Help Print this page 

Document 72015L0863BEL_234985

Title and reference

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU - 15 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Official publication: Belgisch Staatsblad; Number: C-2016/24045; Publication date: 29/02/2016; Page number: 14897-14899
Text is not available.