Help Print this page 

Document 72015L0863LTU_234567

Title and reference

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 4-120 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje rinkos priežiūros taisyklių patvirtinimo“

Official publication: Teisės aktų registras; Number: 2016-02672; Publication date: 04/02/2016
Text is not available.