EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 71975L0129BEL_45434

Arrêté royal du 21/01/1976 rendant obligatoire la convention collective de travail n 24 conclue le 02/10/1975 au sein du Conseil national du travail, concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs - Koninklijk besluit van 21/01/1976 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 02/10/1975 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag. Moniteur belge du 17/02/1976 Page 1716

Official publication: Moniteur Belge; Publication date: 17/02/1976; Page number: 1716


 Text is not available.