Help Print this page 

Document 72015L0863LTU_244704

Title and reference

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. V-290 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-510 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" patvirtinimo" pakeitimo

Official publication: Valstybės žinios; Number: 2016-03678; Publication date: 25/02/2016
Text is not available.