar ta' dqiq fil-Komunità

712

2006L 28012
 

32006R1508

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1508/2006 tal-11 ta' Ottubru 2006 li jemenda għall-71 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

726

2006L 2868
 

32006R1547

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1547/2006 tat-13 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2204/90

729

2006L 28822
 

32006R1559

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1559/2006 tat-18 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi ta' kwalità għal-lanġas Williams u Rocha fil-ġuleppi u/jew fil-meraq naturali tal-frott eliġibbli għall-iskema ta' għajnuna għall-produzzjoni (Verżjoni kkodifikata)

736

2006L 29419
 

32006R1585

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1585/2006 tal-24 ta' Ottubru 2006 li jemenda l-Anness III għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006

744

2006L 29425
 

32006R1587

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1587/2006 tat-23 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 765/2006 dwar miżuri restrittivi kontra l-President Lukashenko u ċerti uffiċjali tal-Belarus

748

2006L 29459
 

2006/717/KE:

32006D0717

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Settembru 2006 li tistipula kodiċi u regoli standard għat-traskrizzjoni tad-dejta tal-istħarriġ bażiku dwar l-inħawi bid-dwieli f'forma li tinqara mill-magni (innotifikata taħt id-dokument bin-numru C(2006) 3881) (Verżjoni kkodifikata)

752

2006L 30210
 

32006R1627

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1627/2006 tal-24 ta' Ottubru 2006 li jemenda ir-Regolament (KE) Nru 794/2004 dwar il-formoli standard għan-notifika tal-għajnuna

779

2006L 30229
 

32006R1628

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1628/2006 tal-24 ta' Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat għall-għajnuna għall-investiment nazzjonali bi skop reġjonali (1)

800

2006L 3053
 

32006R1633

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1633/2006 tat-3 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2771/1999 u (KE) Nru 1898/2005 fir-rigward tad-dħul fil-ħżin tal-butir tal-intervent li jitqiegħed għall-bejgħ

818

2006L 3096
 

32006R1649

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1649/2006 tat-8 ta' Novembru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-inqas rata ta' rifużjoni tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti fis-setturi tal-bajd u tal-laħam tat-tjur (Verżjoni kodifikata)

820

2006L 3126
 

32006R1669

 

*

Regolament tal-Kummissjoni Nru 1669/2006 tat-8 ta' Novembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 rigward ix-xiri għall-ħżin taċ-ċanga (Verżjoni kodifikata)

825

2006L 31233
 

32006R1670

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1670/2006 tal-10 ta' Novembru 2006 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1784/2003 dwar l-iffissar u l-għoti ta' rifużjonijietaġġustati fir-rigward ta' ċereali esportati fil-forma ta' ċertu xorb spirituż. (Versjoni kodifikata)

874

2006L 3147
 

32006R1679

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1679/2006 tal-14 ta' Novembru 2006 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 1973/2004 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 fir-rigward ta' skemi ta' appoġġ li hemm provvediment għalihom fit-Titoli IV u IVa ta' dak ir-Regolament u l-użu ta' art li ġiet imwarrba għall-produzzjoni ta' materja prima

887

2006L 31414
 

32006R1681

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1681/2006 tal-14 ta' Novembru 2006 li jistabbilixxi l-koeffiċjenti applikabbli għaċ-ċereali esportati fil-forma ta' Irish whiskey għall-perjodu 2006/2007

900

2006L 31424
 

32006R1685

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1685/2006 tal-14 ta' Novembru 2006 li jemenda għat-72 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-network ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

903

2006L 31817
 

32006L0111

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/111/KE tas-16 ta' Novembru 2006 dwar it-trasparenza tar-relazzjonijiet finanzjarji bejn l-Istati Membri u l-impriżi pubbliċi kif ukoll dwar it-trasparenza finanzjarja fi ħdan ċerti impriżi (1) (Verżjoni kkodifikata)

906

2006L 3317
 

32006R1753

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1753/2006 tat-28 ta' Novembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 669/97 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni tal-kwoti tat-tariffi tal-Komunità għal ċerti ħut u prodotti tal-ħut li joriġinaw fil-Gżejjer Faroe

920

2006L 3519
 

32006R1823

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1823/2006 tat-12 ta' Diċembru 2006 li jemenda għat-73 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-network ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001

922

2006L 3583
 

32006R1857

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 tal-15 ta' Diċembru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat għal għajnuna mill-Istat għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001

925

2006L 36292
 

32006L0081

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/81/KE tat-23 ta' Ottubru 2006 li tadatta d-Direttiva 95/17/KE dwar in-non-inklużjoni ta' ingredjent wieħed jew aktar fil-lista wżata għat-tikkettjar tal-prodotti kosmetiċi u d-Direttiva 2005/78/KE fir-rigward tal-miżuri li jridu jittieħdu kontra l-emissjoni ta' tniġġiż ta' gass u partikuli minn makni li jintużaw għall-vetturi, minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija.

957

2006L 36294
 

32006L0082

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/82/KE tat-23 ta' Ottubru 2006 li tadatta d-Direttiva 91/321/KEE dwar il-formulae tat-trabi u l-formulae tal-prosegwiment u d-Direttiva 1999/21/KE dwar ikel tad-dieta għal għanijiet mediċi speċjali, minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija

962

2006L 38713
 

32006R1985

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1985/2006 tat-22 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-kalkolu tal-għajnuna mogħtija mill-Istati Membri lill-organizzazzjonijiet ta' produtturi fis-settur tas-sajd u l-akkwakultura

968

2006L 41458
 

32006R2032

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2032/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jiffissa l-prezzijiet tal-Komunità ta' rtirar u bejgħ għall-prodotti tas-sajd elenkati fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 għas-sena tas-sajd 2007

974

2006L 41466
 

32006R2033

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2033/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jiffissa l-prezzijiet Komunitarji tal-bejgħ ta' prodotti tas-sajd elenkati fl-Anness II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 għas-sena tas-sajd 2007

991

2006L 41468
 

32006R2034

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2034/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jiffissa l-prezzijiet ta' referenza għal ċerti prodotti tas-sajd għas-sena tas-sajd 2007

995

2006L 41472
 

32006R2035

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2035/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jiffissa l-ammont tal-għajnuna li tinġarr 'il quddiem u l-għajnuna b'rata bażi għal ċerti prodotti tas-sajd għas-sena tas-sajd 2007

1002

2006L 41474
 

32006R2036

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2036/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jiffissa l-ammont ta' għajnuna għall-ħżin privat ta' ċerti prodotti tas-sajd għas-sena tas-sajd 2007

1006

2006L 41475
 

32006R2037

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2037/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 li jiffissa l-valuri standard li għandhom jintużaw għall-kalkolu tal-kumpens finanzjarju u l-ħlas bil-quddiem li għandu x'jaqsam miegħu fir-rigward tal-prodotti tas-sajd irtirati mis-suq tul is-sena tas-sajd 2007

1008

2007L 032177
 

2007/71/KE:

32007D0071

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-20 ta' Diċembru 2006 li twaqqaf grupp xjentifiku ta' espert għat-titli ta' oriġini, indikazzjonijiet ġeografiċi u speċjalitajiet tradizzjonali garantiti

1012

2007L 09148
 

2007/205/EC

32007D0205

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi format komuni għall-ewwel rapport ta' l-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/42/KE rigward il-limitazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' ċerti komposti organiċi volatili.

1017

2007L 0926
 

32007R0371

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 371/2007 tat-2 ta' April 2007 Tat-2li jemenda r-Regolament (KE) Nru 950/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati ta' applikazzjoni għas-snin tal-kummerċ 2006/2007, 2007/2008 u 2008/2009 għall-importazzjoni u r-raffinar tal-prodotti taz-zokkor skont ċerti kwoti tariffarji u ftehimiet preferenzjali

1023

2007L 09423
 

32007L0020

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni (KE) Nru 2007/20 tat-3 ta' April 2007 li temenda d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex tinkludi d- dichlofluanid bħala sustanza attiva fl-Anness I għaliha (1)

1028

2007L 1048
 

32007R0434

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 434/2007 tal-20 ta' April 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1974/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 minħabba l-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

1034

 
 

(1)

Test b'rilevanza għaż-ŻEE

 MT* Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għandha n-Nru L 348 M.


Top