Help Print this page 

Document 72015L0863SVK_243287

Title and reference

Zákon č. 314/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Official publication: Zbierka zákonov SR; Publication date: 25/11/2016
Text is not available.